Slika je simbolična.
Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je skupaj z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravila načrt ukrepov za zlato trsno rumenico za letošnje leto.

Kot smo letos že poročali, vinograde na našem območju vsako leto prizadene trsna rumenica, ki jo prenaša ameriški škržatek, majhen hrošč, ki se prehranjuje s sokom iz vinske trte.

Lansko leto je bilo na našem območju več žarišč trsne rumenice, pred omenjeno boleznijo pa vinogradni niso ubežali niti letos.

Tudi letos izbruh na območju Ljutomersko-Ormoških goric

Andrej Kosi, poslanec iz vrst Slovenske demokratske stranke, je letos na ministrstvo za kmetijstvo že naslovil vprašanja glede trsne rumenice, v katerem je opozoril, da morajo priskočiti na pomoč vinogradnikom, ki jih je rumenica prizadela.

Irena Šinko, kmetijska ministrica, je poslancu pritrdila, da so tudi letos zabeležili izbruh na območju Ljutomersko-Ormoških goric, zato je ministrica imenovala delovno skupino, da pripravi predloge dodatnih ukrepov.

Pripravili načrt ukrepov za zlato trsno rumenico za letošnje leto

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je skupaj z ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pripravila načrt ukrepov za zlato trsno rumenico za letošnje leto

Načrt podrobneje opredeljuje zlasti pregledovanje vinogradov, spremljanje ulova in zatiranja ameriškega škržatka z insekticidi ter način uničenja okuženih trt na razmejnih območjih zlate trsne rumenice.

Izvajanje ukrepov je še posebej pomembno na razmejenih območjih zlate trsne rumenice, kjer se je v preteklih letih bolezen hitro širila s pomočjo prenašalca ameriškega škržatka.

Do največjega izbruha je prišlo na širšem Ljutomersko-Ormoškem območju.

Zatiranje ameriškega škržatka tudi letos obvezno

Za učinkovito preprečevanje širjenja te nevarne bolezni in s tem velike gospodarske škode v vinogradništvu je ključnega pomena pravočasno in dosledno zatiranje ameriškega škržatka z insekticidi za odstranjevanje okuženih trt.

Zatiranje ameriškega škržatka je tudi letos obvezno v vinogradih za pridelavo grozdja, brajdah v ohišnicah na vseh razmejenih območjih zlate trsne rumenice, ki zajemajo vse tri vinorodne dežele.

V matičnih vinogradih, trsnicah in matičnjakih je zatiranje obvezno povsod po Sloveniji. Insekticidi, ki so dovoljeni za vinsko trto in učinkoviti zoper ameriškega škržatka ter okvirni roki zatiranja, so navedeni v načrtu ukrepov.

V pripravi je tudi nova vladna uredba o ukrepih za zatiranje in preprečevanje širjenja zlate trsne rumenice vključno s programom izvedbe teh ukrepov za obdobje 2023–2025 ter nov pravilnik o pogojih in postopku izvajanja tretiranja razmnoževalnega materiala trte z vročo vodo.

Starejše novice