Mariborčani so lahko v okviru novega uvajanja participativnega proračuna podali predloge za izboljšanje mesta in demokratično porabo proračunskih sredstev. Na občino je prispelo 328 projektnih predlogov, od tega jih je bilo ustreznih 131.

Participativni proračun je mehanizem, kjer občani sodelujejo pri odločanju o porabi manjšega dela finančnih sredstev iz proračunskega sklada občine.

Kot pravi Neva Pipan iz kabineta župana, želi občina z uvedbo participativnega proračuna občane spodbuditi k aktivni participaciji, povezovanju in sodelovanju pri izbiri projektov in dvigu kakovosti bivanja.

Mestna občina Maribor je do konca prijavnega roka prejela kar 328 projektnih predlogov.

Od 11. novembra do 2. decembra je vse oddane predloge projektov pregledala komisija, ki je preverila, ali so projekti izvedljivi, skladni z zakonodajo, so znotraj občinskih meja, imajo realno oceno vrednosti ter so v skladu z drugimi merili in pogoji. 

Tako je po pregledu možno svoj glas nameniti za enega ali več od 131 projektnih predlogov.

Za izvedbo projekta namenjenih 500 tisoč evrov

Mariborska občina je bila prva, ki je že leta 2015 poskusila uvesti participativni proračun, a je šlo za nezaključen proces. Po besedah Pipanove, je občina takrat orala ledino. Tokrat se na občini uvedbe participativnega proračuna lotevajo bolj organizirano, s točneje določenimi cilji in kriteriji. 

Mariborska občina bo za izvedbo projektov namenila 500.000 evrov, ki jih bodo razdelili med štiri območja. Vsako izmed območij bo tako prejelo 120.000 evrov, in sicer 60.000 evrov za leto 2021 in 60.000 evrov za leto 2022. 

Za porazdelitev projektov so tako izoblikovana štiri območja: 

  1. območje levi breg – krajevne skupnosti (Malečnik - Ruperče, Kamnica in Bresternica - Gaj),
  2. območje levi breg – mestne četrti (Ivan Cankar, Center, Koroška vrata),
  3. območje desni breg – krajevne skupnosti (Razvanje, Limbuš, Pekre),
  4. območje desni breg – mestne četrti (Brezje - Dogoše - Zrkovci, Pobrežje, Tezno, Magdalena, Studenci, Tabor, Nova vas, Radvanje).

Na seznam za glasovanje je za območje ena, levi breg - krajevne skupnosti, uvrščenih devet projektnih predlogov, za območje dve, levi breg - mestne četrti, je uvrščenih 43 predlogov, za območje tri, desni breg - krajevne skupnosti, 16 predlogov in za območje štiri, območje desni breg - mestne četrti, 63 predlogov.

Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mariboru

Na spletni strani participativnega proračuna Mestne občine Maribor, na strani www.mariborsodeluj.si, lahko od tega tedna do 10. decembra občani Maribora svoj glas oddajo za enega ali več od 131 projektnih predlogov, ki ustrezajo vsem predpisanim merilom za uvrstitev na seznam za glasovanje.

Za glasovanje se je treba registrirati z geslom, ki ga na svojo elektronsko pošto posameznik dobi ob vpisu svojega imena in priimka ter enotne matične številke občana oziroma emša. Glasuje lahko vsakdo s stalnim prebivališčem v Mestni občini Maribor, ki je star vsaj 15 let. Vsakdo lahko glasuje samo enkrat za »košarico« predlogov v skupni vrednosti 40.000 evrov. Glasuje lahko v enem od štirih območij po lastni izbiri tako, da znotraj izbranega območja izbere predloge projektov, ki so mu všeč.

Glasovanje do 10. decembra

Glasovanje se bo zaključilo 10. decembra ob polnoči. Po koncu glasovanja bo spletna aplikacija samodejno zbrala vse glasove in glede na število glasov oblikovala seznam projektov. Mestna občina Maribor bo v osmih urah prejela rezultate, podatki o glasovanju pa se bodo arhivirali. Strokovna komisija bo pregledala izpis rezultatov glasovanja in potrdila rezultat za javno objavo.

Med izglasovane projekte za posamezno območje se bodo umestili projekti po vrsti glede na število prejetih glasov, dokler skupna vrednost projektov ne zapolni ali preseže predvidenega zneska 120.000 evrov za posamezno območje.

Če zadnji izbrani projekt preseže finančni okvir, se ga preskoči in se vključi naslednji po številu glasov, ki še ustreza finančnemu okviru. Če na posameznem območju vrednost izglasovanih projektov ne doseže vrednosti 120.000 evrov, se preostala sredstva prerazporedijo v enakomernih deležih na preostala območja.

Zanimivi projekti, ki se med sabo zelo razlikujejo

Med vsemi izbranimi projekti smo izbrali nekaj najbolj zanimivih. Tako lahko občani med drugim glasujejo za izgradnjo asfaltiranega kolesarskega poligona oziroma tako imenovanega 'pumptracka' v Malečniku, eden izmed pobudnikov pa je predlagal kar izvedbo dobrih starih Iger brez meja.

Med predlogi so tudi uvedba brezplačnih prostorov za učenje otrok programiranja in robotike, pasji park ob transformatorju v Košaškem dolu in pasji park v Ribniškem selu, ureditev gnezdišča za labode na Lentu, postavitev pametnih eko klopi, boljši dostop do knjig za invalide, ureditev zelene terase ob Studenški brvi na desnem bregu Drave ter izgradnja razgledne ploščadi prav tako na desnem bregu Drave s pogledom na Lent.

Tukaj pa se projekti nikakor ne končajo. Predlagatelji so prijavili tudi projekt ureditev Stražunskega gozda, postavitev humornih tabel v javnem prostoru, projekt obnove male tržnice na Kersnikovi ulici, strategijo za odstranjevanje grafitov, projekt subvencioniranje psihoterapije za socialno ogrožene posameznike, zanimiv pa je tudi projekt postavitve klavirskega prehoda za pešce pri Konservatoriju za glasbo in balet. 

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice