Slika je simbolična.
Na območju Podravja je interes za montažo sončnih elektrarn na zasebne gradnje velik.

Sončno elektrarno lahko pridobi vsak, ki izpolnjuje pogoje iz uredbe o samooskrbi in uredbe o manjših napravah. To načeloma ne predstavlja težave, pridobivati pa ni treba niti gradbenega dovoljenja. 

Pred montažo sončne elektrarne na svojo zasebno nepremičnino je sicer nujno pridobiti ustrezne presoje glede statike, požarne varnosti in soglasja vezana na predpise, ki urejajo prostor. Investitorji morajo preveriti tudi možnost priključitve naprave na omrežje z elektroenergetsko analizo

Glede na rezultate analize bato določijo, ali je elektrarno možno priključiti.

Pred samo izgradnjo sončne elektrarne je pri pristojnem operaterju distribucijskega omrežja treba pridobiti tudi novo soglasje za priključitev naprave za namen samooskrbe

Pri Elektru Maribor smo preverili, kako dolgo se v povprečju čaka na soglasje. To so odgovorili.

Večina vlagateljev se vlogo odda preko pooblaščenca

Kot pojasnjujejo na Elektru Maribor, je povprečna čakalna doba od oddaje popolne vloge pri njih sedaj približno do dva meseca in pol.

»Za vsako vlogo naredimo projekt, obdelamo napetostne razmere, zberemo merilne podatke, tudi merilce pošljemo kdaj na teren, da še tam opravijo meritve. Ti in še mnogi drugi dejavniki, ki so specifični glede na posamezen primer, vplivajo na čakalno dobo,« so pojasnili.

Ker izdelava celotnega projekta ni tako preprosta, večina vlagateljev vlogo za soglasje odda preko pooblaščenca.

Pooblaščenci zasuti z delom, zamude tudi na njihovi strani

Kot izpostavljajo na Elektru Maribor, pa so tudi pooblaščenci trenutno »tako zasuti z delom, da marsikatera zamuda, bodisi na poti proti elektro distributerju bodisi ob povratku, nastane tudi na njihovi strani«.

Na območju Elektro Maribor prihaja največ vlog iz področja Maribora z okolico in Ptuja z okolico.

Poudarjajo pa še, da vloge, ki jih prejemajo v Elektru Maribor rešujejo centralizirano in jih ne obravnavajo ločeno glede na območne enote.

Letos so prejeli že 4280 vlog

V Elektru Maribor že nekaj časa kar eksponentno raste število vlog za izdajo soglasij za priključitev sončnih elektrarn v omrežje.

»Letos smo do sedaj prejeli že 4280 vlog, kar je skoraj toliko kot v celotnem lanskem letu,« so odgovorili.

Že od leta 2019 in pospešeno lani je začelo število vlog pri njih izdatno naraščati.

»Povečali smo število zaposlenih, ki se ukvarja z izdajo soglasij, ti delajo tudi več ur, reorganizirali smo celoten proces, lani decembra pa smo aktivirali še študente in uspeli čas za rešitev vlog s sedmih mesecev - v skrajnem primeru se je čakalo tudi po deset mesecev - skrajšati na dobra dva meseca,« so še dodali.

Z ukrepi za skrajšanje časa in optimizacijo procesa pa bodo še nadaljevali. Eden izmed ukrepov je tudi elektronska vloga, izdaja in distribucija soglasij, ki jo pripravljajo.

Komentarji (2)

. (ni preverjeno)

NA TEM DELU GOLOB NI NAREDIL NIČ.

Kaktus (ni preverjeno)

Brez veze z nekimi soglasji.
Akumulatorje zraven in samostojno in neodvisno od omrežja.

Starejše novice