Vir: Facebook Razvojni center Murska Sobota
Pogovarjali smo se Tadejem Pircem, strokovnim vodjo na področju regionalnega razvoja, mednarodnega sodelovanja in projektnega vodenja v Razvojnem centru Murska Sobota.

V tokratni oddaji Trendi kohezije, ki jo pripravljamo na televiziji IDEA, je bil gost Tadej Pirc. Pogovarjali smo se o vlogi Razvojnega centra Murska Sobota pri spodbujanju podjetniške iniciative v lokalnem okolju.

Nudijo celovito podporno okolje za razvoj podjetništva

Razvojni center Murska Sobota že od ustanovitve leta 1996 deluje kot ključni akter v spodbujanju gospodarske iniciative v Mestni občini Murska Sobota in širše v Pomurski regiji. 

Njihovo osnovno poslanstvo je zagotavljanje podpore podjetniški iniciativi, hkrati pa tudi nudenje mentorstva in strokovne pomoči udeležencem programov pri razvoju njihovih poslovnih idej.

V ospredju njihovih dejavnosti so različni programi izobraževanja in usposabljanja, ki ciljajo na razvoj podjetniških veščin in krepitve podjetniške kulture v regiji. 

Kljub temu da se vsak program osredotoča na določeno področje, se ti programi med seboj prepletajo in dopolnjujejo, s čimer oblikujejo celovito podporno okolje za razvoj podjetništva.

Tadej Pirc

S programom Podjetno nad izzive spodbujajo podjetništvo

Ena izmed ključnih pobud Razvojnega centra Murska Sobota je program Podjetno nad izzive, znan kot PONI, namenjen podjetniško usmerjenim posameznikom, ki želijo razviti svoje poslovne ideje. 

Skozi strukturiran štirimesečni program udeleženci pridobijo znanja in veščine ter razvijejo svoje poslovne načrte, pripravljene na vstop na trg.

»Prva oblika tega programa je bila vzpostavljena že tekom finančne krize, več kot deset let nazaj. Takrat se je imenovala Podjetno v svet podjetništva, se mi zdi. Takrat je mogoče res ideja bila ideja zmanjšati brezposelnost, predvsem med mladimi, kot nek socialni korektiv. 

Zdaj to več ni osnovni namen. Osnovni namen je resnično zagotavljati podporno okolje za razvoj podjetništva, podjetniških idej in spodbujati, inicirati in skorajda pospeševati razvoj od ideje do nekega podjetniškega produkta ali storitve. 

Torej, gre za to, da spodbujamo inovativnost, ambicioznost, podjetniško kulturo. Zdaj smo mislim da dosti iskreno bolj v teh namenih, kot mogoče v preteklosti, ko se je res korigiralo brezposelnost s temi programi,« je pojasnil Pirc.

Udeleženci programa PONI (vir: Facebook Razvojni center Murska Sobota).

Poleg tega center izvaja tudi druge programe, kot je projekt SPOT (Slovenska poslovna točka), ki zagotavlja podporo pri ustanavljanju podjetij in jim pomaga pri administrativnih zadevah ter dodatnem usposabljanju. 

Poseben poudarek dajejo tudi kreativnim industrijam skozi projekt KUL, ki spodbuja povezovanje umetnosti, kulture in podjetništva.

Osredotočeni so na različne ciljne skupine

Razvojni center Murska Sobota se osredotoča na različne ciljne skupine, vključno z mladimi podjetniki, romsko populacijo in starejšimi posamezniki. 

Pri tem prepoznava potrebo po razvoju različnih kompetenc, kot so digitalne veščine, funkcionalno znanje in osebnostne lastnosti, ki so ključne za uspeh na podjetniškem področju.

Vir: Facebook Razvojni center Murska Sobota

Pomurje je 'najstarejša' regija v Sloveniji in še zmeraj na repu razvitosti

Kljub trenutno nizki stopnji brezposelnosti v regiji se center zavzema za vzpostavitev podpornega okolja, ki spodbuja inovativnost, ambicioznost ter podjetniško kulturo. Sodelovanje z lokalnimi delodajalci in partnerji pripomore k oblikovanju mreže, ki podpira razvoj podjetniških idej in krepi konkurenčnost regije.

»Še zmeraj smo na repu razvitosti regij v Sloveniji, to je dejstvo. Kljub temu da se kazalniki izboljšujejo, povečujejo, seveda to je dober podatek, ampak vseeno smo še vedno v istem zaostanku, kot smo bili pred leti za najbolj razvitimi v Sloveniji ali pa tudi za povprečjem Slovenije. 

Tako da izzivi ostajajo enaki. Manjka nam seveda nek širši spekter izobraževalnih možnosti v regiji, kar se tiče gospodarstva, tudi samo gospodarstvo to izpostavlja, da je težko dobiti kadre, ki gredo na izobraževanje nekam drugam, da bi se vrnili v to okolje. 

Če bi uspeli mogoče neka močnejša izobraževalna središča na terciarni ravni v naši regiji bi potem lažje zagotavljali tudi visokokakovostne kadre, recimo v gospodarskih subjektih v regiji in to je en ključnih izzivov, ki seveda se mu reče beg možganov in je povezan z občimi demografskimi trendi. 

Mi smo v Pomurju najstarejša regija v Sloveniji in ta razkorak do preostale Slovenije se samo še veča, kar se tiče po naši povprečni starosti in tako naprej in tu je največji izziv, ker na mladih seveda prihodnost stoji in če mladi odhajajo, če smo vse starejši v regiji nam tako tudi da prihodnost nekam polzi,« je dejal Pirc.

Sofinancira Evropska unija. Vendar so izražena stališča in mnenja zgolj stališča in mnenja avtorja(-ev) in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije. Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki dodeli sredstva. 

Starejše novice