Iz mariborskega lokalnega odbora SMC so sporočili, da nasprotujejo vsakršnemu povečanju cen na položnicah občanov zaradi sortirnice.

Mariborski lokalni odbor Stranke modernega centra je v sporočilu za javnost zapisal, da mesto sortirnico potrebuje, a ne za vsako ceno. "Sortirnica se mora izvesti na zakonit, ekonomsko upravičen in transparenten način, položnice za občane pa se ne smejo zvišati," menijo v SMC in dodajajo, da lahko dajo soglasje za izgradnjo sortirnice podjetja Snaga, vendar bodo zahtevali, da odgovorne osebe za sortirnico zagotovijo in se zavežejo, da so njihovi izračuni ekonomike točni in da dejanska cena obdelave komunalnih odpadkov za občane ne bo presegla 95 evrov na tono.

"Pomembno je, koliko bodo plačali občani in kako kvalitetno bodo opravljene storitve. Iz gradiva GMS-400, Vloge za zadolževanje - Snaga d.o.o. in Elaborata o oblikovanju cen izvajanja storitev podjetja Snaga, ki ga je župan predlagal mestnemu svetu v potrditev namreč izhaja, da se bodo cene za občane občutno povišale. V SMC nasprotujemo vsakršnemu povečanju cen na položnicah občanov," so skeptični v SMC.

Okoljevarstveno dovoljenje ja, gradbeno dovoljenje ne

Sredi februarja je Agencija Republike Slovenije za okolje sortirnici izdalo okoljevarstveno dovoljenje, a sortirnica še vedno nima gradbenega dovoljenja. "Da sortirnica še ne deluje, je ključna težava slabo vodena investicija Snage in MOM, saj v 26. mesecih po podpisu pogodbe nista bili sposobni izvesti in zagnati investicije, čeprav bi po osnovnem pogodbenem planu ta morala poskusno obratovati že od avgusta 2015," v sporočilu za javnost ostro nadaljujejo v SMC.

V lokalnem odboru SMC želijo tudi potrditev naročnika projekta, torej Snage, izvajalca projekta, torej Kostaka, in soponudnika-partnerja, torej Willy Stadlerja, da podpisana gradbena pogodba iz 18. decembra 2014 še velja. Odgovorne v Snagi in Mestni občini Maribor zato pozivajo, da pogodbo »aktualizirajo«, in sicer s sklenitvijo aneksa k pogodbi, v katerem bo opredeljena nova nižja cena sortirnice in v kateri bodo opredeljeni roki za predložitev novih garancij, zlasti pa nov terminski plan.

 

Starejše novice