Pred dopustom je dobro vedeti, kakšne so vaše pravice, če pride do izrednih razmer.

V luči letošnjega poletja in vse pogostejšega pojavljanja naravnih katastrof ter izrednih razmer, do katerih lahko pride tudi na dopustu, so na Zvezi potrošnikov Slovenije predstavili nekaj nasvetov oziroma pravic, ki jih imajo potrošniki, ki so svoje potovanje rezervirali pri turistični agenciji.

Kaj storiti, če se potovanje se še ni začelo?   

Na Zvezi potrošnikov Slovenije pravijo, da če je bilo rezervirano paketno potovanje, to pomeni kombinacija več potovalnih storitev, kot sta recimo prevoz in nastanitev (skupno rezerviran let in hotel), lahko potnik odstopi od pogodbe o paketnem potovanju pred začetkom turističnega paketa brez plačila odškodnine.

Vendar le, če na destinaciji ali v njeni neposredni bližini nastopijo neizogibne in izredne okoliščine, ki pomembno vplivajo na izvedbo turističnega paketa ali prevoz ljudi do destinacije. 

Take okoliščine vključujejo tudi naravne nesreče, kot so poplave, požari  ali izredne vremenske razmere. Dokazno breme o izrednih okoliščinah nosi potnik. 

Uradno 'potovalno opozorilo' ministrstva za zunanje zadeve je jasen pokazatelj nevarnosti in v vsakem primeru opravičuje brezplačno odpoved potovanja. Tako na Zvezi potrošnikov Slovenije potrošnikom svetujejo, naj redno spremljajo obvestila ministrstva za zunanje zadeve.

V primeru odstopa od pogodbe iz zgoraj navedenih razlogov, mora organizator potovanja brez nepotrebnega odlašanja, vendar najpozneje v 14 dneh po odstopu od pogodbe, vrniti potrošniku vsa opravljena plačila.

Kaj storiti, če so potniki že na destinaciji?

Če so potniki že na destinaciji in zaradi požarov ali drugih izrednih vremenskih razmer pomembnega dela potovalnih storitev ni mogoče zagotoviti v skladu s pogodbo, mora organizator potovanja brez plačila dodatnih stroškov potniku ponuditi alternativne možnosti za nadaljevanje potovanja oziroma dopusta, ki so po možnosti enake ali višje kakovosti od dogovorjenih.

V primeru izgube kakovosti ima potnik pravico do znižanja cene, pravijo na Zvezi potrošnikov Slovenije. Potnik lahko predlagane alternativne aranžmaje zavrne le, če ti niso primerljivi s storitvami, dogovorjenimi v pogodbi o paketnem potovanju, ali če znižanje cene ni ustrezno (izjema so primeri neposredne življenjske ogroženosti potnikov zaradi izrednih razmer).

V primeru bistvenih neskladnosti pri izvedbi turističnega paketa, ki jih organizator potovanja ne odpravi v razumnem roku, ki ga določi potnik, lahko potnik brez plačila odškodnine odstopi od pogodbe o turističnem paketu in zahteva znižanje cene.

Vendar pa na Zvezi potrošnikov Slovenije opozarjajo, da potnik ne more zahtevati odškodnine, če je ‘neskladnost’ posledica neizogibnih in izrednih okoliščin, kot je recimo preprečitev uporabe plaže zaradi gozdnih požarov.

Organizator mora potniku v težavah zagotoviti pomoč

Če je prevoz del paketnega potovanja, mora organizator nositi dodatne stroške, če nastanejo zaradi predčasnega odhoda.

To pomeni, da so potniki upravičeni do takojšnjega prevoza nazaj v kraj odhoda brez dodatnih stroškov in tudi do znižanja cene za dele potovanja, ki se niso izpeljali skladno s pogodbo.

V primeru, da povratni prevoz potnika, kot je dogovorjen v pogodbi o paketnem potovanju, zaradi neizogibnih in izrednih okoliščin ni mogoč, nosi organizator potovanja stroške potrebne potnikove namestitve za največ tri nočitve, še pišejo na Zvezi potrošnikov Slovenije.

Poleg tega mora organizator potniku v težavah takoj in na primeren način zagotoviti pomoč; zagotoviti mora na primer ustrezne informacije, pomagati potnikom pri evakuaciji in zagotoviti namestitev.

Komentarji (1)

prasenivić (ni preverjeno)

nema tu nobenih pravic
Samo pravice bi iskal
kaj pa obveznosti
gamad jedna

Starejše novice