Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so v mesecu avgustu zaključili predkazenski postopek, ki se je začel na podlagi prijave oškodovane družbe iz Madžarske.

Storilec je predstavniku oškodovane družbe iz Madžarske lažno zagotavljal, da mu bo v zvezi z epidemijo koronavirusa dobavil zaščitna sredstva – zaščitne maske, so sporočili s Policijske uprave Maribor.

Zaradi nujnosti dobave in vseh ostalih okoliščin v zvezi z dobavo zaščitne opreme na svetovnem trgu je osumljeni od oškodovanca zahteval celotno vnaprejšnje plačilo, vendar mask ni nikoli dobavil. Ugotovili so, da osumljeni mask ni imel namena nikoli dobaviti, da je oškodovancu posredoval tudi v celoti ponarejeno dokumentacijo in ga s tem zapeljal, da mu je nakazal 100-odstotni avans.

Kriminalisti so ugotovili, da je dejanja osumljeni večkratni storilec istovrstnih kaznivih dejanj in da je bil za nekatera kazniva dejanja že pravnomočno obsojen, prav tako pa so ugotovili, da je navedeno kaznivo dejanje storil v času trajanja pravnomočne pogojne kazni.

Med preiskovanjem navedenega kaznivega dejanja so kriminalisti prav tako ugotovili, da je isti storilec v času trajanja pogojne kazni dodatno izvršil še dve kaznivi dejanji goljufije in dve kaznivi dejanji ponarejanje listin na način, da se je oškodovanim osebam lažno predstavljal kot oseba, ki lahko uredi nepovratna sredstva enega izmed skladov v Sloveniji, so še sporočili s Policijske uprave Maribor.

Oškodovanci so mu na podlagi ponarejene dokumentacije verjeli in mu zato v zmoti, v škodo svojega premoženja, izročili večje vsote denarja, ki ga kljub večkratnim pozivom oškodovancev ni vrnil in jim je neprestano lažno zatrjeval, da bo nepovratna sredstva enega izmed skladov v Sloveniji uredil.

Prav tako je isti storilec izvršil kaznivo dejanje goljufije na način, da je z lažnim prikazovanjem in prikrivanjem dejanskih okoliščin spravil v zmoto oškodovanca, da mu je ta v obliki posojila izročil večjo vsoto denarja, nato pa tega, kljub večkratnim pozivom oškodovanca, ni vrnil. Kot posebno oteževalno okoliščino je potrebno omeniti policijsko ugotovljeno dejstvo, da je storilec izkoriščal stisko in težak položaj ljudi, v katerem so se znašli.

Storilec je utemeljeno osumljen treh kaznivih dejanj goljufije po 211. členu Kazenskega zakonika, dveh kaznivih dejanj ponarejanja listin ter enega kaznivega dejanja poslovne goljufije.

Za kvalificirano obliko kaznivega dejanja goljufije je zagrožena kazen od enega do osmih let zapora, za kaznivo dejanje poslovne goljufije je zagrožena kazen zapora do petih let, kaznivo dejanje ponarejanja listin pa se kaznuje z zaporom do dveh let.

Z navedenimi kaznivimi dejanji si je storilec pridobil skupno 88.067 evrov premoženjske koristi in oškodoval štiri oškodovance.

Kriminalisti Sektorja kriminalistične policije Policijske uprave Maribor so osumljenega storilca v skladu z določili Zakona o kazenskem postopku pridržali, po opravljenem policijskem pridržanju pa so ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor, so še sporočili s Policijske uprave Maribor. Predkazenski postopek je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Mariboru.

Komentarji (1)

Kritik (ni preverjeno)

88.067 € ? Kaj se norčujete iz ljudi ? Koliko milijonov so pospravili na ministrstvu in vladi v lastni žep ?

Starejše novice