Slika je simbolična.
V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Maribor so se danes na ustanovni seji sešli novi člani sveta zavoda, ki so bili imenovani zaradi zakonodajnih sprememb.

Za predsednika po novem sedemčlanskega telesa so izvolili predstavnika ustanovitelja Marjana Mačkoška.

Razlog za spremembe v sestavi sveta zavoda je v zakonodajnih spremembah aktualne vlade. Zdaj že nekdanji minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je ob prevzemu zdravstvenega resorja napovedal profesionalizacijo svetov zdravstvenih zavodov. Pravno podlago za to je prinesel julija lani sprejeti zakon o nujnih ukrepih za zagotovitev stabilnosti v zdravstvu in 30. avgusta je vlada imenovala po šest članov novih svetov zavodov.

Namesto enajstih članov (od tega jih je šest imenovala vlada, enega Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), enega Mestna občina Maribor, trije člani pa so bili iz bolnišnice) ima tako svet UKC Maribor po novem štiri predstavnike ustanovitelja oz. vlade, enega predstavnika zavarovancev, enega predstavnika uporabnikov in enega predstavnika zaposlenih v kliničnem centru.

Taki je novi svet zavoda

Predstavniki vlade so Klemen Pleško, Marjan Mačkošek in Mojca Gornjak, ki so to funkcijo opravljali že v zadnjem letu dni, in novinec v svetu UKC Maribor Franc Hočevar. Predstavnik zavarovancev ostaja Borut Bogataj, za predstavnico uporabnikov je bila imenovana Maja Damevska. Za predstavnika delavcev UKC Maribor je bil ponovno izvoljen Luka Kolarič, ki mu pripada tudi funkcija podpredsednika sveta zavoda.

Današnjo sejo je sklical Hočevar kot najstarejši med člani, nato pa je vodenje prevzel Mačkošek, ki je prejel večino na glasovanju za novega predsednika sveta zavoda.

Predtem je svet UKC Maribor vodil takratni direktor Urada RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu Aleš Šabeder, ki pa ga je vlada julija letos razrešila. Pod njegovim vodstvom je svet zavoda sprožil postopek razrešitve direktorja UKC Maribor Antona Crnjaca, s katerim so potem junija sklenili sporazum o prenehanju funkcije s 30. septembrom in za vršilca dolžnosti generalnega direktorja za pol leta imenovali nekdanjega direktorja, zdaj mestnega svetnika Gibanja Svoboda Vojka Flisa.

Crnjac je danes še zadnjič nagovoril svet zavoda. V predstavitvi delovanja UKC Maribor v dveh letih njegovega vodenja je poudaril, da je klinični center v tem času izplaval iz rdečih številk. Ocena poslovanja zavoda v prvih sedmih mesecih letošnjega leta kaže presežek prihodkov nad odhodki v višini dobrega dva milijona evrov, kar je po njegovih besedah najboljši poslovni rezultat te ustanove v zadnjih 15 letih.

»Bolnišnico zapuščam v odlični kondiciji,« je dejal in izrazil upanje, da se bo ta trend nadaljeval tudi pod novim vodstvom.

Članom sveta zavoda je predstavil tudi vlaganja v infrastrukturo UKC Maribor. Pojasnil je, da so med drugim začeli z nadgradnjo oddelka za onkologijo, preselili so pljučni oddelek s Pohorja v matično ustanovo in zgradili požarna dvigala na kirurški stolpnici.

Naslednji večji projekt je gradnja nove infekcijske klinike, kjer bodo po besedah Crnjaca v kratkem preselili oddelek na začasno lokacijo in začeli z rušenjem stare stavbe. Poudaril je, da so v kliničnem centru pravočasno pripravili vso potrebno dokumentacijo za ta projekt.

»Očitki, kako je UKC Maribor zamujal z nekimi projekti, absolutno ne držijo,« je ponovil.

Pojasnil je, da so z državne ravni prejeli potrdilo, da se projekt kljub spremembi, po kateri naj bi ministrstvo namesto evropskih sredstev dalo v ta namen državna sredstva, nadaljuje. Svet zavoda je na nedavni dopisni seji tudi dal soglasje k rušitvi stare stavbe in naložil upravi, da pospeši aktivnosti na tem projektu.

Za negovalno bolnišnico, ki jo bodo uredili v nekdanji stavbi pljučnega oddelka, je v teku postopek javnega naročila. Na razpis sta prispeli dve ponudbi, a zdaj teče revizijski postopek in v UKC čakajo njegov razplet.

Še vedno je aktualen tudi načrt za postavitev kontejnerske bolnišnice z do 50 posteljami, ki bi jo uporabljali v času epidemij ali za potrebe posameznih oddelkov v času novogradenj. Crnjac je povedal, da sta tudi v tem primeru prispeli dve ponudbi in čakajo na odločitev o izbiri.

Starejše novice