FOTO: Jan Rozman
Stanje državnih stanovanj na Murkovi in Preradovičevi si je ogledal tudi župan Fištravec, ki izpostavlja, da so za stanje odgovorni stanovalci sami. Mariborski stanovanjski sklad pa je v zadnjih 3 letih za popravila porabil kar 150 tisočakov.

V minulih tednih smo na Mariborinfo v seriji člankov izpostavili problematiko uničevanja državnih stanovanj v soseski Poljane v Mariboru. 

Uničevanje državnih stanovanj na Murkovi in Preradovičevi ulici v Mariboru je zganilo tudi lokalno politično oblast. Župan Andrej Fištravec je tako pred časom govoril s stanovalci in si sam ogledal stanje v soseski Poljane. 

Župan preveril stanje in govoril s stanovalci

Na Mestni občini Maribor so za Mariborinfo priznali, da lahko župan le dobronamerno apelira na stanovalce, da so odgovorni do skupnih prostorov in v skupnih prostorih vzdržujejo red in čistočo ter spoštujejo hišni red. Odgovornost za vzdrževanje primernega bivalnega okolje je tako izključno na uporabnikih omenjenih stanovanj, še dodajajo na občini. Javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor, ki je solastnik soseske Poljane, ki jo sestavljajo stanovanjski bloki državnih stanovanj na Preradovičevi in Murkovi ulici, namreč redno izvaja ukrepe za izboljšanje bivanja v problematični soseski.

Državna stanovanja v soseski Poljane so v 30-odstotnem lastništvu Javnega medobčinskega stanovanjskega sklada Maribor, 70-odstotni lastniški delež pa ima Stanovanjski sklad Republike Slovenije.

Težave pri odkrivanju krivcev

Da intenzivno izvajajo ukrepe za izboljšanje bivanja v soseski, kot so varnostna služba, sestanki s stanovalci in sodelovanje z Društvom za pomoč in samopomoč brezdomcev Kralji ulice, so za Mariborinfo znova potrdili tudi na Javnem medobčinskem stanovanjskem skladu Maribor. Tudi oni pa izpostavljajo, da je odgovornost za način uporabe na stanovalcih samih.

»Na podlagi do sedaj prejetih opozoril oziroma pritožb je bilo znanim kršiteljem v okviru zakonskih možnosti posredovanih več opominov,« so povedali na JMSS Maribor, kjer so dodali, da je bilo v zadnjem času teh pritožb manj, kot prej.

»Skrajna sankcija za neupoštevanje hišnega reda je vložitev tožbe na odpoved najemne pogodbe in izpraznitev stanovanja, pri čemer pa je postopek pred sodiščem dolgotrajen, težave se pojavljajo tudi pri dokazovanju kršitev s pričami. Zoper neznane kršitelje hišnega reda in na podlagi neopredeljenih navedb o kršitvah pa JMSS Maribor žal ne more ukrepati,« so priznali.

V treh letih kar 150.000 evrov za obnove in popravila

Na JMSS Maribor za Mariborinfo poudarjajo tudi, da so skladno s Pravilnikom o standardih vzdrževanja stanovanjskih stavb in stanovanj zavezanci za plačilo popravil posledic nepravilne uporabe objekta s strani stanovalcev, kot so beljenje hodnikov, nadomestitev pokvarjenih stikal, popravilo uničenih fasadnih plošč, kakor tudi odstranitev odpadkov, najemniki neprofitnih stanovanj in ne lastnik le-teh

Ne glede na to, pa pri mariborskem medobčinskem stanovanjskem skladu izpostavljajo, da so za 39 neprofitnih stanovanj, ki so v njihovi lasti, v zadnjih 3 letih plačali 150.000 evrov za stroške delnih obnov stanovanj, popravil na skupnih delih in napravah ter za varovanje.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice