Ker lahko čebelam pomagamo s sajenjem in ohranjanjem medovitih rastlin, se je mariborska občina odločila, da bo na občinske zelenice postavila informativne tablice, ki občane obveščajo o pozni košnji in pomenu sejanja medovitih cvetlic.

Letošnje leto bo Maribor posebej prijazno mesto do čebel, čmrljev in drugih opraševalcev. V ta namen bo Mestna občina Maribor označila nekaj javnih zelenih površin, kjer bodo izvajali pozno košnjo. Prav tako bodo zelenice dodatno zasejali z medovitimi travniškimi cvetlicami

Zato so na občini zagotovili približno 9000 kvadratnih metrov površin za pašo opraševalcev na javnih zelenih površinah in površinah v okviru občinskih javnih zavodov predšolske vzgoje, izobraževanja, kulture in mladine.

Danes so tako prvo takšno informativno tablico postavili pod Mariborskim Pohorjem, natančneje v vzgojnem parku ob Macunovi ulici, poleg tega pa pripadajoč travnik še dodatno oplemenitili z medovitimi cvetlicami.

K projektu se je pridružilo že veliko šol in vrtcev

Rastlinski svet je v državi bogat, a je na naših travnikih in zelenicah vse premalo medovitega cvetja. To je največkrat izrinjeno zaradi premočnega gnojenja in zgodnje košnje, ki ne dopušča razcveta in ploditve medovitih travniških cvetlic.

»Za biodiverziteto in naše opraševalce je potrebno narediti kaj več v okolju in na naših javnih zelenih površinah, predvsem zato, da jim zagotovimo čim bolj ugodno pašo. Ne nazadnje je v prehrambni verigi njihov doprinos velik in zelo pomemben,« poudarja Cvetka Slana, vodja skupne službe varstva okolja pri Skupni občinski upravi Maribor.

V preteklih letih se občina ni tako sistematično lotevala tematike biodiverzitete v mestu, kar pa se spreminja v letošnjem letu.

Projektu se je tako že pridružilo 14 osnovnih šol, štirje vrtci s svojimi 19 enotami, pa tudi Muzej narodne osvoboditve Maribor in Mladinski kulturni Center.

Z delom na svojih zelenicah počakajte čim dlje

Na občini, ki v projektu sodeluje tudi s Hortikulturnim društvom Maribor, Snago in Semenarno Ljubljano, pozivajo vse občane, da na delu na svojih zelenicah s košnjo počakajo do konca cvetenja medovitih rastlin.

»Zavedati se moramo, da je to pomembno za naše življenje, za vsa živa bitja, da se obnašamo trajnostno, da smo prijazni do čebel, da posledično v takšnem odnosu vzgajamo naše najmlajše in da s tem tudi nadaljujemo, tudi v okviru turizma. Želimo biti občina, ki ji je mar za to in ki skrbi tudi za razvoj čebelarstva,« pa poudarja Alenka Iskra, podžupanja Mestne občine Maribor.

Občina s prijavo na izbor 100 podnebno nevtralnih mest

Poleg tega Mestna občina Maribor oblikuje podlage za razvoj politik in aktivnosti za opraševalce. V zvezi s tem si je cilje zadala v svojih že sprejetih strategijah.

»Prav tako je s prijavo na evropsko misijo 100 podnebno nevtralnih mest še okrepila svoje ambicije na področju doseganja ciljev na področju podnebnih sprememb,« pa razlagajo na občini.

Komentarji (4)

Tiln (ni preverjeno)

Škoda, da se tega ljudje bolj ne zavedajo kosijo zelenice kot obsedeni.

666 (ni preverjeno)

KJE TE SO ŠE KAKE ČEBELE TU PO MB

Leka (ni preverjeno)

Komu so namenjene table ? Očitno ne tistim ,ki kosijo ! Kdo preverja stanje ? Še ena neuspela akcija aktivistov .

Matejko (ni preverjeno)

Zelenice okoli blokov v Novi vasi in Borovi vasi kosijo dvakrat tedensko ! Očitno dobijo dobro plačilo . Gospa Slana pojdite in jih povprašajte zakaj tako !

Starejše novice