Mestni mladinski svet Maribor je s postavljenimi šotori opozoril na stanovanjsko problematiko.

Danes so na Trgu Leona Štuklja simbolično postavili šotore in opozorili na 12. avgust, na katerega obeležujemo Mednarodni dan mladih. Matic Matjašič, predsednik Mestnega mladinskega sveta Maribor, je povedal, da so lani v ta namen organizirali druženje na Mariborskem otoku, sedaj pa menijo, da je situacija resnejša, zato so z novinarsko konferenco želeli opozoriti na stanovanjsko problematiko.

Matjašič je izpostavil statistiko, ki opozarja, da število mladih v Mariboru strmo pada in povedal: »Da, Maribor potrebuje ceste, komunalne storitve in še kako potrebuje knjižnico, vendar Maribor potrebuje tudi mlade, da mesto postane živo. Poleg zaposlovanja in drugih faktorjev je ena ključnih tudi neurejena stanovanjska situacija.«

Kako problematiko urejajo drugod?

Občine v Sloveniji in tujini so problematiko prepoznale kot priložnost in začele izvajati različne ukrepe. Tako se ponujajo subvencije najemnin, poroštva in nižje obrestne mere stanovanjskih kreditov za mlade ter različne oblike sobivanja mladih (stanovanjske zadruge, »študentski dom za mlade«), v Ljubljani in Celju pa celo oddajajo neprofitna stanovanja preko posebnega razpisa.

Mestna občina Maribor ne izvaja nobenega od tovrstnih ukrepov, je opozoril Matjašič, četudi se je k temu zavezala v lokalnem programu mladih, ki ga je mestni svet soglasno sprejel na predlog župana in določa konkretne stanovanjske problematike.

S Certifikatom Mladim prijazna občina se je mariborska občina zavezala, da bo objavila »ločen razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj za mlade, skladno z nacionalnim stanovanjskim programom«. Matjašič predlaga, da bi občina del stanovanj, v proračunu za leto 2018 namenjenih za prodajo, v okviru rebalansa proračuna, ki ga pripravlja, umaknila iz prodaje ter prenesla na medobčinski stanovanjski sklad Maribor. Sklad bi nato pripravil poseben razpis in stanovanja dodelil mladim.

Neprofitni sklad za mlade

Matjašič je obrazložil rešitev tako, da se »vsaj 50 stanovanj izvzeme iz prodaje, prenese v neprofitni sklad in se preko posebnega razpisa dodeli mladim družinam, mladim parom, da ostanejo v tem mestu in ustvarjajo skupaj z nami«. Meni, da je težava v tem, da vodstvo Mestne občine Maribor namenja mladim zgolj lepe besede o njihovi pomembnosti, ne usmerja pa se v konkretne ukrepe, ki bi lahko ta trend obrnili.

Tanja Vindiš Furman, direktorica javnega medobčinskega stanovanjskega sklada, je povedala, da si želijo, da bi Mestna občina stanovanja po zaključeni denacionalizaciji prenesla na stanovanjski sklad, kar se je v preteklih letih že dogajalo, sedaj pa je ideja drugačna.

»Težko naredimo razpis za mlade, saj živi stanovanjski sklad izključno od najemnin, ki jih dobimo od naših najemnikov, ob dejstvu, da vsak četrti podnajemnik ne plačuje najemnine in da so te nespremenjene od leta 2003. Drugi vir sredstev pa je prodaja na javni dražbi, vendar smo do tega leta izčrpali fond tistih stanovanj, za katera smo ocenili, da so tehnično nefunkcionalna in jih lahko prodamo. V kolikor bi občina sledila zgledu ostalih občin, kjer se ostali skladi financirajo iz občinskih proračunov, bi tudi mi lahko lažje poslovali. Če bi le en odstotek mestnega proračuna namenili stanovanjskemu gospodarstvu, bi tudi mi lahko ločeno izvajali razpise, tako redne kot tiste za mlade družine,« je pojasnila stališče stanovanjskega sklada Tanja Vindiš Furman.

Stanovanja propadajo …

Gre za stara stanovanja, ki zapuščeno stojijo že štiri leta in ker se z njimi nihče ne ukvarja, so v slabem stanju. Nekatera bi lahko stanovanjski sklad prodal, s tem namenom pa kupil nova, saj bi s fondom stanovanj lahko naredili razpis za mlade.

»Kar z zavidanjem zremo proti Celju in Ljubljani, kjer te razpise s podporo občin izvajajo, pri nas pa se ne upamo tega lotiti, saj nimamo finančnih sredstev in primernih stanovanj, ki bi jih lahko ponudili,« je še dodala Vindiš Furmanova.

S tem namenom so začeli tudi z zbiranjem podpisov pod peticijo z naslovom »Najprej štalca!«, ki jih bodo jeseni predali županu. »Stanovanja so, tudi predlog razpisa in priprava stanovanjskega sklada; prav tako je ideja, ki v drugih občinah deluje. Potrebujemo le še podporo Mestne občine, kar je že zapisala v svoje strategije, zato pričakujemo, da bo k temu tudi aktivno pristopila,« je zaključil Matjašič. 

Preberite še

Starejše novice