Slika je simbolična.
Večje slovenske družine se lahko kmalu veselijo izplačila finančne pomoči.

Dodatek za veliko družino je letni prejemek, ki je namenjen družinam s tremi ali več otroki.

Dodatek družinam bo izplačan v začetku meseca aprila

V letu 2022 bo izplačilo dodatka za veliko družino 13. aprila. Pravico do dodatka ima eden od staršev, pod pogojem za nakazilo pa je, da ima eden od staršev in otroci skupno stalno ali začasno prebivališče v Sloveniji.

Pri tem na Centru za socialno delo poudarjajo, da v primerih upravičencev do otroškega dodatka, ki ne presegajo cenzusa, oziroma tistih, ki so v minulem letu vložili vlogo za uveljavljanje pravice do dodatka, odločajo že po uradni dolžnosti, torej ni treba vlagati ponovne vloge.

Koliko bo znašal letošnji dodatek?

Kot so sporočili iz ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, bo letošnji dodatek znašal nekaj več kot 400 oziroma 500 evrov, odvisno od števila otrok v družinah. 

Za družino s tremi otroki znaša dodatek 424,30 evra, za družino s štirimi ali več otroki pa 515,60 evra. Izplača se v enkratnem znesku.

Starejše novice