Slika je simbolična.
Študentski svet stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru je podal pozitivno mnenje na prostovoljno začasno izselitev stanovalcev za namen organizacije in izvedbe Olimpijskega festivala evropske mladine.

Kot smo že poročali, se bo v Mariboru med 23. in 29. julijem prihodnje leto odvijal Olimpijski festival evropske mladine. V štajersko prestolnico bo prišlo 3600 udeležencev, med drugim športnikov in njihovih spremljevalcev, iz cele Evrope, kar predstavlja ogromen logističen zalogaj.

Zaradi tako velikega števila udeležencev je organizacijski odbor festival primoran poiskati rešitve za namestitvene enote tudi v študentskih domovih, saj v Mariboru ni dovolj rezervacijskih namestitvenih enot, da bi lahko namestili vse udeležence in sodelujoče samo v hotelih in hostlih.

Predlagali so, da bi se stanovalci čez poletje, najkasneje do 15. julija, izselili iz študentskega doma. Začasna izselitev bi trajala maksimalno pol meseca, do konca festivala, stanovalci pa bi bili oproščeni plačevanja stanarine za cel julij.

Ob vrnitvi v študentski dom po koncu festivala bi stanovalcu pripadala ista soba kot pred izselitvijo.

Stroške čiščenja sob pred dogodkom kot tudi po dogodku krijejo organizatorji, da bi bile sobe vrnjene v takšnem stanju, kot so bile dobljene, pa bodo poskrbeli tudi za stroške popravil morebitnih nastalih škod ter študentom pomagali pri začasni selitvi kot tudi skladiščenju osebnih predmetov.

Stanovalci so lahko podali svoje mnenje

Študentski svet stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru se je obrnil na stanovalce in jih prosil, da jim pomagajo oblikovati mnenje o začasni izselitvi preko spletne ankete, ki so jim jo posredovali na študentski mail.

Stanovalci so lahko z reševanjem ankete podali svoje mnenje in predloge, kako izpeljati projekt tako, da bi bili čim manj oškodovani.

Anketo so lahko stanovalci rešili do petka, 25. novembra, do 12. ure. Dane rezultate anket in mnenja pa je študentski svet stanovalcev predstavil na seji.

Študentski svet stanovalcev podal pozitivno mnenje na prostovoljno začasno izselitev stanovalcev

Na prvi redni seji Študentskega sveta stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru z dne 28. novembra 2022, je študentski svet stanovalcev podal pozitivno mnenje na prostovoljno začasno izselitev stanovalcev za namen organizacije in izvedbe Olimpijskega festivala evropske mladine. 

»Sprejem tega sklepa ni bil lahek. Vedno smo si in vedno si bomo prizadevali za stanovalce Študentskih domov Univerze v Mariboru,« so zapisali v Facebook objavi.

Kot so še pojasnili, anketa in sklep za njih nista bila samo formalnost, temveč tudi njihova skrb za vse stanovalce in osebna dolžnost, da vsakega posameznika vprašajo za mnenje. Dodali so, da so si prizadevali upoštevati vse odgovore in predloge o nastali situaciji.

»Zaradi sočutja in podpore do mladih športnikov ter možnosti PROSTOVOLJNE IZSELITVE smo se odločili podati soglasje,« jasno zapišejo.

»Vsakemu študentu, ki se bo prostovoljno izselil/preselil (zaradi kakršnih koli okoliščin) se bo vrnila enaka soba. Tisti, ki se bodo izselili, so opravičeni plačevanja stanarine (za tiste, ki se boste izselili) za vsaj en mesec (smo še v pogajanju za daljšo dobo). Za čiščenje sob in shranjevanje stvari bo poskrbel OFEM,« so pripisali.

Dodajajo pa, da se bodo kljub soglasju še naprej borili za pravice stanovalca in poskušali čim bolj olajšati proces izselitve oziroma preselitve.

»Pozivamo k jasni ureditvi oprostitve plačila stanarin in parkirnin«

V izpisu sprejetja sklepa, je Študentski svet stanovalcev Študentskih domov poudaril, da podpira športno udejstvovanje mladih in se zaveda pomena Olimpijskega festivala evropske mladine za širšo regijo.

»Zavedamo se, da bo izseljevanje in preseljevanje mnogim študentom povzročilo nevšečnosti in težave,« so pojasnili.

»Pozivamo upravo Študentskih domov k pravočasnemu obveščanju študentov in pripravi načrta izseljevanja in preseljevanja študentov, v katerem jasno opredeli oskrbo za študente, ki se zaradi posebnih okoliščin ne morejo izseliti. Prav tako pozivamo k jasni ureditvi oprostitve plačila stanarin in parkirnin ter ostalih ugodnosti za študente. Dodatno želimo, da organizatorji OFEM in uprava ŠD poskrbijo in namestijo študente, ki bi za čas OFEM-a želeli biti nastanjeni v Mariboru,« pa so pripisali.

Komentarji (1)

(Bodoči) Štude… (ni preverjeno)

Kot lokalni medij Vas vabimo na javno predstavitev programa, ki bo potekala v ponedeljek, 5. 12., ob 9. uri v prostorih 6. doma v naselju Gosposvetska, katerega se izselitev najbolj dotika (predstavitve bodo potekale sicer tudi jutri v ostalih naseljih). Tam bomo študentje postavljali relevantna vprašanja in zahtevali JASNE odgovore s strani organizatorjev in uprave ŠD.

Starejše novice