Slika je simbolična (foto: Žan Osim).
V sredo, 24. aprila 2024, bo na Ptuju prvi vseslovenski Dan kohezije.

Televizija IDEA v sodelovanju z ministrstvom za kohezijo in regionalni razvoj ter Mestno občino Ptuj organizira prvi vseslovenski Dan kohezije.

Dogodek bo v Stari steklarski na Ptuju, ki je s pomočjo evropskih sredstev za revitalizacijo kulturne dediščine postala družabno središče, ki se ponaša s klasičnim in modernim dizajnom.

Dogodek je namenjen lokalnim odločevalcem, nevladnim organizacijam, razvojnim agencijam, lokalnim akcijskim skupinam, različnim združenjem iz vseh slovenskih regij ter tudi zainteresirani javnosti.

Izobraževalni dogodek bo osredotočen na priložnosti, ki jih ponuja Kohezijska politika Evropske unije, s poudarkom na povezanosti, vključevanju, trajnostnem in pametnem razvoju Evropske unije. 

Pristopi k lokalnemu razvoju: Povezovanje skupnosti in trajnostne urbane prenove

Dogodek bo v obliki dveh tematskih panelov, kjer se bodo združili predstavniki ministrstva, regij oziroma razvojnih agencij ter primeri dobrih praks projektov, ki so bili sofinancirani iz Kohezijske politike Evropske unije. 

Zbrane bo nagovoril Aleksander Jevšek, minister za kohezijo in regionalni razvoj.

Sledila bo okrogla miza, na kateri se bo razpravljalo o vlogi kohezijske politike v podpori inovativnim podjetjem.

Prvi panel, Kohezijska sredstva 2021-2027: Vodnik za lokalne in urbane priložnosti, se osredotoča na dva teritorialna pristopa k lokalnemu razvoju: Celostne teritorialne naložbe za podporo projektom urbane prenove in lokalne akcijske skupine, ki vodijo skupnostni pristop k trajnostnemu razvoju. 

Medtem ko pristop CTN cilja na obnovo mest, projekti CLLD zagotavljajo boljšo kvaliteto življenja lokalnemu prebivalstvu, izboljšujejo dostopnost storitev in spodbujajo medgeneracijsko sodelovanje.

Drugi panel, Razvoj regij: Strategije in sredstva za regionalni razvoj, obravnava razvoj regij, zlasti Dogovore za razvoj regij, ki delujejo po načelu 'od spodaj navzgor'. 

Ti dogovori so dvostranski izvedbeni akti, s katerimi regije izvajajo Regionalni razvojni program (RRP) in določijo ključne projekte ter vire financiranja za premagovanje razvojnih ovir v regiji. 

S podpisom prvega obdobja Dogovorov za razvoj regij 2021-2027 so vključeni projekti, kot je Podjetno nad izzive (PONI), ki bo izvajal podjetniške inkubatorje, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrbo s pitno vodo, zeleno infrastrukturo in spodbujanje trajnostne mobilnosti.

Dogodek bo v sredo, 24. aprila 2024, z začetkom ob 9.00, v Stari steklarski na Ptuju

Število mest je omejeno, zato se je na dogodek potrebno prijaviti do 18. aprila 2024 na spodnjem obrazcu, program pa bo znan v prihodnjih dneh.

Dogodek je del projekta Trendi kohezije, ki ga televizija IDEA izvaja v sodelovanju s partnerji Mariborinfo in Žurnal24.

sofinancira EU

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva.

Starejše novice