Večji del od skupaj 132 zaposlenih je s pomočjo sindikata 15. januarja izvedel celodnevno stavko.
Osnovna plača najnižjega tarifnega razreda se je s podpisom pogodbe izenačila z zakonom določeno minimalno plačo, ki znaša 1024,24 evra.

Konfederacija slovenskih sindikatov je sporočila, da je »po konstruktivnih in plodnih pogajanjih prišlo do podpisa podjetniške kolektivne pogodbe med Konfederacijo slovenskih sindikatov in podjetjem A&E Europe«.

Delavci v podjetju A&E Europe, ki proizvaja industrijske sukance, so 28. decembra 2020 izvedli dvourno opozorilno stavko, 15. januarja 2021 pa še celodnevno stavko, po kateri so stekla pogajanja med Konfederacijo slovenskih sindikatov in vodstvom podjetja A&E Europe. 

»Po treh mesecih sporočamo, da je podjetje A&E Europe po pogajanjih dobilo prvo podjetniško kolektivno pogodbo v zgodovini podjetja,« so zapisali v izjavi za javnost, pod katero sta se podpisala Jürgen Drescher, direktor A&E Europe, in David Ažnoh, podpredsednik Konfederacije slovenskih sindikatov.

»V kvalitetnem socialnem dialogu med sindikatom Konfederacija slovenskih sindikatov in delodajalcem je uspelo zaposlenim zagotoviti, da se je osnovna plača najnižjega tarifnega razreda izenačila z zakonom določeno minimalno plačo, ki znaša 1024,24 evra. Na tako določeno plačo se bodo po novem vezali tudi dodatki - za popoldansko, nočno in nedeljsko ter praznično delo,« so zapisali v sporočilu za javnost. 

Spremenile se bodo plače tudi ostalim tarifnim razredom skladno z razmerji med tarifnimi razredi, ki predstavljajo težavnost dela oziroma delovnega mesta. 

»Podjetniška kolektivna pogodba je nadstandardna tudi v kar nekaj ostalih sklopih. Učinek podpisane podjetniške kolektivne pogodbe bodo zaposleni začutili pri aprilski plači, ki jo bodo prejeli v maju,« so še sporočili.

Pogajanja glede ostalih stavkovnih zahtev še tečejo v časovnih okvirjih, kot je bilo dogovorjeno ob zamrznitvi stavke. 

»Podpis te pogodbe pomeni, da je podjetje postalo bolj privlačen ponudnik na trgu dela, hkrati pa bodo delavci bolj motivirani in pripadni podjetju, saj so pogoji, ki so ustvarjeni zdaj boljši od večine okoliških zaposlovalcev,« še poudarjajo.

Starejše novice