Foto: Almira Ćatović
Trije konzorciji v Podravju so uspešno zaključili projekt »Temeljne in poklicne kompetence 2018-2022« in na skupni zaključni konferenci predstavili dosežke projekta, kjer se je več kot 3000 odraslih izobraževalo v več kot 35 različnih programih.

V Minoritski cerkvi je bila zaključna konferenca treh podravskih konzorcijev projekta Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022. V tem obdobju je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad sofinanciralo izobraževanje in usposabljanje zaposlenih in brezposelnih za pridobitev temeljnih in poklicnih kompetenc.

Ljudska univerza Ptuj, Ljudska univerza Slovenska Bistrica in Andragoški zavod Maribor - ljudska univerza so v osredjem dogodku konference predstavili, kako so trije konzorciji, s skukpaj osmimi partnerji, izvedli programe za pridobivanje kompetenc odraslih v Podravski regiji.

Brigita Kruder, Irena Urankar in Mojca Volk Korošec so predstavile podrobnosti projekta; za nova znanja in kompetence so v podravju tako porabili več kot 2,5 milijona evrov.

Izobraževalne programe za izboljšanje temeljnih in poklicnih kompetenc so izvajali v več kot 20-ih različnih javnih in zasebnih podjetij ter zavodih, kot so: UKC Maribor, Domovi starostnikov - Danice Vogrinec, Mariborska livarna, Mariborski vodovod, Energetika Maribor, Policijska uprava Maribor, Zapori Maribor, Mestna občina Maribor, Vzgojno varstveni zavodi, Območna služba Zavoda RS za zaposlovanje, Obrtno podjetniški zbornica itd. 

Andragoški zavod Maribor je bil vodilni partner v projektu, partnerji projekta so bili še Fundacija za izboljšanje zaposlitvenih možnosti PRIZMA, Kadring - Kadrovsko in poslovno svetovanje in Vzgojno izobraževalni zavod Antona Martina Slomška.
 

»Hiter tempo življenja, vedno nova potrebna znanja na delovnih mestih in na splošno hitro se spreminjajoči globaliziran svet so izzivi današnjega časa, ki jim moramo biti kos v poklicnem in zasebnem življenju. Da lahko gremo v korak z današnjim časom, se je potrebno učiti in se izpopolnjevati.

Šele vseživljenjsko učenje, v katerih razvijamo ključne, temeljne in poklicne zmožnosti, nam omogoča prilagajanje hitrim spremembam, osebnostno izpopolnjevanje, dejavno sodelovanje v družbi in uspešno konkuriranje na trgu dela,« je za izjavila Irena Urankar, direktorica Andragoški zavod Maribor - ljudska univerza.

Med 2018 in 2022 so skupaj izvedli 39 programov za 323 skupin udeležencev. Več kot polovica izvedenih programov je bila namenjena krepitvi Informacijsko komunikacijski pismenosti.

V programe so vključili 3571 udeležencev, od tega 2392 starejših od 45 let.

»Zaposleni in tudi brezposelni so se lahko vključevali v različne programe in pridobili ali nadgradili znanja s področja IKT, komunikacijskih veščin, reševanja sporov, učenja medosebnih odnosov, učenja tujih jezikov in slovenščine za tujce. Prav tako so lahko pristopili k pridobitvi certifikata NPK, k opravljanju izpita ZUP in k opravljanju izpita slovenščine za tujce in podobno,« je omenila Urankar.   

 

Na zaključni konferenci projekta se je izpostavilo, da so najbolj ogroženi za izgubo zaposlitve tisti, ki so manj izobraženi, ki so vključeni v vseživljensko učenje manj od povprečja Evropske unije.

Udeleženci programov so koristi programa prepoznali predvsem pri izboljšanju IKT veščin, izboljšanju odnosov in komunikacije na delovnem mestu.

Starejše novice