Slika je simbolična.
Se vam je kdaj zgodilo, da ste srkali skodelico svoje najljubše razvade ob tem, pa opazili, da ste v kavarni pod budnim očesom kamere? Preverili smo, kako je z videonadzorom v lokalih. Je ta dovoljen?

V Sloveniji so kamere na javnih mestih (na primer na bazenih) dovoljene, če se ljudi na posnetku ne prepozna. 

Videonadzor se pogosto uporablja v trgovinah, na ulicah, cestah in drugih javnih prostorih. Uporabljajo ga javne in tudi zasebne institucije.

Ste se ob prisotnosti nezaželenega opazovalca počutili nelagodno, ob tem pa začutili, da posegajo v vašo zasebnost?

Poizvedeli smo, kaj narekuje zakon glede uporabe kamer v gostinskih obratih.

 

Določila o uporabi videonadzora v javnih kot tudi zasebnih ustanovah so zajeta v zakonu o varstvu osebnih podatkov. 

Zakon dovoljuje, da javni in zasebni sektor izvajata videonadzor dostopa v njihove uradne službene oziroma poslovne prostore v naslednjih pogojih:

  • če je to potrebno za varnost ljudi ali premoženja,
  • zaradi zagotavljanja nadzora vstopa ali izstopa v ali iz službenih oziroma poslovnih prostorov,
  • ali če zaradi narave dela obstaja možnost ogrožanja zaposlenih.

Za uporabo videonadzora nujno izdati obvestilo

74. člen zakona o varstvu osebnih podatkov narekuje, da oseba javnega ali zasebnega sektorja, ki izvaja videonadzor, mora o tem objaviti obvestilo.

To mora biti vidno in razločno objavljeno, na način, ki omogoča posamezniku, da se seznani z njegovim izvajanjem najkasneje, ko se nad njim začne izvajati videonadzor.

O izvajanju videonadzora je treba pisno obvestiti tudi vse zaposlene, ki opravljajo delo v nadzorovanem prostoru.

V obvestilu je treba vključiti naslednje informacije:

  • da se izvaja nadzor,
  • naziv osebe javnega ali zasebnega sektorja, ki ga izvaja,
  • in telefonsko številko za pridobitev informacije, kje in koliko časa se shranjujejo posnetki iz videonadzornega sistema.

Zakon narekuje, da mora biti videonadzorni sistem zavarovan pred dostopom nepooblaščenih oseb.

Starejše novice