V javnem mestnem potniškem prometu v Mariboru začne s 1. majem veljati nov cenik avtobusnih vozovnic.

Podražitev prinaša zaokrožitev cen vozovnic v predprodaji in podražitev vozovnic pri vozniku, prav tako pa tudi uvaja brezplačne vozovnice za invalidne osebe.
Pri spremembi cen vozovnic v predprodaji gre v glavnem za minimalno centno izravnavo, predvsem zaradi lažjega gotovinskega poslovanja. Z večjo podražitvijo vozovnic pri vozniku pa želijo predvsem zmanjšati prodajo vozovnic na avtobusu; glavni razlogi za to so razbremenitev voznikov, hitrejši in bolj tekoč vstop potnikov in posledično tudi manj zamud pri vožnjah mestnih avtobusov. V letu 2016 je bilo pri voznikih prodanih 725.863 vozovnic, kar v strukturi potnikov predstavlja približno 18- odstotni delež. 

Kartomati na večjih postajališčih

V Marpromu so nam povedali, da so bile doslej za invalide, glede na različne kategorije in stopnjo invalidnosti, na razpolago vozovnice s 50-odstotnim in 100-odstotnim popustom.

V Marpromu načrtujejo povečanje števila zunanjih prodajnih mest z uvedbo nekaterih novih oblik prodaje vozovnic. Ena od novosti, ki jih pripravljajo ob uveljavitvi novega cenika, je tudi prodaja papirnatih kuponskih vozovnic v hotelih, trgovinah ... V naslednjih letih nameravajo postaviti tudi kartomate na večjih avtobusnih postajališčih.

V načrtih tudi posodabljanje voznega parka

Ukvarjajo se tudi s vplivi mestnega potniškega prometa na okolje, zato je bila leta 2015 sprejeta Celostna prometna strategija mesta Maribor, v kateri je eden od pomembnih segmentov, posodobitev voznega parka mestnega potniškega prometa z nizkoemisijskimi avtobusi. Z nabavo novih okolju prijaznejših avtobusov so starost voznega parka mestnega prometa znižali na 6,6 leta, kar pomeni, da se uvršča med najmlajše in najsodobnejše pri nas.

"V prihodnosti si bomo prizadevali za nadaljnje posodabljanje voznega parka, prav tako pa so predvidene še druge novosti, s katerimi želimo mestni potniški promet čim bolj približati uporabnikom. Med drugim reorganizacija linij mestnega potniškega prometa in gradnja prometno-informacijskega sistema," pogovor o okoljski problematiki zaključijo pri Marpromu.

Seveda pa je uvajanje vseh teh novosti odvisno tudi od razpoložljivih finančnih sredstev, ki jih zagotavlja Mestna občina Maribor. Občasne zamude avtobusov mestnega prometa sicer pri Marpromu pripisujejo pomanjkljivi infrastrukturi, saj v Mariboru avtobusi nimajo posebnih voznih pasov, ki bi omogočali bolj tekoč pretok prometa in s tem še natančnejše načrtovanje prihodov ter odhodov avtobusov.

Nov cenik mestnega potniškega prometa je objavljen tudi na spletni strani Marproma, prav tako je tam dostopna vloga za pridobitev brezplačne vozovnice za invalidne osebe. 

 

Starejše novice