Slika je simbolična.
Mariborska občina bo, če se bo to potrdil mestni svet, subvencionirala dovoz vode do gospodinjstev, ki niso priključena na javno vodovodno omrežje. A za to bo občanom treba upoštevati dva pogoja.

Mariborski mestni svet bo na današnji seji odločal o subvencioniranju stroškov prevoza pitne vode do gospodinjstev, ki niso priključena na javno vodovodno omrežje, ampak kot edini vir pitne vode uporabljajo zajetje, zbirajo kapnico ali pa se oskrbujejo iz drugega, v sušnem obdobju presihajočega vodnega vira.

Količina vodnega vira je na teh območjih odvisna od vremenskih razmer in v sušnih obdobjih se pogosto pojavijo potrebe po dodatni dobavi pitne vode. 

Mestna občina Maribor je zato pristopila k pripravi pravne podlage, po kateri bo namenila finančna sredstva iz proračuna za subvencioniranje stroškov prevoza pitne vode občanom v času, ko količine vode na zajetjih, iz katerih se oskrbujejo, zaradi suše niso zadostne.

Mestna občina Maribor bo subvencionirala stroške prevoza pitne vode v 100-odstotnem deležu.

Gospodinjstvo upravičeno do šestih prevozov iz Mariborskega vodovoda

Občani in občanke bodo lahko interes za subvencioniranje stroškov izkazali z oddajo vloge, ki jo bodo naslovili na Mariborski vodovod, ta pa bo nato vzpostavil evidenco upravičencev.

»Odlok je pripravljen po primerljivem vzoru v ostalih občinah, kjer tak sistem funkcionira že daljše časovno obdobje,« je povedala Branka Krajnc s sekretariata za splošne zadeve Mestne občine Maribor. 

Posamezno gospodinjstvo bo upravičeno do največ šestih subvencioniranih prevozov ene cisterne pitne vode v enem koledarskem letu. 

Do brezplačnega prevoza vode bodo zainteresirani upravičeni le v sušnih obdobjih. O nastopu sušnega obdobja bodo morali občino uporabniki obvestiti sami, lahko pa bo to storil tudi Mariborski vodovod. 

Na podlagi tega bo župan izdal odredbo, v kateri bo določil posamezne ožje dele v občini, kjer bodo uporabniki upravičeni do subvencij.

Starejše novice