»Stanovanjska kriza je morda res kontinuirana in kronična, vendar to ne pomeni, da je bila vedno enako zaostrena.«

Pred Hišo arhitekture Maribor so v torek odprli razstavo Iščem stanovanje ... Sto let organizirane stanovanjske gradnje.

Razstavo je pripravil Muzej za arhitekturo in oblikovanje s podporo – sponzorstvom Stanovanjskega sklada Republike Slovenije, javnega sklada, ki v slovenskem prostoru deluje kot javni finančni in nepremičninski sklad in je oktobra 2021 obeležil 30-letnico svojega delovanja.

Razstava povzema zasnovo ljubljanske predhodnice in je poklon legendarni postavitvi razstave Stanovanje za naše razmere iz leta 1956. 

»Iščem stanovanje« je umeščena v javni prostor in zasnovana kot informativna pot po Mariboru, od prve postaje, ki se nahaja pred Hišo arhitekture in je v neposredni bližini Hutterjevega bloka, sledi konstrukcija na križišču Gosposvetske in Vrbanske ceste ter pri novi stanovanjski soseski Pod Pekrsko gorco.

»Dokumentacijski center v Hiši arhitekture in trojica razstavnih postaj na prostem z razstavo preobražata mesto v študijsko območje za področja zadružne gradnje, realiziranih bivanjskih idealov predvojnega in povojnega obdobja, velikih sosesk iz druge polovice dvajsetega stoletja, zgradb s socialnimi, kadrovskimi, samskimi, študentskimi in drugimi specializiranimi stanovanji ter javne gradnje lastniških in najemnih stanovanj po osamosvojitvi.

Zgodovina organizirane stanovanjske gradnje pri nas je obenem tudi zgodovina različnih pristopov k reševanju stanovanjske krize. Ekonomske, družbene, vojne in politične razmere so v dvajsetem stoletju stanovanjske razmere zaostrovale, obenem pa so tudi razvijale številne velikopotezne rešitve stanovanjskega problema za dinamično, hitro spreminjajočo se družbo.«

Kustos Miloš Kosec je ob tem izpostavil, da namen te razstave ni samo pogled nazaj, ampak »razumevanje, kako bogata je dediščina za nami, da bi na njej lahko gradili naprej. Potrebujemo nove odgovore za nevzdržno stanovanjsko krizo. Potrebujemo ambiciozne odgovore in to ne pomeni, da lahko ponavljamo pretekle vzorce neposredno, lahko pa se učimo, s kakšno ambicioznostjo in celovitim razmislekom o družbi so projekti v preteklosti nastajali.« 

Starejše novice