Slika je simbolična.
Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primernim delovnim mestom? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati.

Delovna mesta v Podravju

Voznik 

Elektro Maribor zaposli voznika – strojnika.

Delovne naloge obsegajo opravljanje voženj, upravljanje z avtodvigali, opravljanje preventivnega vzdrževanja vozil in mehanizacije, urejanje delovnega okolja, upravljanje gradbene mehanizacije, opravljanje drugih nalog po navodilih nadrejenega. 

Zahteva se izpit za upravljalca dvižnih naprav. Zaželeno je osnovno znanje računalništva in monterskih del.

Pedagog - delo z osebami s psihično motnjo 

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor išče pripravnika za delo v organizacijski enoti Varstvo otrok in mladine, služba za otroško in mladostniško psihiatrijo. 

Zahtevana je univerzitetna oziroma druga bolonjska stopnja izobrazbe iz področja specialne in rehabilitacijske pedagogike. 

Zaposlitev je za določen čas. Delovne izkušnje niso potrebne. 

Vzgojitelj v dijaškem domu

Dijaški dom Lizike Jančar zaposli vzgojitelja.

Vzgojitelj v dijaškem domu izvaja vzgojno delo in druge oblike organiziranega dela z dijaki, izvaja priprave na vzgojno delo, se sproti in vsebinsko in metodično pripravlja na delo oziroma pripravlja didaktične pripomočke za delo z dijaki, sodeluje s starši in z drugimi ustreznimi ustanovami ter organizacijami. 

Zahtevana je visokošolska izobrazba 2.stopnje, opravljen strokovni izpit, znanje slovenskega knjižnega jezika, znanje za vodenje vsaj ene interesne dejavnosti, dodatna znanja za nudenje učne pomoči, smisel za delo z mladino, ustvarjalnost, samoiniciativnost. 

Natakar v kavarni

V kavarni La pasion v središču Maribora zaposlijo natakarja. 

Delo natakarja obsega sprejemanje naročil strank, pripravo in strežbo pijače, svetovanje strankam pri izbiri pijač, sprejemanje plačila strank, urejenost delovnega okolja. 

Zahtevajo tri mesece delovnih izkušenj. Od kandidatov pričakujejo veselje do dela z ljudmi, vestnost in natančnost.

Hotelski receptor

V Hotelu Bau, ki se nahaja na desni strani reke Drave v jugozahodnem delu Maribora, iščejo hotelskega receptorja. 

Od kandidatov za delo na hotelski recepciji pričakujejo eno leto delovnih izkušenj in znanje angleškega ter nemškega jezika. 

Vodja področja energetike 

Javne službe Ptuj iščejo vodjo za področje energetike.

Delovne naloge med drugim obsegajo vodenje področja energetike, opravljanje strokovnih in tehničnih nalog na področju energetike ter na področju dejavnosti instalacij za gretje in upravljanja kurilnic. 

Področje izobrazbe ni omejeno. Zaželena pa je izobrazba s področja elektrotehnike in energetike, prav tako so zaželene izkušnje z delom na področju energetike. 

Zahtevajo tudi znanje enega tujega jezika, vozniški izpit B kategorije, ažurnost, vestnost, natančnost, strokovnost, poznavanje dela z računalnikom, samostojnost, vodstvene in organizacijske sposobnosti.

Vzgojitelj predšolskih otrok

Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka zaposli pomočnika vzgojitelja.

Kaj obsegajo delovne naloge? Pomočnik vzgojitelja sodeluje z vzgojiteljem pri pripravi na delo, pri načrtovanju in izvajanju vzgojnega dela, pri delu s starši, pri analizi stanja v oddelku, sodeluje pri spremljanju razvoja in napredka otrok in pri zapisovanju opažanj. 

Kandidati morajo imeti strokovni izpit iz vzgoje in izobraževanja. Zahtevana je strokovna izobrazba - program predšolska vzgoja. Kandidati morajo imeti izkušnje z delom z osebami s posebnimi potrebami, odgovornost za varnost otrok, odgovornost za zagotavljanje higienskih pogojev pri delitvi hrane in hranjenju. 

