Vir: Mestna občina Maribor
Mariborska občina ponuja najem nekdanje kultne gostilne Pri treh babah, ki so jo v nedavni prenovi Vojašniškega trga na novo obnovili. A bo moral najemnik plačati letno in mesečno najemnine, zanimivi pa so tudi dodatni pogoji, ki jih je postavila občina.

Revitalizacija obstoječega Vojašniškega trga, najstarejšega mestnega trga v Mariboru, je prinesla tudi obnovo objekta in nekdanje gostilne Pri treh babah

Gre za spomeniško zaščiteno stavbo »Tri babe«, ki je zadnjih 70-let vidno propadala in se nahaja na Vojašniškem trgu 3. 

Stavba je bila nazadnje prezidana leta 1838, leta 1897 pa so ob njej prebili prehod do današnjega Vodnikovega trga.

V stavbi je bila še do 20. stoletja črna kuhinja, ki je med obema vojnama služila kot prekajevalnica, razlaga Skupina STIK, ki se ukvarja z raziskavami in upravljanjem kulturne dediščine.

Leta 1941 je nato lastništvo hiše prešlo v last Mestne občine Maribor in v zadnjih dveh letih je bila hiša deležna obsežne prenove. V njej bo dobil sedež lutkovni muzej, kavarna kot tudi arheološka soba, kjer bodo v prihodnje razstavljeni predmeti, odkriti tekom arheoloških raziskav.

A se bo objekt v osnovni rabi uporabljal za potrebe gostinske dejavnosti.

Mariborska občina pa sedaj poslovni prostor oziroma objekt Tri babe daje v najem.

Kaj se vsega obsega prostor?

Mestna občina Maribor daje v najem pritlični prostor v stavbi na naslovu Vojašniški trg 3 v izmeri 175 kvadratnih metrov. Natančneje gre za gostinski lokal s souporabo skupnih delov stavbe.

Vrsta prostorov in površine:

 • povezovalni hodnik med kuhinjo in restavracijo (šest kvadratnih metrov),
 • restavracija (60 kvadratnih metrov),
 • gostinska soba (53,65 kvadratnega metra),
 • kuhinja in izdaja (10,85 kvadratnega metra),
 • priprava (5,92 kvadratnega metra),
 • skladišče (5,63 kvadratnega metra), 
 • kuhinja in pomivalnica (15,20 kvadratnega metra),
 • klet - garderoba (14,56 kvadratnega metra).

Na občini poudarjajo, da bo poslovni prostor predan v najem delno opremljen, za dokončno opremljenost prostorov pa bo moral poskrbeti najemnik. Prav tako bo moral izbrani ponudnik poslovni prostor usposobiti za obratovanje z lastnimi sredstvi.

Najemnik plača mesečno in letno najemnino

Najemnik bo za uporabo poslovnega prostora dolžan plačevati najemnino, ki se oblikuje v odstotku, in sicer sedem odstotkov od čistih prihodkov od prodaje na letni ravni, ki jih najemnik realizira na lokaciji, ki je predmet najema.

Pri tem pa fiksni znesek mesečne najemnine znaša 1950 evrov, ki jih najemnik plača ne glede na letni promet in predstavlja akontacijo letne najemnine, ki se plačuje vsak mesec sproti. 

Najemnina se plačuje v enakih mesečnih obrokih, na način, da najemnik plačuje akontacijo najemnine v fiksnem znesku, po 28. februarju vsako leto pa mu bo na podlagi čistih prihodkov od prodaje za preteklo leto s strani najemodajalca izračunan in obračunan še preostali del najemnine. 

Predmet oddaje pa ni javna površina pred poslovnim prostorom na Vojašniškem trgu in jo mora najemnik, v kolikor želi, najeti v posebnem postopku. 

Za objekt potrebno tudi plačilo mesečnih obratovalnih stroškov

Poslovni prostor nima urejenih samostojnih odjemnih mest za komunalne priključke, kot so elektrika, voda in plin ter morebitne ostale komunalne storitve, zato bo najemnik te obratovalne stroške plačeval v deležu od vseh stroškov nastalih na stavbi, in sicer v odmeri:

 • električna energija: 45 odstotkov in
 • vsi ostali stroški: 35 odstotkov.

»V trenutku tega javnega razpisa višina obratovalnih stroškov še ni znana, saj objekt še ne obratuje. Te stroške bo najemnik plačeval upravljavcu stavbe, predvidoma Lutkovnemu gledališču Maribor,« razlagajo na občini.

Pri tem pa so na občini določili tudi ostale posebne pogoje, med drugim, da se mora se ime gostinskega lokala določiti v dogovoru z nastajajočim Centrom Minoriti, trenutni naziv je Tri Babe, izbrani ponudnik ne bo smel izvajati sprejemov ali lastnih prireditev razen v primeru predhodnega soglasja, prav tako se bo morala morebitna dodatna zunanja in notranja ureditev uskladiti z že omenjenim centrom.

Občina predlaga svoj obratovalni čas

Prav tako se bo moral obratovalni čas prostora podrediti potrebam in hišnemu redu Centra Minoriti, na občini tako predlagajo naslednji obratovalni čas:

 • Zimski čas za gostinski lokal: od 1. oktobra do 31. maja vsak dan od 9. do 23. ure.
 • Poletni čas za gostinski lokal: od 1. junija do 30. septembra vsak dan od 9. do 24. ure.
 • V času prireditev od 9. do 1. ure naslednjega dne.
 • Poletni čas za letni vrt: od 1. aprila do 31. oktobra vsak dan od 9. do 24. ure, oziroma do 23. ure v zimskem času. 

Občina ponudbe zbira do torka, 2. avgusta, ponudnika pa mora pred oddajo vplačati tudi varščino v v višini šestkratne izhodiščne mesečne najemnine oziroma 11.700 evrov.

Več informacij pa lahko posamezniki najdejo na občinski strani.

Komentarji (4)

Surfeiter (ni preverjeno)

To se bo trlo intresentov ...

Vlado Slamomlatov (ni preverjeno)

Rajši dam gnar za tri babe.

ovi (ni preverjeno)

Surftrajber- kaj te boš dal gnar - če še ene ne folgaš....:_))))

In reply to by Vlado Slamomlatov (ni preverjeno)

Surfeiter (ni preverjeno)

? ? ?

In reply to by ovi (ni preverjeno)

Starejše novice