Slika je simbolična (foto: Miloš Vujinović).
Tudi ta teden smo pripravili pester izbor prostih delovnih mest. Preverite, morda pa katero čaka ravno na vas.

Ste se naveličali obstoječe službe ali še vedno pogledujete za primernim delovnim mestom? To je nekaj priložnosti, ki bi vas morda znale zamikati.

Delovna mesta v Mariboru

Hišnik

III. Gimnazija Maribor išče hišnika.

Delovne naloge vključujejo vzdrževanje zgradbe in okolice, nadziranje in skrb za pravilno ogrevanje oziroma ohlajanje zgradbe, vodenje evidence izdanih ključev, skrb za varnost opreme, ugotavljanje in ocenjevanje nastale škode, košnja trave in podobno.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba ter šestmesečne delovne izkušnje.

Prostorski načrtovalec

Podjetje za urejanje prostora Masterplan išče v Mariboru prostorskega načrtovalca oziroma urbanista.

In katere so njegove delovne naloge? Samostojna priprava gradiv v procesu priprave in sprejema prostorskih aktov, izvajanje nalog povezanih s pripravo strokovnih podlag in analiz na področju načrtovanja in urejanja prostora, izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve in podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja arhitekture oziroma prostorskega načrtovanja, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Serviser

Podjetje Delikomat išče serviserja avtomatov za napitke.

Delovne naloge vključujejo -pripravo avtomatov ter rezervnih delov za postavitev avtomatov na terenu, postavitev in zagon avtomatov, vzdrževalna dela na avtomatih in standardni opremi, nastavitve programske opreme, iskanje rešitev v primeru napak in okvar, servisiranje in podobno.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Medicinska sestra

Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor išče srednjo medicinsko sestro v enoti zobozdravstvenega varstva.

Delovne naloge vključujejo sprejem in naročanje pacientov, preverjanje veljavnosti zdravstvenega zavarovanja, izpolnjevanje zdravstvenih formularjev z osebnimi podatki, vnos statističnih podatkov zobozdravstvenih storitev v računalniku, pripravo ordinacije, instrumentov in materiala za stomatološke posege, asistiranje pri zobozdravniškem delu ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba s področja zdravstvene nege, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Upepeljevalec

Pogrebno podjetje Maribor išče pogrebnika oziroma upepeljevalca.

Delovne naloge vključujejo pripravljalna tehnična dela za upepeljevanje, sprejemanje pokojnikov in urejanje dokumentacije, po potrebi pomoč pri posegu patologa, pripravljanje pokojnikov za upepelitev in izpolnjevanje dokumentacije, pripravljanje in opremljanje žare ter podobno.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba ter trimesečne delovne izkušnje.

Delovna mesta na Ptuju in v okolici

Kuhar

Osnovna pola Videm išče kuharja za delo v šolski kuhinji.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Socialni delavec

Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava išče socialnega delavca.

Kaj vključujejo delovne naloge? Uvajalni in informativni stiki pred sprejemom, sprejem vlog, pripravo za odločanje, pripravo odločb, sprejem in pomoč pri vključevanju uporabnikov, individualno in skupinsko delo z uporabniki in svojci, urejanje dokumentacije, evidenc in arhiviranje ter podobno.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja socialnega dela ter dvoletne delovne izkušnje.

Sodelavec za vinogradništvo

Ptujska klet išče strokovnega sodelavca za vinogradništvo.

Delovne naloge vključujejo pripravo načrta uporabe fitofarmacevtskih sredstev, opravljanje svetovanja in nudenje tehnološke pomoči vinogradnikom s področja varstva vinske trte, fakturiranje fitofarmacevtskih sredstev vinogradnikom, kontrolo trgatve pri vinogradnikih na terenu ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba prve stopnje oziroma prejšnja visokošolska strokovna s področja kmetijstva, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Predavatelj

Šolski center Ptuj išče predavatelja za izvajanje pedagoško-andragoškega procesa pri predmetih robotski sistemi, sistemi mehatronike, programiranje v avtomatiki, računalniško podprte tehnologije, tehniški predpisi in projektiranje, osnove elektrotehnike ter osnove strojništva.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna s področja metalurgije, strojništva in kovinarstva ter triletne delovne izkušnje.

Delovna mesta v Pomurju

Veterinarski tehnik

Veterinaria Murska Sobota išče veterinarskega tehnika za izvajanje dela v ambulanti za male živali, izvajanje dela v lekarni ter za delo na terenu.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba s področja veterine, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Učitelj matematike

Osnovna šola Kuzma išče učitelja matematike za poučevanje matematike.

Za prijavo je potrebna visokošolska izobrazba druge stopnje oziroma prejšnja visokošolska univerzitetna, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Reševalec iz vode

Podjetje LifeG išče v Murski Soboti reševalca iz vode.

Delove naloge vključujejo neprekinjeno opazovanje vodne površine, reševanje ljudi iz vode, nudenje prve pomoči, vzdrževanje kopališkega reda in podobno.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba, delovne izkušnje pa niso zahtevane.

Slaščičar

Turistično podjetje Počitek - Užitek išče v Moravskih Toplicah slaščičarja za pripravo slaščic.

Za prijavo je potrebna srednja splošna ali strokovna izobrazba, ter trimesečne delovne izkušnje.

Voznik kurir

Splošna bolnišnica Murska Sobota išče voznika kurirja.

Delovne naloge vključujejo prevoz materiala za potrebe bolnišnice, razvoz hrane v sklopu bolnišnice, skrb za službeno vozilo in veljavnost potrebnih dovoljenj ter podobna dela.

Za prijavo je potrebna srednja poklicna izobrazba ter šestmesečne delovne izkušnje.

Komentarji (2)

otto2005 (ni preverjeno)

bil bi pogrebnik,samo ne vem, če se šteje pokopavanje mrtvih miši kot delovna izkušnja

lodko (ni preverjeno)

Place za poklicni kader IV ter V stopnja pri javnih zavodih so dolocene prakticno vse doplacilo do minimalca. 3 do 8 razredov pod minimalcem. To je ze patolosko norcevanje iz poklicnih nesrecnikov, vsi bi moral skupaj podat kolektivno odpoved da se nihce ne vraca nazaj dokler se place v skupini J ne dvignejo za najmanj 100%.

Starejše novice