Mariborski mestni svetniki bodo danes obravnavali predlog sprememb letošnjega občinskega proračuna, ki se po besedah vodje urada za finance in proračun Mateje Cekić zmanjšuje le za okoli 144.000 evrov.

Večino izpadov predvidenih prihodkov so nadomestili s prerazporeditvami med postavkami obstoječega proračuna.

Veljavni proračun je zastavljen v višini rekordnih 194,629 milijona evrov, v predlogu sprememb pa znaša 194,485 milijona evrov.

Na prihodkovni strani so med drugim morali črtati načrtovani prihodek od koncesije za vodno pravico, od koder so pričakovali milijon evrov. Za pol milijona evrov je zaradi kasnejših in manjših podražitev od sprva predvidenih manj prihodkov v občinsko blagajno od parkirnin, obenem je treba med drugim zagotoviti dodatna dva milijona evrov za izvajanje osnovne dejavnosti vrtcev.

Manj sredstev za investicijsko vzdrževanje šol, vrtcev in športnih objektov

Posledično so zmanjšali sredstva za investicijsko vzdrževanje šol, vrtcev in športnih objektov, del predvidenih sredstev za obnovo Lenta se prenaša v naslednje leto.

Na današnji seji bodo mestni svetniki med drugim obravnavali še poslovanje Javnega holdinga Maribor, ki so ga preložili s prejšnje seje, ter odlok o nadaljnjem upravljanju mariborskega zavetišča za zapuščene živali.

Starejše novice