Slika je simbolična.
Na Taboru bi rada mariborska občina zgradila veliko mobilnostno vozlišče, ki bi naj omogočilo prestopanje z osebnega prevoza na javni potniški promet. Zdaj so na predlog prejeli nekatere pripombe. Kaj odgovarja občina?

Na območje železniškega trikotnika, natančneje na desnem bregu Drave oziroma v mestni četrti Magdalena, želi občina umestiti mobilnostno vozlišče in objekt javne železniške infrastrukture s spremljevalnim programom.

Mestna občina Maribor je v prvem branju sprejela odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za načrtovana dela na Taboru, ob čemer so javno razgrnili predlagani prostorski načrt.

V času javne razgrnitve je na prostorski akt prispelo devet pripomb, pri tem pa so skoraj vse pripombe na občini upoštevali. Kakšne so torej nove spremembe?

Kaj bodo sploh gradili na Taboru?

Sprva je potrebno odgovoriti na vprašanje, kaj bo Mestna občina Maribor na Taboru sploh gradila.

Na občini razlagajo, da se Maribor srečuje z visoko prometno obremenjenostjo mestnega središča, prav tako pa z istočasnim pomanjkanjem parkirnih površin.

Pri tem so za primer takšnih lokacij podali okolico Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, mariborskih fakultet ter okolico dejavnosti, ki generirajo veliko število ljudi in so namenjene javni rabi.

Rešitev Mestna občina Maribor vidi v vzpostavitvi tako imenovanega mobilnostnega vozlišča.

»Uporabnik se do lokacije pripelje z osebnim vozilom, vozilo parkira in pot nadaljuje z javnim potniškim prometom, vlakom ali avtobusom, kolesom, ali peš,« razlagajo na mariborski občini.

Iz osebnega avtomobila na javni potniški promet

Na občini poudarjajo, da je ključna funkcija, ki bi jo naj prineslo mobilnostno vozlišče, prestopanje z osebnega prevoza na javni potniški promet.

»Prestop mora biti hiter, pregleden in udoben. Zato je pomembno, da je pot od avta do postajališča javnega potniškega prometa ter izposojevalnice koles udobna in učinkovita ter razmeroma kratka,« razlagajo na mariborski občini.

Prav tako naj bi mobilnostno vozlišče spodbujalo trajnostno urbano mobilnost ter navezalo osebni prevoz na železniški in cestni javni potniški promet.

Parkirišče z avtobusnimi ter železniškimi postajališči

Mobilno vozlišče predvideva prometno povezavo preko območja z Nasipno ulico, s čimer bi bila zagotovljena varnost in prepustnost območja, pri tem pa bi parkirišče uredili na način, da bo zagotovljenih čim večje številno parkirnih mest.

Na omenjenem območju predvidevajo umestitev podhoda na glavni železniški progi v povezavi z načrtovanim objektom in dva podvoza s peš in kolesarskim prehodom na obeh regionalnih progah

Poleg tega pa še centralni objekt železniške infrastrukture, že omenjeno parkirišče z možnostjo umestitve panelov za pridobivanje sončne energije, železniška ter avtobusna postajališča, izposojevalnico koles, polnilnice za električna vozila in prostor za taksije ter avtodome.

Železniški objekt s pisarnami in sejnimi sobami

V centralnem objektu železniške infrastrukture bi se naj v pritličju nahajal prostor za potrebe uporabnikov parkirišča in postajališč, prav tako prostor za nakup vozovnic, sanitarije ter čakalnica.

V nadstropjih pa bi se naj nahajale sejne sobe, soba za sprostitev, arhiv, garderoba in pisarne.

Posebno naj bi bilo poskrbljen tudi za pešce in kolesarje. Območje bo tako obsegalo ločene poti za pešce, elemente za umirjanje prometa, pri čemer bodo imeli kolesarji varno in jasno pot ob prihodu in izhodu iz vozlišča, hkrati pa jim bo omogočeno tudi enostavno ter varno parkiranje koles.

Katere pripombe so sprejeli in zavrnili?

Prva izmed pripomb, ki je prispela v času javne razgrnitve, se nanaša na vključitev cestne povezave z izgradnjo podvoza v smeri proti vzhodu, natančneje z navezavo na Nasipno ulico, kar je občina sprejela.

Prav tako so sprejeli pripombo, ki predlaga, da se pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja izveze analiza kemične sestave tal, kot tudi pripombo, ki na območju zgradi energetska infrastruktura za potrebe pridobivanja in hranjenja električne energije, pri čemer občina omenja umestitev nove transformacijske postaje.

Upoštevali so tudi pripombo, s katero bodo učinkovito uredili dimenzije parkirnih mest ter njihove dostope oziroma uvoze in izvoze, ter pripombo, ki območje obravnava v okviru večje trajnosti. Tako bodo predel ozelenili z različnimi rastlinskimi vrstami, na stavbe pa umestili zelene strehe in podobno.

Na drugi strani pa niso sprejeli pripombe, ki predlaga, da se območje nameni za izobraževanje oziroma šolsko dejavnost, kar so na občini komentirali s stališčem, da je območje namenjeno centralnim dejavnostim.

Starejše novice