Slika je simbolična.
Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primernim delovnim mestom? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati. 

Delovna mesta v Pomurju 

Direktor 

Raziskovalno in izobraževalno središče Dvorec Rakičan v Rakičanu išče direktorja. 

Direktor zavoda bo načrtoval in vodil poslovanje, zastopal in predstavljal zavod, nadzoroval delo delavk in delavcev, sprejemal kadrovski načrt, sprejemal strateške odločitve, izdeloval letna poslovna poročila in finančne načrte za svet zavoda, nadziral in zagotavljal zakonitosti poslovanja, sprejemal programe dela s finančnim načrtom, sprejemal akte o sistemizaciji delovnih mest po predhodnem soglasju sveta zavoda, sprejemal splošne akte organizacijskega in postopkovnega značaja, izvajal sodelovanje z gospodarskimi združenji in povezovanje zavoda z okoljem, vodil kadrovsko politiko, sklepal delovna razmerja, razporejal zaposlene, odločal o plačah, načrtoval strokovna usposabljanja in drugo. 
 

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje ali visokošolska univerzitetna izobrazba ter petletne delovne izkušnje. Poleg tega zahtevajo tudi dobre organizacijske sposobnosti, sposobnosti vodenja dela v kolektivu ter dokazilo o znanju angleščine, nemščine ali francoščine, ki ustreza najmanj stopnji B1. 

Strojnik 

GMW, gradbeništvo, mehanizacija Weindorfer v Radencih išče strojnika.

Delovne naloge obsegajo opravljanje gradbenih del na gradbiščih z različnimi gradbenimi stroji gradbene mehanizacije, skrb za brezhibnost gradbenega stroja, dnevni pregled stroja (olja, svetlobnih in zvočnih naprav, opreme, koles stekel), skrb za pravilno vzdrževanje in servisiranje stroja, upoštevanje cestno-prometnih predpisov pri vožnji, druga dela po nalogu nadrejenega delavca, izvajanje predpisov s področja varnosti in zdravja pri delu, požarnega varstva in varstva okolja. 

Za prijavo je potrebna nižja poklicna izobrazba iz smeri gradbeništva ter enoletne delovne izkušnje. 

Pediater 

Zdravstveni dom Gornja Radgona išče zdravnika specialista pediatra.

Pediater izvaja ambulantno zdravstveno varstvo, vodi medicinsko dokumentacijo oziroma evidence s področja zdravstvenega varstva, sodeluje pri izvajanju programov usposabljanja in izobraževanja. 

Za prijavo so potrebne visokošolska izobrazba 2. stopnje ali visokošolska univerzitetna izobrazba, tekoče znanje slovenskega jezika, osnovna računalniška znanja ter opravljen specialistični izpit in licenca, delovne izkušnje pa niso zahtevane. 

Inšpektor 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano na oddelku za varno hrano območnega urada Murske Sobote išče inšpektorja za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin. 

Delovne naloge inšpektorja obsegajo opravljanje inšpekcijskega nadzorstva na področju varnosti, kakovosti in označevanja kmetijskih pridelkov, krme in živil/hrane, jemanje uradnih vzorcev in izvajanje drugih inšpekcijskih nalog s področja dela organa, vodenje postopkov in izrekanje ukrepov v skladu z zakonom o inšpekcijskem nadzoru, zakonom o splošnem upravnem postopku in drugimi predpisi, vodenje postopkov in izvajanje ukrepov v skladu z zakonom o prekrških, vlaganje kazenskih ovadb za kazniva dejanja in drugo. 

Za prijavo zahtevajo visokošolsko izobrazbo 1. stopnje ali visokošolsko strokovno izobrazbo ter štiriletne delovne izkušnje. Podrobnejše informacije glede zahtevanih pogojev delovnega mesta pa najdete na gov.si / delovna mesta. 

Samostojni kuhar 

Agencija Migral v Gornji Radgoni išče samostojnega kuharja. 

