Slika je simbolična. Vir: Foto BoBo.
Obeležujemo svetovni dan boja proti raku.

Rak v Sloveniji in v svetu predstavlja vedno večje javnozdravstveno breme, zato ob svetovnem dnevu boja proti raku, ki ga obeležujemo danes, strokovnjaki pozivajo k udeleževanju v preventivnih programih.

Ob tem lahko vsak posameznik k preprečevanju raka prispeva z zdravim načinom življenja in odkritim govorjenjem o raku v družbi. 

Bolezen vsako leto prizadene več kot 16.000 oseb

Svetovni dan boja proti raku poteka pod okriljem Mednarodne zveze za boj proti raku, v letošnjem letu pa se zaključuje triletna mednarodna kampanja z geslom Zmanjšajmo neenakosti pri obravnavi bolnikov z rakom.

Po podatkih Registra raka Republike Slovenije, ki deluje na Onkološkem inštitutu Ljubljana, v Sloveniji vsako leto v povprečju za rakom zboli več kot 16.000 ljudi, med nami tako živi že več kot 124.000 ljudi, ki jim je bila kadarkoli v življenju postavljena diagnoza rak, so državni program obvladovanja raka, Onkološki inštitut Ljubljana in ministrstvo za zdravje zapisali v skupni izjavi.

Naša država ima dober dostop do zdravljenj in zdravil

Koordinatorica Državnega programa obvladovanja raka Sonja Tomšič meni, da je onkološka zdravstvena oskrba bolnikom z rakom v Sloveniji zelo široko dostopna, saj je v celoti krita z obveznim zdravstvenim zavarovanjem.

»Tudi dostopnost do sodobnih zdravljenj ter zdravil je v Sloveniji dobra in ves čas v koraku z vsemi novimi strokovnimi dognanji,« so njene besede zapisali v sporočilu za javnost.

Tomšič dodaja, da so trenutno največji sistemski izzivi pri obvladovanju raka v Sloveniji dostopnost prebivalcev do primarne ravni zdravstvenega varstva, ki je povezana predvsem s preprečevanjem in zgodnjim odkrivanjem raka, ter zagotavljanje zadostnega in ustreznega števila strokovnjakov za celovito obravnavo bolnikov z rakom.

Sloveniji je uspelo znatno povišati preživetje obolelih z rakom

V zadnjih desetih letih so v Sloveniji uspeli nadpovprečno povišati preživetje bolnikov z rakom glede na povprečje Evropske unije, in to za več kot 10 odstotnih točk.

Petletno čisto preživetje odraslih slovenskih bolnikov s katerokoli vrsto raka, ki so zboleli v obdobju od leta 2016 do 2020, je bilo po zadnjih podatkih registra raka 58-odstotno, bolnic pa 62-odstotno.

Na preživetje še vedno znatno vpliva stadij bolezni ob diagnozi.

Izjemno pomembno je, da raka odkrijemo v čim bolj zgodnjih fazah, kar lahko pomeni večje možnosti za preživetje, hkrati pa praviloma manj obsežno zdravljenje in boljšo kakovost življenja, še opozarjajo.

Pomembno je odkrito govorjenje o raku v družbi

V Zbornici zdravstvene in babiške nege Slovenije - Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije pa ob svetovnem dnevu izpostavljajo pomen odkritega govorjenja o raku v družbi, saj to dviguje ozaveščenost o tej bolezni, izboljšuje rezultate zdravljenja in vpliva na reševanje življenj.

Poleg tega Zbornica - Zveza poudarja pomembno vlogo, ki jo imajo medicinske sestre v nenehnem vzpostavljanju ravnovesja med tehnično zahtevnimi postopki zdravljenja raka, intenzivno zdravstveno nego, izobraževanjem in psihosocialno podporo bolnikov z rakom, so sporočili.

Starejše novice