Mestna občina Maribor in Direkcija RS za infrastrukturo sta danes podpisali sporazum o sofinanciranju izvedbe podvoza Ledina in ureditve poslovno proizvodne cone Tezno.

Sporazum sta podpisala mariborski župan Andrej Fištravec in direktor direkcije za infrastrukturo Damir Topolko. Sama izgradnja celotne ceste Ledina je razdeljena na tri faze, začela pa naj bi se leta 2020 in bila v roku dobrega leta končana.

Nov podvoz, ki bo ustrezen

Mestna občina Maribor in DRSI sta se ob podpisu sporazuma zavezali, da bosta sofinancirali komunalno opremljanje območja, manjkajoči odsek ceste Ledina z novim železniškim podvozom pod glavno železniško progo Zidani most – Maribor s pripadajočo infrastrukturo.

Obstoječi podvoz je neustrezen, saj nima ustreznih tehničnih elementov za promet z motornimi vozili, vključno z intervencijskimi vozili, prav tako pa nima urejene infrastrukture za pešce in kolesarski promet ter odvodnjavanja meteornih voda. Na istem območju bo zato zgrajen nov podvoz, ki bo imel vse tehnične lastnosti za normalno odvijanje prometa za vsa motorna vozila, kolesarje in pešce. Dolžina novega cestnega odseka s podvozom je okoli 400 metrov. 

Investicija v vrednosti 6,5 milijona evrov

Za izvedbo manjkajočega odseka ceste sta mariborska občina in DRSI podpisali sporazum o sofinanciranju skupne investicije, kjer je določena razmejitev stroškov. DRSI bo v celoti financirala stroške odkupa nepremičnin, ki bodo po gradnji ostale v njeni lasti, in izgradnjo podvoza s pripadajočo železniško komunalno infrastrukturo. 

Mestna občina Maribor pa bo v celoti financirala stroške odkupa nepremičnin, ki bodo po gradnji ostale v njeni lasti, in gradnjo ceste Ledina oz. Perhavčevo ulico s komunalno infrastrukturo. Ostali stroški financiranja so v sporazumu določeni v razmerju 60 odstotkov DRSI in 40 odstotkov Mestna občina Maribor.

Ocenjena vrednost skupne investicije znaša 6,5 milijona evrov, od tega bo DRSI financirala 4 milijone evrov, mariborska občina pa 2,5 milijona evrov. Vsa dela naj bi bila končana do konca leta 2021.

Nova cestna odseka v poslovno proizvodni coni

V sodelovanju Mestne občine Maribor in direkcije za infrastrukturo bo urejena tudi poslovno proizvodna cona Tezno. Tako bosta s kohezijskimi in državnimi sredstvi sofinancirana tudi dva cestna odseka v vrednosti 400 tisoč evrov in skoraj dva milijona evrov.

Starejše novice