Foto: Jaka Arbutina
Evropska sredstva za zmanjševanje poplavne ogroženosti.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj je odobrilo evropska sredstva za kar dva projekta, ki bosta prispevala k zmanjševanju poplavne ogroženosti, in sicer ob Dravinji in Polskavi ter porečju Drave – območju Ptujske Drave.

Zmanjšana bo poplavna ogroženost

Minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek je ob tem poudaril:

»Z načrtovanimi celostnimi ukrepi za izboljšanje poplavne varnosti ob Dravi, Dravinji in Polskavi bo zmanjšana poplavna ogroženost na širšem območju.

Dolgoročno se bo zaradi teh ukrepov omejil vpliv podnebnih sprememb na poplavno ogroženost območja.«

Projekt, vreden dobrih 34 milijonov evrov

V okviru z evropskimi sredstvi sofinanciranega projekta 'Zmanjševanje poplavne ogroženosti porečja Drave – območje Ptujske Drave', bo Direkcija Republike Slovenije za vode izvedla ukrepe, ki bodo pripomogli k zmanjševanju poplavne ogroženosti.

Gre za štiri območja pomembnega vpliva poplav: Maribor – Radvanje, Spodnji Duplek, Ptuj – center in Ptuj – Rogoznica.

Za projekt v vrednosti 34.747.039,68 evra bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval dobrih 28,5 milijona evrov, natančneje 28.599.983,73 evra. 

Starejše novice