Prenova malega počivališča Polskava (vir: Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji).
Sredi novembra bo zaključena prenova prvih sedmih malih počivališč na avtocestnem omrežju.

Kot smo že poročali, so na Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji že pred nekaj leti napovedovali projekt poenotenja celostne podobe malih počivališč na avtocestnem omrežju.

 »Projekt prenove malih počivališč je odgovor na potrebe naših uporabnikov. V Družbi za avtocste v Republiki Sloveniji vsakoletno izvajamo merjenje zadovoljstva uporabnikov. Ocene so kazale na potrebne po enoviti in celoviti izboljšavi,« so za Mariborinfo pojasnili na Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji.

Letos aprila so dela že stekla. Prenovo dvanajstih malih počivališč v skupnem nastopu izvajajo družbe Hidrotehnik, s partnerjema KPL in Prenova

Pogodbena vrednost naročila prenove malih počivališč znaša 10,4 milijona evrov brez davka na dodano vrednost.

Prenovljena mala počivališča bodo po končani prenovi imela poenoteno urbano in sodobno podobo. Poleg parkirnih prostorov bodo po novem na vseh malih počivališčih:

 • tipski komunalni in sanitarni objekti,
 • tipski objekt za oskrbo povezan z nadstrešnico ter
 • zunanja ureditev posameznega počivališča.

Dela sedmih počivališč bodo končana do sredine novembra

Dela so sočasno stekla na prvih sedmih od skupno dvanajstih malih počivališč, ki so predvidena za obnovo.

Prenova se trenutno izvaja na počivališčih Zima sever, Polskava vzhod, Dolinsko, Povodje vzhod, Lipce jug, Studenec sever in Studenec jug.

Predvideno bodo dela tam zaključena do sredine novembra letos, ko bo prvih sedem malih počivališč v prenovljeni obliki že na voljo uporabnikom avtocest. Nato pa bo sledila prenova preostalih petih malih počivališč.

Kaj vse vključuje prenova malih počivališč?

Celotno območje preureditve posameznega malega počivališča vključuje:

 • površine za oddih in rekreacijo s tipsko urbano opremo,
 • krajinske ureditve z zasaditvijo (vključno tudi naravne zvočne bariere),
 • parkirne površine,
 • varnost z video nadzorom, alarmi ali sporočanjem v sili,
 • javno razsvetljavo,
 • WI-FI,
 • polnilno postajo za električna vozila, ko bo infrastruktura to omogočala ter
 • priključitev na komunalno, energetsko in TK infrastrukturo avtoceste.

Mala počivališča so morda prvi in tudi edini stik s Slovenijo

Mala počivališča se od velikih počivališč razlikujejo po tem, da so namenjena izključno počitku in nimajo bencinskega servisa ali večje gostinske ponudbe. Kot pojasnijo na Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji, sta trenutno tako oprema kot infrastruktura na malih počivališčih stari, dotrajani in v nekaterih primerih tudi uničeni.

»Večina površin je namenjenih parkiranju, vsebujejo pa tudi prostore za počitek z urbano opremo - mize s klopmi ter sanitarne prostore, ki so v veliki večini ravno tako dotrajani in pomanjkljivo oziroma zastarelo komunalno opremljeni,« še dodajajo. 

Večina malih počivališč prav tako nima videonadzora in zato uporabnikom v večernem času ne dajejo zadostnega občutka varnosti. Pri veliki večini voznikov v tranzitu pa so mala počivališča prvi in morda tudi edini stik s Slovenijo.

»Imenovali bi jih lahko tudi ogledalo Slovenije, zaradi česar je njihova urejenost toliko pomembnejša,« še povejo in dodajajo, da bodo uporabnikom zagotavljala »možnost počitka v prijetnem okolju s kakovostno ponudbo in oskrbo.«

Tovornim vozilom bo vstop nanje prepovedan

Mala počivališča bodo tako prijaznejša do uporabnikov osebnih vozil in avtodomov, saj bo tovornim vozilom po novem prepovedan dostop nanje.

So pa mala počivališča tudi priložnost za delovna mesta preko spremljajočih dejavnosti, ki jih bo Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji oddala na javnem razpisu.

Najemniku bodo oddali v najem površine in objekte za opravljanje spremljajočih dejavnosti:

 • sanitarije,
 • gostinski objekt v velikosti 66,25 kvadratnih metrov,
 • nadstrešnica nad zunanjo jedilnico v velikosti 31,50 kvadratnih metrov in
 • nadstrešnica za kadilce v velikosti 13,70 kvadratnih metrov.

Starejše novice