Slika je simbolična.
Slovenija se uvršča med države z zmerno potresno nevarnostjo. Se število potresov v zadnjih letih povečuje? To pravijo seizmologi.

V prvih petih dnevih maja so seizmologi v Sloveniji zaznali devet potresov. Kot pravijo na zgenciji za okolje, to ni nenavaden pojav, saj v povprečju zaznajo 2000 potresov na leto.

Pri tem gre večinoma za šibke potrese, njihovo število pa se, kot pravijo, v zadnji dvajsetih letih ni spremenilo. 

Zunanji dejavniki ne vplivajo na nastanek potresov

Kaj vpliva na pojav potresov pri nas? Slovenija leži na stiku med manjšo Jadransko tektonsko ploščo in Evropsko tektonsko ploščo, njuni premiki pa vplivajo na potresno dogajanje. 

Zaradi medsebojnega primikanja se je na tem območju razvilo več aktivnih prelomnih sistemov, na katerih se lahko zgodijo tudi močni potresi.  

Na potrese ne vplivajo nobeni zunanji dejavniki, kot je na primer vreme. 

Okoli 2000 potresov na leto, večino jih ljudje ne čutimo

Slovenija se uvršča med države z zmerno potresno nevarnostjo. Čeprav potresi pri nas ne dosegajo prav velikih vrednosti magnitude, so lahko njihovi učinki dokaj hudi zaradi razmeroma plitvih žarišč. 

V Sloveniji na leto izmerimo v povprečju 2000 potresov. »Večina je šibkih, le vsak četrti ima magnitudo večjo od 1,0, približno vsakega desetega pa čutijo prebivalci in nam to sporočijo,« so povedali na Agenciji za okolje.

Kot pojasnjujejo seizmologi, se potresna nevarnost v zadnjih dvajsetih letih ni spremenila, število potresov in njihova moč ostajata enaka. 

»Spremenilo pa se je naše védenje o potresni nevarnosti, predvsem o tem, kakšne pospeške tal lahko pričakujemo ob potresih,« so povedali.  

Največja potresna nevarnost na skrajnem zahodu države

Največja potresna nevarnost je v zahodni Sloveniji, ter v pasu, ki poteka prek celotne Slovenije od severozahoda do jugovzhoda. 

Na Agenciji za okolje izpostavljajo območje na meji z Italijo zahodno od Bovca, kjer projektni pospešek tal doseže največjo vrednost, kar je predvsem posledica velike potresne aktivnosti v Furlaniji. 

Območje okrog Idrije sovpada z nekaterimi pomembnimi aktivnimi prelomi in z najbolj verjetno lokacijo najmočnejšega potresa v Sloveniji, ki se je zgodil leta 1511. Drugo območje je okolica Brežic v vzhodnem delu Slovenije, kjer so zmerni potresi zelo pogosti. 

Med nevarna območja spada tudi Ljubljana z okolico, kjer so lahko posledice hude predvsem zaradi velike gostote naseljenosti. 

Najmanjša potresna nevarnost je v Primorju in na severovzhodu države.

Območja, kjer je potresna nevarnost največja (vir: Agencija Republike Slovenije za okolje).

Seizmologi in geologi pripravili novo karto potresne nevarnosti Slovenije    

Potresna nevarnost opiše naravno danost za nastanek potresa. »Poznavanje potresne nevarnosti je nujno za potresno odporno gradnjo, načrtovanje ukrepov zaščite in reševanja ter ozaveščanje javnosti,« pravijo seizmologi. 

V letu 2021 je Agencija za okolje skupaj z Geološkim zavodom Slovenije uspešno zaključila večletni projekt razvoja novega modela potresne nevarnosti Slovenije.

Najpomembnejši rezultat je karta potresne nevarnosti Slovenije, ki prikazuje pospešek tal pri potresih, pri gradnji pa jo morajo upoštevati projektanti. Karta je namreč 1. maja letos postala sestavni del zakonodaje o potresno odporni gradnji.

Karta bo nadomestila staro, ki je bila ustvarjena leta 2001. Dosedanja karta bo veljavna še dve leti, prehodno obdobje se bo izteklo maja 2024.

Nova karto potresne nevarnosti Slovenije (vir: Agencija Republike Slovenije za okolje).

Nova karta temelji na najnovejših spoznanjih

Kot so zapisali na Uradu za seizmologijo, so pri pripravi nove karte med drugim uporabili nov model pojemanja pospeška tal, ki temelji na najnovejših spoznanjih in je bil razvit za izračun nove evropske karte potresne nevarnosti.

Parametri so posebej prilagojeni razmeram v Sloveniji.

Nova karta je tako po besedah strokovnjakov bolj natančna kot tista iz leta 2001.

Potresna nevarnost je poleg karte projektnega pospeška predstavljena skupaj z drugimi informativnimi kartami, krivuljami ali spektri. Vsi izdelki so dostopni v spletnem pregledovalniku.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice