Slika je simbolična (foto: Miriam Teraš).
V Mariboru se obeta sprememba odloka o občinskih cestah. Gre za osnovo, na podlagi katere bodo lahko delaci odstranili zapuščena kolesa z javnih površin in jih po preteku roka prodali ali uničili.

Mariborski mestni svetniki bodo na današnji seji opravili prvo obravnavo predloga proračuna Mestne občine Maribor za letošnje leto, a bo pri tem na dnevnem redu tudi dopolnitev odloka o občinskih cestah.

Kaj pa ta sploh prinaša?

Vodja sektorja za komunalo in promet na Mestni občini Maribor Aleš Klinc razlaga, da so razlogi za spremembo odloka ti, ker želijo določiti pogoje, na kak način se lahko na območju mesta odstranijo zapuščena kolesa oziroma lahka motorna vozila z javnih prometnih površin, ki ovirajo normalno rabo javne opreme ali ogrožajo varnost uporabnikov javnih površin.

»V zadnjem času imamo precej zapuščenih koles nameščenih na stojalih za kolesa ali na drugi urbani opremi, kot so klopi ali drogovi javne razsvetljave,« razlaga Klinc.

Gre za dalj časa zaklenjena in neuporabna kolesa

Gre za manjše spremembe in dopolnitve, ki zajemajo manj kot tretjino členov odloka, zato v sektorju za komunalo in promet mestnemu svetu predlagajo, da predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskih cestah obravnava in ga sprejme po skrajšanem postopku. 

S spremembo odloka bi določili tudi robne pogoje, kdaj lahko izvajalec rednega vzdrževanja cest odstrani kolo ali lahko motorno vozilo, ki ovira normalno rabo urbane opreme ali ogroža varnost uporabnikov javnih površin.

Pri tem gre za kolesa in vozila, ki so že dalj časa zaklenjena na urbano opremo, so puščena na javni površini in je očitno, da ga lastnik že dalj časa ne uporablja, ali pa je kolo oziroma lahko motorno vozilo v takšnem stanju, da ni več vozno, pri čemer gre na primer za manjkajoče sedeže, kolesa, krmila in podobno.

Pri tem v sektorju razlagajo, da postopek o prekršku oziroma redna odredba za odstranitev lastniku ni možna, saj vozila nimajo registracijske označbe, na podlagi katere se lahko najde lastnik oziroma upravičeni uporabnik vozila.

Kolesa in vozila morajo biti za oddstranitev tam več kot sedem dni

Pregledniška služba izvajalca rednega vzdrževanja cest je dolžna v mestu nadzirati vsa dogajanja na urbani in prometni opremi.

Če ta ugotovi, da je na stojalih za kolesa, na drugi urbani oziroma prometni opremi ali na javni površini nameščeno kolo ali lahko motorno vozilo, ki je že dalj časa ovira normalno rabo urbane opreme ali ogroža varnost uporabnikov, tega odstrani.  

Podatke o ugotovitvah s pregledov in odstranitvi vozil je pregledniška služba dolžna zapisovati in hraniti na predpisani način ter jih posredovati strokovni službi upravljalca cest.

Pri tem pa se kolo oziroma lahko motorno vozilo smatra kot ovira, če je puščeno ali zaklenjeno na urbano opremo več kot sedem dni in je razvidno, da ga ni nihče uporabljal, če ogroža uporabnike javnih površin ali pa je v stanju, da vožnja z njim ni več možna.

Odstranjeno kolo ali lahko motorno vozilo se na podlagi tega odstrani in shrani v varovan prostor izvajalca rednega vzdrževanja cest. Seznam odstranjenih koles in lahkih motornih vozil pa nato objavijo na spletni strani izvajalca.

Kolesa lahko izvajalec tudi proda

Izvajalec, ki je kolo ali lahko motorno vozilo odstranilo, ga preda lastniku le ob predložitvi dokazila o lastništvu.

Če pa lastnik kolesa ali vozila tega ne zahteva nazaj v roku 90 dni od objave seznama, pa bo izvajalec imel pristojnost, da vozilo v sodelovanju s pristojnim organom kolo ali lahko motorno vozilo proda skladno z določbami zakona, ki ureja stvarno premoženje samoupravnih lokalnih skupnosti.

V kolikor pa prevoznih sredstev ni mogoče prodati, pa se lahko ta uporabijo tudi v druge namene v javnem interesu, na primer za namen donacije, ali pa uničijo kot kosovni odpadek.

Komentarji (3)

Matejko (ni preverjeno)

Klinc vas gleda !

realnost (ni preverjeno)

Če kdo drug to stori je to kraja, torej so določili da občina lahko krade in prodaja ukradena kolesa, skiroje in vidno poškodovane skuterje.

Hhh (ni preverjeno)

Kaj ti si na Gusteka hodo?

In reply to by realnost (ni preverjeno)

Starejše novice