Slika je simbolična.
Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primernim delovnim mestom? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati.

Tajnik

Okrožno sodišče v Mariboru išče tajnika funkcionarja.

Delovne naloge vključujejo vodenje zahtevnejših evidenc, organiziranje, koordiniranje in nadzor dela v strojepisnici, vodenje evidenc o razpisanih obravnavah ter po potrebi pisanje na obravnavah, narokih in zaslišanjih, samostojna opravila v zvezi z vabljenjem na glavno obravnavo, naroke in zaslišanja, odpravljanje sodnih pisanj ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba ter dvoletne delovne izkušnje.

Serviser dvigal

Podjetje Caster inženiring išče v Mariboru serviserja za servis in popravilo dvigal.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba ter dvoletne delovne izkušnje.

Pogrebno pokopališki delavec

Podjetje podjetje Alzis išče pogrebno pokopališkega delavca.

Delovne naloge vključujejo košnjo trave, obrezovanje žive meje, praznjenje košev, izkope, delo s pokojnimi, prevoze ter druga podobna dela.

Za prijavo je potrebna nižja poklicna ali osnovnošolska izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Strokovni sodelavec

Mestna občina Maribor išče strokovnega sodelavca v kabinetu župana.

Delovne naloge vključujejo idejne zasnove komunikacijskih kampanj, oblikovanje in ustvarjanje vizualnih vsebin za različne namene, razvoj in vzdrževanje celostne podobe blagovne znamke Mestne občine Maribor, sodelovanje z notranjimi organizacijskimi enotami Mestne občine Maribor, javnimi podjetji in zunanjimi izvajalci pri ustvarjanju vizualnih rešitev, ki podpirajo komunikacijske cilje ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna ter triletne delovne izkušnje.

Učitelj angleščine

II. gimnazija Maribor išče učitelja angleščine za poučevanje v splošnih oddelkih gimnazije in pri izbirnih predmetih.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja izobraževanja učiteljev ter strokovni izpit, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Delovna mesta na Ptuju in v okolici

Komunalni delavec

Javne službe Ptuj iščejo komunalnega delavca.

Delovne naloge vključujejo kontrolo napolnjenosti posod za odpadke, dostavo smetnjakov do smetarskega vozila, vpenjanje v dvižni sistem, izpraznjevanje in kontrolo praznjenja posod, vračanje posod na odjemno mesto, razvoz posod, skrb za čistočo na odvzemnem mestu in opravljanje podobnih nalog.

Za prijavo ni potrebna posebna izobrazba, tudi delovne izkušnje niso zahtevane, je pa potreben vozniški izpit B kategorije.

Farmacevtski tehnik

Podjetje Volper išče na Ptuju farmacevtskega tehnika za delo v specializirani prodajalni.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba s področja farmacije, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Ekonom

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka išče ekonoma.

Ekonom naroča, prevzema in skladišči živila in drug material za potrebe kuhinje, vodi evidenco naročanja, vodi evidenco zalog, skrbi za pravilno skladiščenje zalog živil in drugega materiala, skrbi za dostavo in izdajo živil in materiala kuhinji, rešuje reklamacije, skrbi za pravilen prevoz hrane in pravočasno dostavo obrokov ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba s področja ekonomije ter enoletne delovne izkušnje.

Varnostnik

Podjetje Klemm varovanje išče na Ptuju varnostnika za varovanje v trgovskem centru.

Za prijavo je potrebna osnovnošolska izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Delovna mesta v Pomurju

Urejevalec igrišč za golf

Podjetje HSG kariera išče v Murski Soboti urejevalca igrišč za golf.

Delovne naloge vključujejo strokovno in kvalitetno vzdrževanje igrišč za golf in drugih travnih površin, urejanje parkov, cest, pločnikov, sprehajalnih poti in ostalih površin, skrb za čistočo in tehnično brezhibnost opreme ter podobne naloge.

Za prijavo ni potrebne posebne izobrazbe, tudi delovne izkušnje niso zahtevane, je pa potreben izpit B kategorije.

Cvetličar

Cvetličarna in trgovina Cvetje C&T išče cvetličarja oziroma aranžerja.

Cvetličar opravljal vsa dela, ki so potrebna za nemoteno poslovanje cvetličarne, izdeloval šopke za različne priložnosti, aranžiral darila, izdeloval aranžmaje ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba s področja hortikulture, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Vzgojitelj

Vrtec Murska Sobota išče vzgojitelja.

Vzgojitelj izvaja priprave na vzgojno varstveno delo z otroki, neposredno izvaja vzgojni program, strokovno vodi pomočnika vzgojitelja pri načrtovanju in izvedbi vzgojnega dela v oddelku, vodi dokumentacijo o svojem strokovnem delu, sodeluje s starši ter podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja izobraževanja vzgojiteljev predšolskih otrok, strokovni izpit ter enoletne delovne izkušnje.

Receptor

Splošna bolnišnica Murska Sobota išče receptorja oziroma telefonista.

Delovne naloge vključujejo posredovanje telefonskih pogovorov, posredovanje pozivov, zvez in informacij, usmerjanje in dajanje navodil pacientom in obiskovalcem o gibanju znotraj bolnišničnega prostora ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba ter šestmesečne delovne izkušnje.

Gozdar načrtovalec

Zavod za gozdove Slovenije išče gozdarja načrtovalca.

Delovne naloge vključujejo izdelovanje gozdnogospodarskih načrtov gospodarskih enot ali sodelovanje pri njihovi izdelavi, usklajevanje načrtovalskih aktivnosti s krajevnimi enotami, usmerjanje dela sodelavcev pri zbiranju podatkov, organiziranje meritev na stalnih vzorčnih ploskvah ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja gozdarstva, vozniški izpit B kategorije ter šestmesečne delovne izkušnje.

Komentarji (1)

Sarikaz (ni preverjeno)

To je vse že po vezah oddano.

Starejše novice