Delovne naloge kuharja obsegajo načrtovanje jedi, pripravljanje in kuhanje živil, načrtovanje, nadziranje in usklajevanje dela kuhinjskih pomočnikov, preverjanje kakovosti hrane, tehtanje, merjenje in mešanje sestavin glede na recepte in po osebni presoji, uravnavanje temperature pečice, žara, pekača in druge opreme za kuhanje pregledovanje in čiščenje kuhinje, kuhinjske opreme, prostorov za streženje itd. za zagotavljanje ukrepov varnega in higienskega ravnanja s hrano, upravljanje velike kuhinjske opreme, kot so žar, cvrtnik ali železna plošča za pečenje.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba, zelo dobro znanje slovenskega jezika, osnovna računalniška znanja ter enoletne delovne izkušnje. V sklopu opravljanja dela ponujajo tudi možnost bivanja. 

Pek 

Podjetje Štručka Rogašovci v Rogašovcih išče peka. 

Delovne naloge peka obsegajo pripravo, oblikovanje in peko kruha ter pekovskega peciva. 

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba, dobro znanje slovenskega jezika ter enoletne delovne izkušnje. 

Nabavnik 

Podjetje Limec Solution v Odrancih išče nabavnika. 

Delovne naloge nabavnika obsegajo tehnične razjasnitve in zbiranje ponudb pri projektih, vzpostavitev in širitev globalne mreže dobaviteljev, podporo pri ustanavljanju mednarodne nabavne in proizvodne organizacije, nadzor dobaviteljev, pogajanja o ceni in pogodbi do izbire ponudnika, izdelav in upravljanje stroškovno varčnih projektov, razvoj novih in opravljanje tekočih projektov/procesov za znižanje stroškov, opravljanje nalog, ki sicer ne sodijo v opis delovnih nalog, vendar jih odredi direktor ali druga predpostavljena oseba.

Za prijavo je potrebna srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba, računalniška pismenost, dobro znanje angleškega jezika in zaželeno znanje drugih tujih jezikov, delovne izkušnje pa niso zahtevane. 

Mizar 

Podjetje RMB modularna gradnja v Veliki Polani išče mizarja. 

Za prijavo sta potrebni srednja poklicna izobrazba ter polletne delovne izkušnje. 

Delovni terapevt 

Fizioterapija na domu Therapia v Murski Soboti išče delovnega terapevta na domu. 

Delovni terapevt izvaja delovne terapije na domu pacientov. Zaradi velikega števila terapevtov vsak pokriva le manjše področje.

Za prijavo je potrebna višješolska izobrazba, višja strokovna izobrazba ali druga zdravstvena izobrazba, osnovna računalniška znanja ter opravljeno pripravništvo in strokovni izpit, delovne izkušnje pa niso zahtevane. 

Brusilec 

Tovarna tehnološke opreme Linox solution v Lendavi išče brusilca. 

Delovne naloge brusilca obsegajo brušenje in poliranje polizdelkov in izdelkov iz nerjavnega jekla, jedkanje polizdelkov in izdelkov, pripravo izdelkov za odpremo (čiščenje, pakiranje) ter razna pomožna dela. 

Za prijavo je potrebna nižja poklicna izobrazba iz metalurgije, strojništva in kovinarstva, delovne izkušnje pa niso zahtevane, a so vseeno zaželene. 

Skladiščni delavec 

Perutnina Ptuj v Murski Soboti išče skladiščnega delavca. 

Njegove delovne naloge obsegajo samostojno opravljanje del pri paletiranju in sortiranju blaga iz proizvodnje, opravljanje vseh drugih del v skladišču, spremljanje in izvajanje sistema haccp, opozarjanje na napake pri sprejemu in predaji blaga ter usklajevanje le teh, skrb za red, urejenost in čistočo delovnih prostorov in skladišč.

Za prijavo je potrebna nižja poklicna izobrazba ali osnovnošolska izobrazba, zaželen je izpit za viličar, delovne izkušnje pa niso zahtevane. 

Delovna mesta v Podravju

Učitelj podaljšanega bivanja 

Osnovna šola Kamnica v Mariboru išče učitelja podaljšanega bivanja.

