Slika je simbolična.
Na Pobrežju bi že kmalu lahko zabrneli stroji. Tam zasebni investitor načrtuje nov gradbeni projekt, ki ga bo sedaj še v drugo potrjeval mestni svet. A kaj bi na Pobrežju sploh gradili?

Mestna občina Maribor je pripravila odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del območja na Pobrežju, natančneje severno od Istrske ulice, ki ga bo na seji prihodnji teden v drugi obravnavi potrjeval mestni svet.

Gre za dopolnjeni osnutek odloka o prostrskem načrtu za investicijsko namero gradnje treh novih večstanovanjskih objektov na Pobrežju, kjer je na večjem delu območja predvidena tudi podzemna garaža v dveh etažah in ostala ureditev potrebna za funkcioniranje območja in novih stavb.

Predvidena gradnja leži na Pobrežju

Zemljišče, na katerem načrtujejo tri nove večstanovanjske objekte, je veliko 8295 kvadratnih metrov in se nahaja na desnem bregu reke Drave oziroma v južnem delu mestne četrti Pobrežje.

Območje leži vzhodno od mestnega pokopališča Pobrežje, severno od Istrske ulice, v neposredni bližini doma starostnikov Sončni dom, ki se nahaja med Cesto Osvobodilne fronte in Železnikovo ulico.

Investitor, ki želi graditi na Pobrežju, je družba za oddajanje in upravljanje nepremičnin WEGRAZ-SLO. Za novo stanovanjsko ureditev na omenjenem zemljišču so že pripravili osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta in okoljsko poočilo, pri čemer je javna razgrnitev dopolnjenega osnuka načrta potekala konec decembra.

Nato so izvedli javno obravnavo občinskega podrobnega prostorskega načrta, prav tako pa ga je na seji v prvi obravnavi že sprejel mestni svet. Sedaj pa so pripravili dopolnjen osnutek odloka, ki ga bo mestni svet sprejemal še v drugi obravnavi.

Gradili bi tri večstanovanjske objekte

Na območje, ki se nahaja ob Cesti osvobodilne fronte na Pobrežju, želi investitor umestiti tri večstanovanjske objekte različnih gabaritov s podzemno garažo v dveh etažah. 

V vseh stavbah so v večji meri načrtovana stanovanja, v pritličjih stavb pa bo možna ureditev storitvenih dejavnosti.

Tako naj bi prvi objekt zraven dveh kletnih etaž in pritličja obsegal še sedem nadstropij, drugi šest nadstropij, tretji pa zraven pritličja in kleti še tri nadstropja. Objekti naj bi imeli ravno streho, s čimer načrtujejo postavitev zelene pohodne strehe.

Dostop na območje je predviden na severu, od koder so predvideni glavni dostopi ter uvoz in izvoz v skupno podzemno garažo novih objektov. Ob severnem delu območja bi tako podaljšali in uredili Cesto Osvobodilne fronte, s katere je predviden dovod do objektov.

Na zahodu območja investitor predvideva še večjo zeleno ureditev z vrtički in zasaditev večjih dreves.

V vsakem objektu predvidenih od 110 do 130 stanovanj

V vseh treh stanovanjskih objektih je predvidenih od 110 do 130 stanovanj, natančno število bo investitor določil v nadaljnji projektni dokumentaciji. 

Prav tako bodo za vsako stanovanje zagotovili zadostno število parkirnih mest, za zdaj predvidevajo eno in pol parkirno mesto na stanovanje.

V zahodnem in osrednjem delu pa investitor predvideva še parkovne ter rekracijske površine in otroško igrišče.

Komentarji (3)

samo vprasam (ni preverjeno)

Aha zasebni investitor.....torej se arsenovic ne bo mogel sliniti poleg in se na njegov vsiljiv nacin samopromovirati!!!!maribor- kot se vidimo se zelo uspesno razvija -brez opankarja!!!!arsenovic nikoli vec-in maribor bo koncno resen!!!pisi naprej,ozavescaj poslji....tvoja pravica!!!!

janban

Psihič!!

In reply to by samo vprasam (ni preverjeno)

HOS (ni preverjeno)

Psihic odgrizne natakarju prst in pretepa mladoletnike ker iz smeri poberejo odpadne teniske zogice!!!!

In reply to by janban

Starejše novice