Slika je simbolična
Gradbeni inšpektorji in inšpektorji za varstvo pri delu so izvedli nadzor osmih večjih gradbiščih na območju Maribora.

Od marca do septembra so gradbeni inšpektorji in inšpektorji za varstvo pri delu izvajali nadzor večjih gradbiščih na območju Maribora in skupno opravili 17 nadzorov.

Nekatere preglede so inšpektorji opravili skupaj, pri drugih pa so gradbeni inšpektorji z inšpektorji za varstvo pri delu le izmenjali informacije in podatke o dogajanjih na gradbiščih. »Poudarek pri skupnem nadzoru je bilo področje ureditev in označitev gradbišč ter preveritev ali so investitorji zagotovili ustrezen načrt organizacije gradbišča,« so povedali na inšpektoratu. 
 

Gradbeni inšpektorji iz območne enote Maribor so na osmih gradbiščih skupno opravili 17 nadzorov. Izdali so dve inšpekcijski odločbi, eno opozorilo in dve prekrškovni odločbi. Z odločbama je gradbeni inšpektor prepovedal nadaljnjo gradnjo dveh nelegalnih objektov. 

Inšpektorji so v enem primeru ugotovili pomanjkljivosti pri označitvi gradbišč glede podatkov na gradbeni tabli in predpisanem načrtu, ki ga ni bilo na gradbišču. Ker so bile nepravilnosti takoj odpravljene, ni bilo potrebno izdajati odločb in izrekati prekrškovnih ukrepov. 

Večina inšpekcijskih postopkov pa še poteka. Nekateri postopki na teh gradbiščih pa se bodo še nadaljevali ali se šele uvajali v kasnejših fazah gradnje, na primer nadzor gradbenih proizvodov, nadzor nad uporabo objektov v javni rabi.

»Skupni nadzori gradbene inšpekcije Inšpektorata za okolje in prostor ter inšpektorjev za varstvo pri delu Inšpektorata za delo so pokazali koristnost sodelovanja pri nadziranju spoštovanja in izvajanja predpisov gradnje na gradbiščih. 

Sodelovanje v smislu skupnega nadzora ali medsebojnega obveščanja v primeru kršitev predpisov iz pristojnosti druge inšpekcije je pomembno z vidika zagotavljanja varnosti delavcev, mimoidočih, prometa in sosednjih objektov in zakonitosti gradnje,« pojasnjujejo na inšpektoratu.

Komentarji (1)

Kritik (ni preverjeno)

Inspektorji so politični ministranti,ki na ukaz svojega mentorja ukrepajo zoper politicne nasprotnike . Nihče ni SAMOSTOJEN IN NEODVISEN .

Starejše novice