Slika je simbolična.
Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primernim delovnim mestom? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati.

Delovna mesta v Podravju

Gasilec

Javni zavod Gasilska brigada Maribor išče kandidata za gasilca v okviru usposabljanja za opravljanje nalog gasilca pod strokovnim vodstvom mentorja.

Delovne naloge vključujejo usposabljanje za opravljanje enostavnih del s področja protipožarne preventive, sodelovanje na gasilskih intervencijah z namenom spoznavanja operativnega delovanja gasilcev, seznanjanje s funkcijami, nalogami in načinom delovanja gasilske enote ob požarih, naravnih in drugih nesrečah, izrednih razmerah in v vojni, izvajanje požarne straže ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba, vozniški izpit B kategorije, dodatna znanja iz gasilske stroke, članstvo v gasilski organizaciji, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Računovodja

Vrtec Studenci Maribor išče računovodjo.

Računovodja opravlja naloge v skladu z zakonodajo, načrtuje poslovne stroške, vire financiranja dejavnosti, likvidnost vrtca, analizira finančne rezultate poslovanja vrtca in svetuje v zvezi s potrebnimi ukrepi, izdela predlog zaključnega računa in letnega poročila ter pripravi bilanco stanja, izkaz prihodkov in odhodkov, evidentira porabo finančnih sredstev, izračun plač ter drugih prejemkov delavcev ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja ekonomije ter enoletne delovne izkušnje.

Ustvarjalec spletnih strani

Podjetje Romic kuhinje išče ustvarjalca spletnih strani za izdelavo spletnih strani, reklamiranje, ustvarjanje objav in podobno.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Hišnik

Strokovni center Mladinski dom Maribor išče hišnika.

Delovne naloge vključujejo vzdrževanje prostorov zavoda in okolice, skrb za inventar zavoda, skrbno ravnanje z delovnimi sredstvi delodajalca, skrb za požarno-varnostne naprave, skrb za inventar zavoda in popravilo inventarja, nabavo potrošnega materiala za vzdrževanje ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba ter enoletne delovne izkušnje.

Frizer

Frizerstvo Dalmatinka išče v Mariboru frizerja.

Delovne naloge vključujejo posvetovanje s strankami, umivanje las, striženje ter oblikovanje pričeske, britje, striženje in oblikovanje brkov in brade, mešanje barv, barvanje las, oblikovanje trepalnic in obrvi, negovanje lasišča ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja frizerske storitve ter petletne delovne izkušnje.

Psiholog

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj išče psihologa.

Delovne naloge vključujejo psihološke preglede otrok ter spremljanje njihovega razvoja v okviru razvojne ambulante, psihološko diagnostiko otrok in mladostnikov z razvojnimi, duševnimi in telesnimi težavami ter duševnimi, vedenjskimi in učnimi motnjami, psihoterapevtsko obravnavo otrok in mladostnikov pa tudi staršev in skrbnikov, pripravo psiholoških izvidov in mnenj za druge strokovne sodelavce ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja psihologije, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Slaščičar

Ptujske pekarne in slaščičarne iščejo na Ptuju slaščičarja.

Delovne naloge vključujejo pripravo surovin, izdelavo slaščičarskih polizdelkov, finaliziranje slaščičarskih izdelkov, zahtevna dela pri oblikovanju slaščičarskih izdelkov, pakiranje in tehtanje slaščičarskih izdelkov ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja živilske tehnologije, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Projektant

Geodetske storitve Kelenc iščejo na Ptuju projektanta za projektiranje manj zahtevnih in nezahtevnih objektov.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja arhitekture, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Učitelj

Osnovna šola Mladika išče na Ptuju učitelja angleščina za poučevanje angleškega jezika v osnovni šoli.

Za prijavo je potrebna višja strokovna izobrazba oziroma prejšnja višješolska s področja izobraževanja učiteljev s predmetno specializacijo, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Delovna mesta v Pomurju

Pravnik

Mestna občina Murska Sobota išče pravnika.

Delovne naloge vključujejo pravno pomoč županu, mestnemu svetu in drugim občinskim organom, opravljanje nalog s področja zaščite prijaviteljev, sodelovanje pri pripravi posamičnih in splošnih aktov z delovnega področja, pripravo in pravni pregled pogodb in druge dokumentacije, sodelovanje pri izvajanju nalog s kadrovskega področja ter podobne naloge.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja prava in dvoletne delovne izkušnje.

Slaščičar

Podjetje za mlinarstvo in pekarstvo Mlinopek išče v Murski Soboti slaščičarja.

Delovne naloge vključujejo pripravo krem, peko slaščic, pakiranje slaščičarskih izdelkov in podobno.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja živilske tehnologije, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Zdravstveni reševalec

Zdravstveni dom Murska Sobota išče zdravstvenega reševalca.

Delovne naloge vključujejo sprejemanje naročil za vse vrste reševalnih prevozov, organiziranje in razporejanje nenujnih in sanitetnih prevozov, pripravljanje in vodenje administracije za prevoze, triažo bolnikov v okviru strokovne usposobljenosti, skrb za medicinsko tehnične naprave in opremo v reševalnem vozilu, pomoč pri oskrbi bolnika pred oziroma med prevozom ter podobne naloge.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali poklicna izobrazba s področja zdravstvene nege ter šestmesečne delovne izkušnje.

Prodajalec

Podjetje V & S Fashion išče v Murski Soboti prodajalca.

Prodajalec prodaja različno blago v velikih trgovskih centrih, specializiranih trgovinah in malih trgovskih družbah, skrbi, da prodaja blaga poteka v skladu z veljavno zakonodajo in dobrimi poslovnimi navadami, je v stiku s kupci, ki mu posredujejo svoje želje in potrebe ter o tem seznanja trgovskega poslovodjo, dela z naročenim blagom, kar vključuje prevzem, preverjanje kakovosti in količine prodanega blaga ter pripravo za prodajo in ustrezno označevanje izpolnjuje prodajne listine ter podobne naloge.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Upravljavec dvigala

Podjetje za gradbeništvo in strojništvo Megras išče v Murski Soboti upravljavca dvigala.

Delovne naloge vključujejo prevoze in delo s hidravličnim kamionskim dvigalom, delo z avtovleko, pomožna dela v proizvodnji ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba, vozniško dovoljenje B, C, E, B1, C1, BE in CE kategorije ter enoletne delovne izkušnje.

Starejše novice