Direkcija Republike Slovenije za vode je aprila odstopila od gradnje protipoplavnih ukrepov na območju Malečnika, Celestrine in Zrkovc. Krajani vztrajajo, da je treba strugo očistiti in poglobiti, a na direkciji nasprotujejo odvozu proda iz struge.

Spomnimo. V letu 2020 je bila izdana odločitev o finančni podpori iz Evropskega sklada za regionalni razvoj za projekt »Zagotovitev poplavne varnosti porečja Drave – območje ptujske Drave«.

Ta vključuje tudi protipoplavne ukrepe za zmanjšanje poplavne ogroženosti naseljem ob Dravi na območju Malečnika, Celestrine in Zrkovc. 

A Direkcija Republike Slovenije za vode je aprila Mestno občino Maribor in Krajevno skupnost Malečnik-Ruperče, Mestno četrt Brezje-Dogoše-Zrkovci ter vse lastnike zemljišč, na katerih je bila načrtovana gradnja protipoplavnih ukrepov, obvestila, da zaradi nestrinjanja odstopajo od izvedbe projekta.

Niso namreč prejeli privolitve predstavnikov prebivalcev in izjav lastnikov o strinjanju izvajanja aktivnostih na njihovih zemljiščih.

Škof: »Vztrajamo na tem, da je treba Dravo očistiti«

Predsednik Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče Jožef Škof je pojasnil, da so prepričani, da bi morala direkcija strugo reke Drave najprej očistiti in poglobiti. 

»To je odločitev krajanov, ljudi, ki so na tem območju doma. Smešno bo izpadlo, da bomo delali zaščitni zid, Dravo pa pustili popolnoma zasuto. To tako ne gre,« pravi: »Ko bomo to očistili in bo Drava vzdrževana, potem bomo prišli do pravih rešitev.«

»Očistiti je treba, da bo reka Drava pretočna,« je prepričan.

Kaj na to pravijo na direkciji? Zakaj nasprotujejo odvažanju proda iz struge?

Poglobitev rečne struge je po mnenju Ministrstva za okolje v neskladju z okoljevarstvenimi predpisi. Na direkciji so za Mariborinfo povedali, da se vzdrževalna dela na Dravi izvajajo na način, da se zarast na brežinah v čim večji meri ohranja, struga pa se ne poglablja, ampak se le čistijo obstoječa prodišča. 

»Iz prodišč se odvaža muljasto meljasti material, zarast pa se skoraj povsod v celoti odstranjuje,« so povedali. 

Kot pravijo, je argument Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave proti odvažanju proda iz struge prekinjena prodonosnost po izgradnji hidroelektrarn na Dravi: »Prod zato ostaja v strugi, lahko pa se premešča znotraj struge.«

Direkcija: Le z odvozom proda se poplavne varnosti ne more zagotavljati 

»Če se pri načrtovanju visokovodnega nasipa ohranja čim več retenzijskega oziroma poplavnega prostora, je tovrsten protipoplavni ukrep sprejemljiv,« razlagajo na direkciji. 

A kot pravijo, se le z odvozom proda iz struge Drave poplavne varnosti ogroženim objektom pred 100 letnimi vodami ne more zagotavljati: »Še vedno bi bilo potrebno izvesti ukrepe tudi izven struge.«

Sredstva bodo namenili za druge namene

Sredstva, ki so bila namenjena za izvedbo protipoplavnih ukrepov v Malečniku in  Zrkovcih, bodo sedaj namenjena izvedbi protipoplavnih ukrepov na Radvanjskem, Mrzlem in Pekrskem potoku.

Na direkciji opozorili na 'nespametno početje' krajanov Malečnika 

Direkcija za vode je opozorila na to, da naj bi v krajevni skupnosti Malečnik-Trčova zemeljski material navozili na lokacije, ki veljajo za poplavno območje.

Omenjajo zemljišče pri krajevni skupnosti, ki so v srednjem in velikem razredu poplavne nevarnosti.

»Krajani na poplavnem območju z nasipavanjem zemljišč zmanjšujejo retenzijske površine,« so povedali: »S tem početjem lahko povzročijo razlivanje vode drugje, zato takšno 'nespametno početje' lahko dodatno ogroža druga naselja in ljudi.«

A predsednik sveta Krajevne skupnosti Malečnik-Ruperče je zatrdil, da so zemljo tam odložili le začasno. Šlo naj bi za material od gradnje ceste do naselja Trčova. Komunalnemu podjetju Nigrad naj bi omogočili začasno odlaganje materiala, ki bi ga sicer morali voziti v oddaljeno Selnico ob Dravi. 

Kot so še povedali na Direkciji Republike Slovenije za vode, so nelegalno nasipavanje zemljišč že prijavili inšpekcijskim službam.

Komentarji (6)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.
Franc s Piramide

Tako na prvo žogo sem že hotel zagovarjati početje lokalcev, a argumenti Direkcije za vode se mi zdijo tehtni.

Zaradi globoke vode bo voda hitreje tekla in poplavljalo bo nižje.

Odstranjevanje zaraslih brežin pa je res nespametno. Dravo bo mulj odnesla in ga odložila nižje, zopet vzrok za poplavljanje.

Haja (nepreverjen)

Glavno, da mi nimamo poplav. 🤣 Za druge nas ne briga. 🤣

Melkijar (nepreverjen)

Škof kaj si bil pri Janši ? Kaj on pravi ?

pohorskisvizec

Tam sem včasih ribe lovil!

Jakove (nepreverjen)

Eto konačno si našo svoj posao.

In reply to by pohorskisvizec

Surfeiter (nepreverjen)

A ribič si tudi? Si že dolgo "ribič"?

In reply to by pohorskisvizec

Starejše novice