Lokacija segmenta 5 sončne elektrarne Zlatoličje.
Dravske elektrarne Maribor so pridobile gradbeno dovoljenje za segment 5 sončne elektrarne oziroma prvi del sončnega parka na kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin.

Dravske elektrarne Maribor, ki delujejo kot del skupine Holding slovenske elektrarne, so pretekli teden s strani Upravne enote Ptuj prejele gradbeno dovoljenje za novogradnjo objekta sončne elektrarne Zlatoličje – segment pet

Kar 905 metrov 'dolga' sončna elektrarna

Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje bo umeščen na levem bregu odvodnega kanala največje slovenske hidroelektrarne Zlatoličje – od mostu čez kanal do karting steze oziroma dirkališča Slovenja vas – v dolžini 905 metrov

5820 foto-napetostnih modulov, skupne nazivne moči skoraj 2,7 MWp in načrtovane letne proizvodnje približno tri GWh, bodo umestili na strmino odvodnega kanala

Glede na nagib terena, ki ponekod presega 30 stopinj, bo gradnja od izvajalca zahtevala precejšen izziv in previdnost, slednje predvsem zaradi bližine kanala, katerega pretok vode je do 550 kubičnih metrov na sekundo. 

Gradnja je skladna z določili odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Hajdina in po presoji sprejemljivosti posega na naravo sprejemljiva. 

Prav tako so ugotovili, da načrtovani poseg ni v nasprotju z varstvenimi cilji in naj ne bi vplival na celovitost in povezanost območja, ki je že sedaj del energetskega objekta in bo s postavitvijo sončne elektrarne energetsko nadgrajen.

Kot so sporočili iz Dravskih elektrarn Maribor, bo posebnost elektrarne kontejnerska izvedba centralnega razsmernika s transformatorsko postajo in srednje napetostnim stikališčem. Elektrarna bo preko komunikacijskih vmesnikov povezana v center vodenja Dravskih elektrarn Maribor. 

Podpis pogodbe za začetek gradnje je predviden v juniju, zaključek del pa v decembru. V Dravskih elektrarnah Maribor načrtujejo, da bo elektrarna konec tega oziroma v začetku naslednjega leta vključena v omrežje in bo tako začela proizvajati nove kilovatne ure električne energije iz obnovljivega vira.  

Iščejo še druge primerne lokacije za postavitev sončnih elektrarn

Dravske elektrarne Maribor ob osmih velikih hidroelektrarnah in petih malih hidroelektrarnah že upravljajo tudi štiri sončne elektrarne. Ob tem pa družba raziskuje tudi druge primerne lokacije za postavitve sončnih elektrarn.

Segment pet sončne elektrarne Zlatoličje je del večje sončne elektrarne v nastajanju, skupne nazivne moči okrog 30 MWp in predvidene letne proizvodnje dobrih 37 GWh, ki bo zgrajena na dovodnih in odvodnih kanalih hidroelektrarn Zlatoličje in Formin v naslednjih letih

V maju je tudi družba Holding Slovenske elektrarne prejela pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo največje sončne elektrarne v državi. 

Temeljni kamen za sončno elektrarno Prapretno, nazivne moči dobre 3 MWp, bo položen na Dan rudarjev, 3. julija 2021. Elektrarna Prapretno bo predvidoma prvo energijo v omrežje oddala konec letošnjega leta.

Starejše novice