Foto: Jure Banfi
Od jutri bosta zadnji dve postaji avtobusa številka 8 do Mariborskega otoka brezplačni, je sporočilo županstvo.

Mestna občina Maribor je sporočila, da na Mariborskem otoku beležijo zelo visok obisk. Ob tem so dodali, da se je župan Mestne občine Maribor Saša Arsenovič odločil, da bo brezplačen prevoz mestnega potniškega prometa na avtobusni liniji številka 8 na relaciji med postajališči Gosposvetska – rondo, Terme Fontana in Mariborski otok. 

Gre torej za zadnji dve postaji, v obe smeri, in sicer od jutri, 12. avgusta, do konca izvajanja avtobusnih prevozov po veljavnem voznem redu, torej v času šolskih počitnic oziroma do konca odprtja kopališča Mariborski otok.

Urgentno spenjanje ograje na mostu na Mariborski otok, neravne deske skrite pod preprogo

Spomnimo, da so v zadnji dneh na Mestno občino Maribor in župana leteli številni očitki, da ni varno uredila edinega dostopa do kopališča čez most, ki bi moral že biti saniran, a dela še trajajo.

Po odločbi inšpektorja je mestna občina urgentno na leseno pohodno površino namestila talno oblogo oziroma rjavkasto preproga, delavci pa pričvrstili tudi ograjo, ki je bila doslej speta kar s plastičnimi vezicami

Kje parkirati?

Te dni je bilo nekaj nejevolje in zgražanja v primeru Mariborskega otoka tudi okoli redarjev, ki so pisali kazni za nepravilno parkirane avtomobile na Mariborskem otoku.

Občina ob tem opozarja, da je parkiranje prepovedano ob vozišču in na zelenici pred mostom. Poudarjajo, da ta del leži na posebej zavarovanem območju iz okoljevarstvenega vidika in je skladno s tem nujno tudi ustrezno zaščitno ravnanje, omejene so dejavnosti in posegi v prostor.

»Gre za najožje vodovarstveno območje po uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja,« so pojasnili.

Takšna ureditev zagotavlja tudi varnost vseh udeležencev v prometu in dostop intervencijskih vozil, še opozarjajo na občini.

Vozniki lahko po navodilih mestne občine avtomobile pustijo na parkirišču ob Koroški cesti pri študentskih domovih, na predlog Krajevne skupnosti Kamnica je tudi dogovorjeno, da je parkirišče pri pokopališču Kamnica neomejeno ob sobotah, nedeljah in praznikih, med delovniki pa je omejeno brezplačno parkiranje do 120 minut.

V neposredni bližini, pri trgovini Lidl, je tudi postajališče Mbajka št. 18, od koder je kratek sprehod do Mariborskega otoka mimo Koblerjevega zaliva.

»Vse obiskovalce Mariborskega otoka prosimo, da upoštevajo prometno signalizacijo,« še dodajalo na občini in zagotavljajo, da bodo v družbi Šport Maribor ob dnevih, ko bodo pričakovali večje število obiskovalcev, poskrbeli za dodatne reditelje, ki bodo urejali in usmerjali promet na obstoječem parkirišču. 

Starejše novice