Vir: posnetek zaslona
Glasovanje za izbor Inovativna mlada kmetica oziroma inovativni mladi kmet 2023 v teku.

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije in Zveza slovenske podeželske mladine spodbujata inovativnost med mladimi na podeželju. Tako letos poteka že 14. izbor Inovativna mlada kmetica oziroma inovativni mladi kmet 2023.

Naziv se podeljuje kandidatu, ki živi in dela na kmetiji, še ni dopolnil 40 let in je z lastno inovativno idejo pomembno prispeval k ohranjanju in razvoju kmetijstva, gozdarstva ali ribištva ter se odlikuje vsaj po enem od naslednjih vidikov: 

  • da njegove ideje prinašajo novosti, pomembne za nadaljnji razvoj, 
  • da njegove ideje prinašajo izvirne pristope k delu, 
  • da se vpeljane spremembe odražajo v pozitivnih ekonomskih učinkih na kmetiji. 

Aleš Perko - vsestranski kmetovalec

Med šestimi finalisti je tudi Štajerec Aleš Perko s Spodnje Velke v občini Šentilj

Kot so zapisali v predstavitvi na spletni strani Zveze slovenske podeželske mladine, je Aleš po duši kmetovalec in odličnjak na več področjih: je ekonomist, glasbenik, športnik in podpredsednik turističnega društva Klopotec ter tako tudi zelo vpet v lokalno okolje. 

Skozi celotni študij je bil Aleš Perko vsakodnevno vpet v delo na kmetiji in je že ob študiju, ugotovil, kako pridobljeno znanje uporabiti in vpeljati v poslovne procese na kmetiji. 

Izdelal lastno aplikacijo

Začutil je, da je prihodnost v kmetijstvu uporaba sodobne informacijske tehnologije s ciljem zagotavljanja gospodarskih, okoljskih in družbenih koristi. Ta cikel napredne tehnologije, ki omogoča zbiranje, interpretacijo in aplikacijo imenujemo precizno oziroma pametno kmetijstvo. 

Aleš že nekaj časa za lastno delo na kmetiji uporablja tudi lastno izdelan model - aplikacijo, ki jo sproti razvija in usposablja za potrebe dela na domači kmetiji. Razvoj lastnega modela, ki zbira in analizira baze podatkov na kmetiji Perko, so prepoznali kot inovativno idejo IMK za leto 2023. 

PREBERITE ŠE:

Inovacija v kmetijstvu pomembna za lokalno okolje

Zaradi boljšega načrtovanja in zbiranja podatkov na kmetiji Perko lažje obvladujejo tveganja in morebitne izgube vložka. Pridelavo lahko prilagodijo specifičnim lastnostim in nadzorujejo presežke, na ta način pa povečajo delovno učinkovitost, produktivnost in dobičkonosnost. 

Njegov model ima potencial na vseh ravneh in stopnjah, tako pridelavi poljščin kot pri krmi goveda, in ne le merjenju finančnega učinka. Pa tudi prilagajanje podnebnim spremembam, trajnost, varovanje okolja z optimizacijo in zmanjšanje količin odpadkov ter ohranjanje naravnih virov. 

Njegova inovacija v kmetijstvu je za lokalno okolje izredno pomembna, saj nagovarja več segmentov, kot sta gospodarno ravnanje z naravnimi viri, tlemi in vodami ter ohranjanje skozi stoletja oblikovane kulturne krajine in kulturnih značilnosti prostora. 

Kmetijstvo je namreč še vedno najboljši skrbnik naravnih virov in tudi v primestnem prostoru eden najpomembnejših, če ne kar najpomembnejši oblikovalec krajinske podobe.

Glasovanje se bo zaključilo čez šest dni. Ocena pet članske komisije z ogledom najboljših šest kmetij in spletno glasovanje pa bosta tako dala končnega 14. nosilca naziva IMK 2023.

Starejše novice