Mariborska občina je objavila javno naročilo za izbor izvajalca rušitvenih in gradbenih del pri projektu Center Rotovž. Dela se bodo začela pozimi, v tem času bo Mariborska knjižnica preseljena v trgovski center City.

Mestna občina Maribor je objavila javno naročilo za izbor izvajalca gradbeno obrtniških in inštalacijskih del pri projektu Center Rotovž.

Ta vključuje izgradnjo nove osrednje enote Mariborske knjižnice, poleg tega pa na Rotovški trg umešča še galerijo in art kino. Ob tem vključuje še vzpostavitev prehoda z Rotovškega trga do Gosposke in Lekarniške ulice.

Vrednost projekta je ocenjena na dobrih 25 milijonov evrov, polovico bo prispevala država.

Začetek del predvidoma pozimi

Kot je za STA povedal mariborski župan Saša Arsenovič, so po pridobitvi pravnomočnega dovoljenja in potrditvi polovičnega sofinanciranja projekta s strani ministrstva za kulturo v poletnih mesecih pripravljali javno naročilo in ga zdaj tudi objavili na občinski spletni strani.

»Po uspešno zaključenem javnem naročilu bomo nemudoma pričeli z gradbenimi deli,« so pred časom za Mariborinfo povedali na Mestni občini Maribor.

Z rušenjem objekta naj bi tako predvidoma začeli v zimskih mesecih, nato sledi gradnja novega. Predviden čas izvedbe del je dve leti.

Glede zagotavljanja finančnih sredstev je Arsenovič za STA spomnil, da so glede financiranja sklenili dogovor z državo, kar je bil ključ, da so lahko projekt sploh pospešili. Mariborska občina in država sta v naslednjih proračunskih letih zagotovila vsak po 12,5 milijona evrov, občinski del pa bodo ob tem pokrivali tudi z že odobrenim posojilom v treh obrokih.

 

Osrednja enota Mariborske knjižnice med gradnjo preseljena

Po načrtih za Center Rotovž bo knjižnica ohranila osrednjo pozicijo na trgu.

Na mestni občini so se že pred časom odločili, da bo v času gradnje Mariborska knjižnica preseljena na nadomestno lokacijo.

Aktualno gradivo bo skupaj z opremo preseljeno v prostore trgovskega centra City, kjer bo v času gradnje delovala Knjižnica Rotovž s čitalnico in bibliopedagoška dejavnost.

Pionirska knjižnica Rotovž bo ves čas gradnje ostala na Rotovškem trgu, saj ta objekt ni predviden za rušenje. Se pa po izgradnji Centra Rotovž ta seli v novogradnjo.

Depozitarno gradivo, ki se redkeje izposoja, bo preseljeno v skladišče na Zagrebško 20. Gre za prostore v nekdanji stavbi Metalne na Teznu, ki jih je občina odkupila.

Zaradi selitve mesec dni knjižnica povsem zaprta

Knjižnica in čitalnica bosta zaradi selitve med 18. oktobrom in 20. decembrom povsem zaprti. Uporabnike prosijo, da si za čas zaprtja izposodijo gradivo na zalogo ali pa v tem času obiščejo katero od drugih enot.

»V tem času pa bodo našim bralcem na voljo druge naše enote v bližini – Tabor, Nova vas, Tezno, Pobrežje, Kamnica, Pekre …« je pojasnila direktorica knjižnice Dragica Turjak.

Ko bo knjižnica preseljena na začasno lokacijo, torej v trgovski center City, jo bodo tam ponovno aktivirali in bo v času gradnje delovala nemoteno.

Starejše novice