Lokacija segmenta pet sončne elektrarne Zlatoličje (vir: Dravske elektrarne Maribor).
Družba Dravske elektrarne Maribor prihodnji teden začenja gradnjo nove sončne elektrarne v Zlatoličju. Ta bo umeščena na levi breg odvodnega kanala največje slovenske hidroelektrarne. Vrednost projekta je ocenjena na dobra dva milijona evrov.

Dravske elektrarne Maribor, ki delujejo kot del skupine Holding slovenske elektrarne, začenjajo gradnjo nove sončne elektrarne. 

Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje bo umeščen na levem bregu odvodnega kanala hidroelektrarne Zlatoličje. In sicer od mostu čez kanal do steze za karting oziroma dirkališča Slovenja vas, v dolžini 905 metrov.

6000 foto-napetostnih modulov, skupne nazivne moči skoraj 2,7 MWp in načrtovane letne proizvodnje približno tri GWh, bodo umestili na strmino odvodnega kanala.

»Na ta način bo energetski objekt – odvodni kanal – pridobil dodatno vrednost, Slovenija pa dodatne gigavatne ure električne energije iz obnovljivega vira,« so sporočili iz Dravskih elektrarn Maribor.

Gradnja 905 metrov 'dolge' sončne elektrarne bo velik izziv

Glede na nagib terena, ki ponekod presega 30 stopinj, bo gradnja od izvajalca zahtevala precejšen izziv in previdnost, slednje predvsem zaradi bližine kanala, katerega pretok vode je do 550 kubičnih metrov na sekundo.

Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje, kot že ime pove, je del večje sončne elektrarne v nastajanju, ki bo zgrajena na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin v naslednjih letih.

Iščejo še druge primerne lokacije za postavitev sončnih elektrarn

Dravske elektrarne Maribor ob osmih velikih hidroelektrarnah in petih malih hidroelektrarnah že upravljajo tudi štiri sončne elektrarne. Ob tem pa družba raziskuje tudi druge primerne lokacije za postavitve sončnih elektrarn.

V izgradnji je tudi sončna elektrarna Prapretno, katere investitor je družbe Holding Slovenske elektrarne.

Predvidoma do konca leta bo Slovenija bogatejša za energijo iz obnovljivih virov dveh sončnih elektrarn pod okriljem skupine Holdinga Slovenskih elektrarn, ki bosta skupaj proizvedli dobrih 6000 MWh električne energije letno. To zadošča za celoletno porabo skoraj tisoč petsto gospodinjstev.   

»Z izgradnjo prvega segmenta sicer načrtovane večje sončne elektrarne družba Dravske elektrarne Maribor in skupina Holding Slovenske elektrarne sledita zavezam države glede povečanja proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov in potrebam gospodinjstev in gospodarstva,« je ob tem povedal direktor Dravskih elektrarn Maribor Andrej Tumpej.

»Prepričani smo, da velja, na okoljsko in družbeno sprejemljiv način, izkoristiti vse danosti in znanja, ki so na razpolago v Sloveniji ter tako tudi v prihodnje omogočati energetsko neodvisnost države,« še dodaja direktor. 

Ob omenjenem družba, ki upravlja osem velikih hidroelektrarn na reki Dravi, nadaljuje tudi z aktivnostmi za postavitev prvih vetrnih parkov v državi ter aktivnostmi postavitve pilotne geotermalne elektrarne.

Starejše novice