Slika je simbolična.
Na brezplačni telefonski številki lahko starejši poiščete pomoč.

Info-fon 65+ je brezplačna telefonska številka 080 22 01, na kateri lahko starejši poiščete pomoč na področjih aktivnega življenja, mobilnosti in javnega prevoza za starejše, domova za starejše, varnega življenja doma in glede svojih pravic in dolžnosti.

Na telefonsko številko lahko pokličete vsak delovni dan med 9. in 13. uro.

Program Info-fon 65+ je nastal na pobudo Sveta za starejše Mestne občine Maribor, ki ga tudi financira. Nosilec projekta pa je Dnevni center aktivnosti za starejše TOTI DCA Maribor.

Preko telefona vam pomagajo svetovalci

Kot pojasnjuje Marjan Holc, predsednik društva TOTI DCA Maribor, na vprašanja preko Info-fona 65+ odgovarjajo svetovalci oziroma prostovoljci. 

»Večinoma so to člani Sveta za starejše, vsi imajo dolgoletne izkušnje predvsem na področju dela s starejšimi,« za Mariborinfo pojasnjuje Holc.

Preko telefona vam tako svetujejo Danica Matjanec, Simona Bedrač, Marjan Holc, Lidija Breznik, Tomaž Kšela, Franc Slavinec, Metka Roksandić, Inge Krunić, Francka Ćetković in Marjan Pungartnik.

Največ vprašanj glede javnih prevozov, domov in druženja

Kot pojasnjuje Holc, na telefonski številki Info-fona 65+ mesečno sprejmejo med 40 in 50 klicev.

»Veliko je vprašanj v zvezi z brezplačno kartico za javne prevoze, brezplačni prevozi za starejše Prostofer, informacije za pomoč na domu, programi družabništva na domu, možnosti vključevanja v aktivno življenje in urejanje odhoda v domove za starejše,« še pravi Holc.

Kot še dodaja, pa jim starejši sporočajo tudi mnoge težave, kot je na primer možnosti vgradnje dvigal v bloke, kratki intervali na semaforjih za prečkanje ceste, težave v zvezi z digitalizacijo, ker nimajo pametnih telefonov in druge stvari, ki jih bremenijo.

»Zanimivo je bilo vprašanje gospe, stare 82 let, ki je v času epidemije morala z avtom po hčer na letališče v Trst in ni našla spletnega obrazca, čeprav je imela prenosnik in mail,« se spominja Holc.

Opažajo pa tudi, da nekateri želijo samo pogovor, nekoga, ki jih bo poslušal in jim lahko zaupajo vse težave, ki jih tarejo.

Slika je simbolična.

S projektom želijo večati samostojnost starejših

S projektom želijo pomagati pri posredovanju informacij z vseh področij družbenega življenja, v katera je vključena starostna skupina ljudi, starih nad 65 let.

Prav tako sprejemajo pobude in predloge za urejanje najrazličnejše problematike, ki se dotika starejših ljudi pri zadovoljevanju vsakdanjih življenjskih potreb posameznika.

Kot še pojasnjuje Holc, je eden izmed njihovih ciljev tudi »obveščanje in opozarjanje na aktualno problematiko povezano s starejšimi v Mestni občini Maribor«.

S projektom tako želijo pripomoči k večanju samostojnosti, ohranjanje in razvijanju psihofizičnih sposobnosti starejših ter zmanjševanju socialnih in psihosocialnih stisk ter drugih težav ljudi starih nad petinšestdeset let.

Za obstanek programa je potrebna promocija

Kot pojasnjuje Holc, program Info-fon 65+ poskusno poteka od meseca oktobra 2021 do 31. decembra 2022, stroške telefona pa financira Mestna občina Maribor.

»Če želimo, da se ta številka 'prime' je seveda potrebna promocija, za kar pa nimamo sredstev,« je jasen Holc.

Njihov predlog je združitev telefonskega svetovanja in osebnega svetovanja, ki poteka v društvu TOTI DCA Maribor že od leta 2015 kot program Svetovalnica za starejše.

Občini predlagajo telefonsko in osebno svetovanje v centru mesta

»V ta namen predlagamo Mestni občini Maribor, da bi telefonsko in osebno svetovanje potekalo v lahko dostopnem uličnem lokalu v centru mesta, kjer je velika fluktuacija starejših ljudi,« predlaga Holc.

Na podlagi izkušenj ugotavljajo, da si veliko starejših, kljub telefonskemu klicu želi tudi osebni razgovor.

»Vsekakor si želimo, da bi se program obdržal in razvijal v predlagani obliki, vendar se zavedamo, da je to odvisno tudi od rezultatov oziroma števila uporabnikov. To sicer ni edini kriterij uspešnosti, saj šteje pomoč vsakemu posamezniku, vendar bomo prav zato vložili veliko napora predvsem v 'osebno' promocijo v nekaterih društvih, ki izvajajo programe za starejše in imajo večje število članstva. Sicer pa velja tudi načelo, da šteje vsaka pomoč,« še dodaja.

Zakaj je pomembno, da projekt ostane tudi v prihodnje?

Kot pojasnjuje Holc, »projekt pokriva del starejše populacije, ki ni aktivno vključena v različna združenja in društva«.

Večji del uporabnikov tega projekta živi samih, ovdovelih ali so še v zakonski skupnosti in so največkrat oddaljeni od pomoči svojcev.

»Mnoge od teh ljudi tarejo tudi zdravstvene in fizične omejitve, imajo težave z mobilnostjo. To jim omejuje dostop do organizirane pomoči v mreže javnih služb na področju socialno varstvenih programov v okviru nevladnih organizacij, invalidskih nevladnih organizacij ter drugih organizacij,« še pojasnjuje Holc.

Izpostavlja tudi, da se pojavlja vse večja izključenost starejših ljudi na področju uvajanja vse obsežnejše digitalizacije na različnih področjih življenja, zato je pomembno, da projekt ostane tudi po koncu tega leta.

Komentarji (0)

S klikom na gumb Komentiraj se strinjate s pravili komentiranja.

Starejše novice