Z dodatnim sproščanjem ukrepov proti širjenju novega koronavirusa se lahko del dijakov in študentov v ponedeljek vrne v domove. Predstavniki študentov opozarjajo, da se pozablja na študente, ki prihajajo iz socialno manj privilegiranih okolij.

Ob prehodu v oranžno fazo se lahko dijaki in študentje zaradi katerega od spodaj naštetih razlogov vrnejo v srednje šole ali na fakultete in s tem tudi v dijaške in študentske domove.

V srednje šole se lahko vrnejo dijaki:

 • zaključnih letnikov, nižjega poklicnega izobraževanja,
 • zaradi praktičnega pouka,
 • zaradi dodatne strokovne pomoči,
 • zaradi nujnih postopkov v zvezi z nadaljevanjem in zaključevanjem izobraževanja,
 • zaradi nujne pomoči šolske svetovalne službe,
 • zaradi individualnega pouka (umetniške gimnazije),
 • izrednega izobraževanja.

Študenti višjih in visokih šol se lahko vrnejo na svoje šole, fakultete in druge visokošolske zavode zaradi:

 • opravljanja izpitov,
 • seminarjev do največ deset udeležencev,
 • laboratorijskih vaj,
 • individualnega pouka.

Pozablja se na socialno ogrožene študente

Predstavniki študentskih domov so na nedavni seji sveta vlade za študentska vprašanja sicer podali konkretne rešitve pri postopnem odpiranju študentskih domov po Sloveniji. Kot pravijo, so stiske študentov vse večje, klici na pomoč pa letijo na gluha ušesa.

Predstavniki študentov izpostavljajo, da so študentje, ki bivajo v študentskih domovih edina skupina, ki jim je bila med epidemijo odvzeta pravica do bivanja na začasnem prebivališču. Poudarjajo, da niti spomladi niti jeseni niso postali žarišče okužb.

»Hkrati opozarjamo tudi na to, da ima vsak dom svojo specifiko; tako na primer gre v apartmajih za stanovanje, zato je takšno posplošeno zaprtje domov neustrezno in je posledica nepoznavanja dejanskega stanja ter nezavedanja kakšne posledice takšno dejanje prinaša generaciji mladih, ki smo v pomembnem življenjskem obdobju,« pišejo predstavniki študentskega sveta stanovalcev študentskih domov v dopisu vladi.

Pri tem dodajajo, da se pri vsem tem pozablja predvsem na študente, ki prihajajo iz socialno manj privilegiranih okolij.

»Zapiranje študentskih domov je te študente postavilo še v slabši socialno ekonomski položaj in jim še dodatno otežilo tako razvoj na svojem akademskem ter poslovnem področju kot tudi njihov osebnostni razvoj,« poudarjajo študentski funkcionarji.

Konkretne rešitve, predvsem za depriviligirane študente

Zaradi nastale situacije so predstavniki slovenskih študentskih domov pripravili rešitve, ki so jih uskladili z vodstvi študentskih domov in so po njihovih besedah v praksi izvedljive.

Tako so predlagali, da se v študentske domove lahko vrnejo tisti stanovalci, ki živijo v okolju, kjer je slaba pokritost z internetno povezavo

»Na nas se obračajo stanovalci, ki živijo predvsem na podeželju, kjer je pokritost z internetno povezavo oziroma že z mobilnim signalom slabša. Prav tako je na tem mestu potrebno poudariti tudi to, da stanovalci so študenti, katerih družine nimajo velikih prihodkov in v večini nimajo možnosti plačevanja največjih paketov ponudnikov interneta,« poudarjajo predstavniki študentskih domov.

Pri tem so predstavili tudi rešitev, kako bi študenti to dokazovali, in sicer s preverjanjem hitrosti interneta in IP kodo.

Želijo, da se bi omogočilo vrnitve v študentske domove tudi tistim, ki v skupnem gospodinjstvu ne presegajo bruto minimalne plače na osebo mesečno in stanovalcem, ki opravljajo za državo pomembne naloge. V zadnjo kategorijo bi vključili tudi študente, ki delajo v trgovinah in ostalih gospodarskih dejavnostih.

»Ob postopnem zagonu gospodarstva delodajalci v trgovinah in drugih dejavnostih potrebujejo delovno silo in to so v veliki meri tudi študenti, ki se želijo vrniti v domove in jim vir zaslužka omogoča eksistenco,« poudarjajo študenti. Opozarjajo tudi na redne tuje študente in njihovo možnost vračanja in bivanja v domovih. 

Za študente študentski domovi bistveno več kot le dom

Študenti opozarjajo, da je potrebno, ne glede na razmere, pri tovrstnih ukrepih posegati po celovitejših in usklajenih rešitvah.

»Splošne in hitropotezne rešitve, ki smo jih videli v zadnjem letu za urejanje bivanja, enostavno niso sprejemljive – so pa z vaše strani najbolj enostavne,« poudarjajo.

»Vsekakor pa vas za konec še pozivamo, da je nujno potrebno razumevanje dejstva, da so študentski domovi bistveno več kot le dom za študente v času študija. Študentsko bivanje je potrebno pojmovati širše od bivanja, vezanega izključno na študij. Uspešen študent je proaktiven v svojem študiju, išče priložnosti za osebnostno rast na različnih področjih, pridobiva tako akademske kot delovne izkušnje, nabira poznanstva, veze in se osamosvojuje. To je zdrav študent, ki bo postal produktiven član družbe,« še izpostavljajo v vladnem dopisu.

Vsa problematika je že bila predstavljena svetu vlade za študentska vprašanja, ki je sprejela sklep k omogočanju bivanja študentov v študentskih domovih v skladu z izvedbo študijskega procesa ob prehodu v oranžno fazo za omejevanja širjenja epidemije.

Vendar pa po besedah predstavnikov študentskih domov sprejet sklep ne kaže na takojšno rešitev bivanjske problematike, ki je po njihovih besedah nujno potrebna. 

S spleta

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice