Slika je simbolična.
Kaj bo po novem kulturni spomenik lokalnega pomena v mariborski občini in kaj ne več? Mestna občina Maribor prvič po letu 1992 posodablja kulturno dediščino lokalnega pomena. Do 28. junija lahko podate predloge.

Mestna občina Maribor po strokovnih predlogih mariborske enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine posodablja kulturne spomenike lokalnega pomena. 

S tem bodo posodobili veljaven odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Maribor iz leta 1992. 

Kaj predstavlja kulturno dediščino? 

Območja in kompleksi, grajeni ali drugače oblikovani objekti, predmeti ali skupine predmetov oziroma ohranjena materialna dela kot rezultat ustvarjalnosti človeka in njegovih različnih dejavnosti, družbenega razvoja in dogajanj, značilnih za posamezna obdobja v slovenskem in širšem prostoru, katerih varstvo je zaradi njihovega zgodovinskega, kulturnega in civilizacijskega pomena v javnem interesu.

Dediščina, katere značilnosti so po strokovnih merilih posebnega pomena za ožje in širše lokalno okolje, lahko dobi status spomenika lokalnega pomena.

Zbirajo pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo

Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v Mestni občini Maribor je od danes javno razgrnjen. Mestna občina Maribor zato vabi občanke in občane k oddaji pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo.

Gradivo bo javno razgrnjeno od 27. maja do vključno 28. junija na spletni strani Mestne občine Maribor in v prostorih Urada za kulturo in mladino. 

Pripombe in predlogi se bodo v času javne razgrnitve zbirali po elektronski pošti, pošti ali osebno v prostorih Urada za kulturo in mladino. 

Bo po novem zaščitena Baroničina hiša? 

Odlok predvideva, da bi bila po novem kot kulturni spomenik varovana Baroničina hiša, ki predstavlja najlepši in najčistejši ohranjeni primer secesijskega sloga v Mariboru.

Nadstropna, vogalna stavba stoji na vogalu Smetanove in Prežihove ulice in je nastala leta 1903. Je delo mariborskega arhitekta Fritza Friedrigerja. Zgrajena je bila kot najemna stanovanjska stavba za baronico Emmo Mixich Rast.

V odlok se dodaja še nekaj arheoloških gradbišč, med temi prazgodovinsko grobišče v Limbušu, rimskodobno gomilno grobišče, arheološko najdišče pod Meljskim hribom. 

Iz zaščite se po prenovljenem odloku med drugi umika Čreta, gradišče in gomilno grobišče ali rimski vodovod Fram-Ješenca-Rače-Brezula-Brunšvik.  

Predloge možno oddati na različne načine

V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo.

Pripombe in predlogi se bodo v času javne razgrnitve zbirali na različne načine, in sicer so možnosti oddaje naslednje: 

  • po elektronski pošti z uporabo predpisanega obrazca na [email protected], s pripisom »oddaja pripomb in predlogov Odlok KD - št. zadeve: 0070-9/2024«,
  • po pošti z uporabo predpisanega obrazca, dostopnega na spletni strani www.maribor.si, s pripisom »Oddaja pripomb in predlogov Odlok KD – št. zadeve 0070-9/2024« na naslov Mestna občina Maribor, Ulica heroja Staneta 1, 2000 Maribor,
  • v prostorih Mestne občine, Urad za kulturo in mladino (soba 202), Slovenska ulica 40, Maribor, v času uradnih ur.

Rok za oddajo pripomb in predlogov na razgrnjeno gradivo poteče zadnji dan javne razgrnitve, v petek, 28. junija 2024.

Komentarji (1)

željko golob (ni preverjeno)

Mariborske ceste z okolico.

Starejše novice