Slika je simbolična (foto: Jure Banfi).
Na desnem bregu Drave, natančneje na Pobrežju, načrtuje zasebni investitor nov gradbeni projekt. V pripravi je občinski podrobni prostorski načrt, kaj pa bi tam sploh gradili?

Mestna občina Maribor je javno objavila sklep, s katerim je pričela pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del območja na Pobrežju, natančneje severno od Istrske ulice.

Investicijska namera, ki je predmet navedenega načrta namreč obsega gradnjo treh novih večstanovanjskih objektov, na večjem delu območja pa je predvidena tudi podzemna garaža v dveh etažah in ostala ureditev potrebna za funkcioniranje območja in novih stavb.

Predvidena gradnja leži na Pobrežju

Zemljišče, na katerem načrtujejo tri nove večstanovanjske objekte, je veliko 8295 kvadratnih metrov in se nahaja na desnem bregu reke Drave ter je del južne mestne četrti Pobrežje.

Območje leži vzhodno od mestnega pokopališča Pobrežje, severno od Istrske ulice, v neposredni bližini doma starostnikov Sončni dom, ki se nahaja med Cesto Osvobodilne fronte in Železnikovo ulico.

Investitor, ki želi graditi na Pobrežju, je družba za oddajanje in upravljanje nepremičnin WEGRAZ-SLO, za novo stanovanjsko ureditev na omenjenem zemljišču, pa morajo sedaj izdelati občinski podrobni prostorski načrt.

Kaj bi torej radi zgradili na Pobrežju?

Na območje, ki se nahaja ob Cesti osvobodilne fronte na Pobrežju, želi investitor umestiti tri večstanovanjske objekte različnih gabaritov s podzemno garažo v dveh etažah. 

Tako naj bi prvi objekt zraven pritličja obsegal še sedem nadstropij, drugi šest nadstropij, tretji pa zraven pritličja še tri nadstropja. Objekti naj bi imeli ravno streho, s čimer načrtujejo postavitev zelene pohodne strehe.

Dostop na območje je predviden na severu, od koder so predvideni glavni dostopi ter uvoz in izvoz v skupno podzemno garažo novih objektov. Na zahodu območja investitor predvideva še večjo zeleno ureditev z vrtički in zasaditev večjih dreves.

V vsakem objektu predvenih od 110 do 130 stanovanj

V vseh treh stanovanjskih objektih je predvidenih od 110 do 130 stanovanj, natančno število bo investitor določil v nadaljnji projektni dokumentaciji. Prav tako bodo za vsako stanovanje zagotovili zadostno število parkirnih mest, za zdaj predvidevajo eno in pol pakrino mesto na stanovanje.

V zahodnem in osrednjem delu pa investitor predvideva še parkovne ter rekracijske površine in otroško igrišče.

Komentarji (10)

Rq (ni preverjeno)

ja. samo ne po zaslugi MOM.

Zvegla (ni preverjeno)

Hja, Pobrežje... jugo & romski geto... ne hvala.

totiborčan (ni preverjeno)

Kateri mestna četrt pa ni?

In reply to by Zvegla (ni preverjeno)

Simon alfa (ni preverjeno)

Studenci 😂

In reply to by totiborčan (ni preverjeno)

Ninnnnnna (ni preverjeno)

Kaj pa Bronx?

In reply to by Simon alfa (ni preverjeno)

Zvegla (ni preverjeno)

res je. tam so tile avtohtoni.

In reply to by Simon alfa (ni preverjeno)

Grs (ni preverjeno)

Sami beton. Enega poštenega parka ni na Pobrežju, da bi se starejši šli odpočiti ali otroci igrati in vsi družit.

Haja (ni preverjeno)

Saj imate Stražun!

In reply to by Grs (ni preverjeno)

BOZIDARKAPUCINAR (ni preverjeno)

hočemo molilnico za naše brate in sestre ALAH AKBAR

Kekec Habibi (ni preverjeno)

Mašala!

In reply to by BOZIDARKAPUCINAR (ni preverjeno)

Starejše novice