Vrednost projekta je ocenjena na 8,9 milijona evrov, financirata pa ga Mestna občina Maribor in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

V prostorih Mestne občine Maribor sta danes dopoldne minister za infrastrukturo, ki opravlja tekoče posle, Peter Gašperšič in mariborski župan Andrej Fištravec podpisala pogodbo z izvajalci gradbenih del za izvedbo podvoza pod železniško progo na Ljubljanski ulici. Tamkajšnji nivojski prehod, ki je tudi v bližini Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, je z vidika prometne varnosti neustrezen.

Dela na terenu se bodo po navedbah ministra, ki opravlja tekoče posle, začela letos in bodo potekala v štirih fazah, zaključek pa je predviden v zadnji tretjini leta 2019. Vrednost projekta je ocenjena na 8,9 milijona evrov, financirata pa ga Mestna občina Maribor in Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo.

Izvajalec del bo konzorcij podjetij Pomgrad, SŽ – Železniško gradbeno podjetje Ljubljana in GH Holding, državni del projekta pa znaša 60 odstotkov naložbe.

»60 odstotkov financira država, vse ostalo Mestna občina Ljubljana,« se je najprej zareklo Gašperšiču, a se je hitro popravil: »Mestna občina Maribor, se opravičujem.« Mariborski župan se je hitro odzval s hudomušnim odgovorom: »Mene ne moti.«  

Kaj prinaša izvedba podvoza?

Na Ljubljanski ulici bo v sklopu projekta urejeno nivojsko križanje železniške proge in ceste s pripadajočimi križišči ter navezovalnimi cestami. Z izgradnjo podvoza in spremenjenimi prometnimi ureditvami vozišč in križišč za motorna vozila, kolesarje in pešce na cestni infrastrukturi ter posegi na železniški infrastrukturi bo na omenjenem območju omogočena večja pretočnost prometa in zagotovljena večja varnost udeležencev v prometu.

V sklopu projekta bodo na novo uredili tudi tamkajšnje železniško postajališče, vzpostavili krožišči na stiku z Ulico Moše Pijade in Masarykovo ulico ter z Jezdarsko ulico in vzpostavili kolesarsko stezo. Na strehi podvoza bosta na obeh straneh železniške proge urejena dva manjša trga.

Poleg gradnje podvoza bo v sklopu investicije vključena še celovita obnova in revitalizacija Magdalenskega parka.

Popolna zapora prometa bo trajala kar 14 mesecev

Zaradi gradnje cestnega podvoza pod železniško progo na Ljubljanski ulici in hkrati celovite prenove Magdalenskega parka bosta od avgusta 2018 do predvidoma septembra 2019 veljali dve popolni zapori - popolna zapora Ljubljanske ulice od križišča z Jezdarsko ulico do križišča z Masarykovo ulico (dovoljen dostop bo le za stanovalce blokov in lokalni promet po Jezdarski ulici in betnavski cesti) in popolna zapora priljučka z Beltnavske ceste na Gorkega ulico.

Spremembe prometnega režima

Obvoz iz smeri jugozahoda v smeri centra mesta in do UKC Maribor bo potekala po ulicah Gorkega in Moša Pijade. Obvoz iz smeri jugovzhoda v smeri centra mesta in do UKC Maribor bo potekal po Titovi cesti, obvoz iz smeri severovzhoda v smeri UKC Maribor čez železniško progi bo mogoč samo za kolesarje in pešce med Žitno in Pupinovo ulico. Dostop do oddelka za psihiatrijo, Doma Lizike Jančar in dveh stanovanjskih objektov za motorna vozila in kolesarje bo mogoč samo iz križišča Ljubljanske ulice in Šilihove ulice.

Dostop za pešce do Doma Lizike Jančar bo potekal čez Magdalenski park preko križišča Ljubljanske in Jezdarske ulice. Parkirni hiši ob UKC Maribor poslujeta nemoteno. Zaradi zapore pa bo potekala sprememba linij Javnega potniškega prometa tudi preko nadomestnih postaj.

Komentarji (3)

ni denarja … (ni preverjeno)
fffredi (ni preverjeno)

za teh par vlakov na dan je to prevelika investicija

kz ... (ni preverjeno)

Starejše novice