Učitelj podaljšanega bivanja opravlja vsa dela, ki so vezana na podaljšano bivanje učencev. 

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba 2.stopnje ali visokošolska univerzitetna izobrazba, dobro znanje slovenskega jezika ter osnovna računalniška znanja, delovne izkušnje pa niso zahtevane. 

Ortodont 

Zdravstveni dom Ptuj v Ptuju išče zobozdravnika specialista - ortodonta. 

Ortodont opravlja dela in naloge zobozdravnika specialista na področju ortodontije

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba 2. stopnje ali visokošolska univerzitetna izobrazba iz medicine, zelo dobro znanje slovenskega jezika, opravljen specialistični izpit s področja ortodontije ter veljavna licenca Zdravniške zbornice Slovenije, delovne izkušnje pa niso zahtevane. 

Varnostnik 

Klemm varovanje v Mariboru išče varnostnika. 

Za prijavo je potrebna nižja poklicna izobrazba ter nacionalna poklicna klasifikacija varnostik/varnostnica, delovne izkušnje pa niso zahtevane. 

Avtomehanik 

Avto Jarc storitve in trgovina v Mariboru išče avtomehanika. 

Avtomehanik opravlja mehanska popravila avtomobilov, diagnostiko, testira popravila, izpolnjuje protokole in nadzoruje delo. 

Za prijavo je potrebna nižja poklicna izobrazba iz smeri motornih vozil, ladij in letal ali srednja poklicna izobrazba iz smeri motornih vozil, ladij in letal, osnovno računalniško znanje ter petletne delovne izkušnje. 

Farmacevtski tehnik 

Univerzitetni klinični center Maribor išče farmacevtskega tehnika. 

Farmacevtski tehnik opravlja prevzem in shranjevanje zdravil, pripomočkov in materiala, pripravlja in oddaja zdravila, pripomočke in ostale materiale pod nadzorom farmacevta, izdeluj magistraln in galenske izdelke po presoji farmacevta, izdeluje izdelke po aseptičnem postopku, dela v konsignacijskem skladišču pod nadzorom strokovnega delavca, vodi evidence in strokovno dokumentacijo, izvaja organizacijske predpise in navodila ter opravlja druga dela nadrejenega v okviru strokovne usposobljenosti. 

Za prijavo je potrebna srednja strokovna ali srednja splošna izobrazba s smeri farmacevtskega tehnika, strokovni izpit, potrdilo o nekaznovanosti in dobro znanje slovenskega jezika, delovne izkušnje pa niso zahtevane. 

Bolničar negovalec 

Celostna oskrba starostnikov DEOS v Pesnici išče bolničarja - negovalca. 

Njegove delovne naloge vključujejo izvajanje osnovne oskrbe in zdravstvene nege: čiščenje in razkuževanje opreme in pripomočkov, urejanje perila, ločevanje in transport odpadkov, izpolnjevanje negovalne dokumentacije, skrb za higieno, pomoč pri oblačenju/slačenju, priprava stanovalca za hranjenje, skrb za mirno okolje, druge naloge po nalogu vodje. 

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba iz zdravstvene nege in babištva ter zelo dobro znanje slovenskega jezika, delovne izkušnje pa niso zahtevane. 

Direktor občinske uprave 

Občina Destrnik išče direktorja občinske uprave. 

Direktor občinske uprave slednjo vodi v skladu z odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave občine Destrnik.  

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba 1. stopnje ali visokošolska strokovna izobrazba ter šestletne delovne izkušnje. 

Komentarji (2)

Pozor! Pri maf… (ni preverjeno)

NE hodi na razgovor... Lahko se ne vrnete.

Cafurji (ni preverjeno)

Saj narod ni blesav. Ta dobre službe so že itak zasedene, ampak jih morajo delodajalci objaviti tako kot zakon to predpisuje. Za ostale razpise pa brezveze komentirati - če bi bile za kaj, potem tudi ne bi bilo razpisov.

Starejše novice