Za sofinanciranje učnih pripomočkov zavodom in razvojnim centrom v kmetijstvu pol milijona evrov.

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je v včerajšnjem uradnem listu objavilo javni razpis za sofinanciranje nakupa opreme, ki se uporablja za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja v zavodih in razvojnih centrih v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrani. Skupna višina sredstev je do 500.000 evrov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje nakupa novih aparatov, naprav, strojev, priključkov in druge opreme, ki se uporablja za izvajanje praktičnega pouka oziroma izobraževanja po javno veljavnih izobraževalnih oziroma študijskih programih ali za izvajanje raziskovanja s področij agroživilstva, gozdarstva, veterinarstva in živilstva.

Vloge je mogoče oddati do vključno 15. maja 2023

Do podpore so upravičeni stroški, ki so nastali od 1. januarja do 30. oktobra letos.

Merila za dodelitev sredstev so delež lastne udeležbe, število dijakov oziroma študentov, vključenih v izobraževanje, in število hektarjev kmetijskih ali gozdnih zemljišč ali število učnih delavnic.

Vloge na razpis je mogoče oddati od vključno ponedeljka do vključno 15. maja.

Starejše novice