Skladiščnik 

Meso Izdelki Žerak iz Podlehnika iščejo skladiščnika. 

Delo obsega sprejem in izdajo blaga, gre za surovine, mesne izdelke, repromaterial in ostali material. Skladiščnik skrbi tudi za vodenje materialne evidence. 

Delovne izkušnje niso zahtevane. 

Pravnik 

Pravna pisarna MP v Ormožu zaposli pravnika. 

Delo obsega pripravo pogodb, sestavo in pisanje dopisov, pisarniška dela, urejanje arhiva, pridobivanje podatkov za pogodbe, pripravo in odpošiljanje pošte, delo s strankami. 

Delovne izkušnje niso zahtevane. Od kandidatov se pričakuje zelo dobro razumevanje in govornjenje angleškega jezika. 

Socialni delavec

Splošna bolnišnica dr. Jožeta Potrča Ptuj zaposli socialnega delavca. 

Delo obsega celostno obravnavo otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju, usmerjanje in svetovanje staršem ter svojcem, spremljanje razvoja stroka in uvajanje novih metod dela, vodenje predpisane dokumentacije in evidenc. 

Poleg izpolnjevanja z zakonom določenih pogojev in pridobljene ustrezne izobrazbe s področja socialnega dela, mora imeti kandidat opravljen strokovni izpit v zdravstvu. 

Delovna mesta v Pomurju

Voznik tovornega vozila 

Trgovina Vigros zaposli voznika tovornega vozila. 

Delo obsega nakladanje in razkladanje blaga, opravljanje vseh potrebnih del pri transportu, vodenje potrebnih evidenc in dokumentacije. 

Zahtevani so vsaj trije meseci delovnih izkušenj. 

Osebni asistent

Osebna asistenca Pomurja, Zavod za izvajanje osebne asistence in drugih socialnih storitev išče osebnega asistenta. 

Gre za osebno pomoč gibalno ovirani osebi, pomoč pri gospodinjskih opravilih, pomoč pri negi, spremstvu, sodelovanju v športno rekreativnih dejavnostih, pomoč pri vzpostavljanju socialnih stikov, pomoč pri komunikaciji. 

Od kandidatov pričakujejo spoštljiv odnos do uporabnikov, pozitivnost, predanost, zanesljivost. Delo se opravlja v okolici Murske Sobote.

Kuharski pomočnik 

Osnovna šola Grad išče kuharskega pomočnika. 

Delo obsega pomoč pri delu v kuhinji, pranje posode, pripravo obrokov, kuhanje v primeru odsotnosti kuharice. 

Gre za zaposlitev za določen čas, delovne izkušnje niso potrebne.

Diplomirana medicinska sestra

Splošna bolnišnica Murska Sobota zaposli diplomirano medicinsko sestro v negovalni enoti. 

Delo obsega načrtovanje in izvajanje procesa zdravstvene nege bolnika v okviru strokovne usposobljenosti, zdravstveno vzgojno delo z bolniki in njihovimi svojci, sodelovanje pri sprejemu pacienta, priprava ambulante. 

Zahtevana je veljavna licenca za samostojno opravljanje dela v zdravstveni dejavnosti. Delovne izkušnje niso potrebne. 

Delavec v proizvodnji 

Pomurske mlekarne zaposlijo delavca v proizvodnji. 

Kaj obsega delo? Opravljanje zahtevnejših pomožnih del pri izdelavi in manipulaciji izdelkov ter materiala v proizvodnji in skladišču, zahtevnejše ročno in strojno pakiranje, čiščenje opreme in prostorov, vodenje evidenc, kontrolo zalog. 

Od kandidatov pričakujejo eno leto delovnih izkušenj. 

Čistilec

Osnovna šola Gornja Radgona zaposli čistilca.

Delo obsega vsakodnevno čiščenje talnih površin, steklenih površin, vrat, vgradnega pohištva, umivalnikov, čiščenje sanitarne keramike, delovnih pripomočkov, pohištva, sortiranje in odnašanje smeti, zalivanje lončnic, skrb za zunanje površine in urejenost okolice šole. 

Gre za zaposlitev za določen čas, zahtevano je leto delovnih izkušenj.

Starejše novice