Slika je simbolična.
Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primernim delovnim mestom? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati.

Delovna mesta v Podravju

Direktor letalskega servisa

Aero center Maribor išče direktorja letalskega servisa.

Direktor letalskega servisa organizira in vodi delo in poslovanje servisa, predstavlja in zastopa podjetje, odgovarja za zakonitost dela podjetja, vodi strokovno delo servisa in je odgovoren za strokovnost dela servisa, pripravi predloge letnih programov dela in predloge razvojnih načrtov ter jih da v sprejem nadzornemu odboru, posreduje potrjene in sprejete načrte, skrbi za uspešnost, produktivnost in ekonomičnost poslovanja ter podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna, najmanj deset let delovnih izkušenj, zaželena pa je tudi letalska licenca oziroma licenca s področja vzdrževanja letal.

Receptor v hotelu

Pohorje Village Resort išče na Pohorju receptorja v hotelu.

Delovne naloge vključujejo sprejem in namestitev gostov, obračun opravljenih storitev in izdajo zaključnih računov, informiranje gostov o storitvah, skrb za dobro počutje gostov, postrežbo gostov ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba s področja hotelirstva ali gostinstva ter šestmesečne delovne izkušnje.

Razvijalec programskih rešitev

Informacijske rešitve Posita iščejo razvijalca programskih rešitev.

Delovne naloge vključujejo dizajniranje, razvijanje, testiranje in vzdrževanje aplikativnih rešitev, načrtovanje in razvijanje spletnih storitev v .net core in c# okolju.

Za prijavo je potrebna višja strokovna oziroma prejšnja višješolska izobrazba, dvoletne delovne izkušnje, znanje tujega jezika, splošno poznavanje IKT storitev in najnovejših trendov v industriji ter osnovno poznavanje aktualnih programskih jezikov.
 

Carinski deklarant

Podjetje F.A. Maik Transport išče v Mariboru carinskega deklaranta.

Delovne naloge vključujejo samostojno vodenje in opravljanje nalog na področju izvajanja špedicije, analiziranje špedicije, opravljanje vseh nalog za izvajanje špedicije, kot je priprava carinske dokumentacije, priprava celotnega carinskega postopka, postopek carinjenja, carinjenje kamionov in podobno.

Za prijavo je potrebna višja strokovna izobrazba oziroma višješolska strokovna s področja ekonomije, aktivno znanje vsaj enega tujega jezika ter dvoletne delovne izkušnje.

Vodja računovodstva

Vzgojno-izobraževalni zavod Antona Martina Slomška Maribor išče vodjo računovodstva.

Delovne naloge vključujejo vodenje in kontrolo glavne knjige izdelovanje mesečnih poročil, obračun plač, refundacije, spremljanje davčne zakonodaje, pripravo internih aktov in navodil, sodelovanje z notranjimi organizacijskimi enotami ter podobno.

Za prijavo je potrebna višja strokovna oziroma prejšnja višješolska izobrazba ter petletne delovne izkušnje.

Organizator izobraževanja odraslih

Ljudska univerza Ptuj išče organizatorja izobraževanja odraslih.

Delovne naloge vključujejo organizacijo izobraževalnih programov, vodenje evidenc, sodelovanje s predavatelji, pripravo poročil, občasno delo na mednarodnih projektih in podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja humanistike ter enoletne delovne izkušnje.

Kanalar

Komunalno podjetje Ptuj išče komunalnega delavca oziroma kanalarja.

Za prijavo je potrebna osnovnošolska izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Kuhar

Osnovna šola Gorišnica išče kuharja.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja hotelirstva ali gostinstva, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Sodni zapisnikar

Okrožno sodišče na Ptuju išče sodnega zapisnikarja.

Delovne naloge vključujejo pisanje po neposrednem diktatu na glavnih obravnavah, narokih, zaslišanjih na sedežu organa in na zunanjem poslovanju sodišča, samostojno sestavljanje zahtevnejših dopisov, sklepov, odredb, samostojna opravila v zvezi z vabljenjem na glavno obravnavo, naroke in zaslišanja, odpravljanje sodnih pisanj in vodenje evidenc, samostojno urejanje spisov po končanih obravnavah ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja strokovna ali splošna izobrazba ter enoletne delovne izkušnje.

Delovna mesta v Pomurju

Pripravljalec bureka

Pekarna Flora išče v Murski Soboti pripravljalca bureka.

Delovne naloge vključujejo pripravo in izdelavo bureka ter pomoč pri pripravi in izdelavi kruha oziroma pekovskih izdelkov.

Za prijavo je potrebna osnovnošolska izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Serviser

RTV servis in trgovina Tvist išče v Murski Soboti serviserja oziroma mehatronika za servisiranje radijskih ter televizijskih naprav.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja elektronike ter osemletne delovne izkušnje.

Analitik

Splošna bolnišnica Murska Sobota išče analitika v laboratorijski medicini po programu pripravništva.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja medicinske diagnostike, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Bibliotekar

Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota išče bibliotekarja.

Bibliotekar opravlja zahtevna strokovna dela na področju dela z uporabniki, pridobivanja, formalne in vsebinske obdelave knjižničnega gradiva, opravlja zahtevna strokovna dela na področju dela z uporabniki, pridobivanja in obdelave knjižničnega gradiva s področja domoznanstva, opravlja zahtevna strokovna dela na področju prireditev in odnosov z javnostmi.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja bibliotekarske stroke, strokovni izpit ter enoletne delovne izkušnje.

Slaščičar

Splošna bolnišnica Murska Sobota išče slaščičarja.

Delovne naloge vključujejo pripravljanje, razdeljevanje sladic in napitkov, pripravo in peko dietnih slaščic, pripravo drugih jedi ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba s področja živilske tehnologije ter šestmesečne delovne izkušnje.

Starejše novice