Foto: Bobo
Pred nedeljskim drugim krogom predsedniških volitev je še danes možno oddati zahteve za nekatere posebne oblike glasovanja, kot sta glasovanje izven okraja stalnega prebivališča in glasovanje na domu zaradi bolezni.

Danes je tudi zadnji dan za prijavo glasovanja po pošti na lokalih volitvah, ki bodo 20. novembra.

Glasovanje na posebnih voliščih brez krajevne pristojnosti

Volivke in volivci, ki bi v drugem krogu predsedniških volitev želeli glasovati zunaj kraja stalnega prebivališča, bodo v nedeljo to lahko storili na posebnih voliščih brez krajevne pristojnosti oz. tako imenovanih voliščih omnia. Svojo namero morajo danes do polnoči sporočiti okrajni volilni komisiji, na območju katere so vpisani v volilni imenik.

Volivke in volivci, ki nimajo stalnega prebivališča na območju Slovenije in bodo na dan glasovanja v državi ter želijo glasovati na volišču v Sloveniji, pa lahko še danes to sporočijo Državni volilni komisiji.

Prav tako lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne morejo osebno zglasiti na volišču, v katerem so vpisani v volilni imenik, še danes zaprosijo za glasovanje na domu. Obvestilu je treba priložiti zdravniško potrdilo.

Sicer pa je v drugem krogu predsedniških volitev, v katerem se bosta pomerila Anže Logar in Nataša Pirc Musar, danes in bo tudi še v četrtek možno predčasno glasovati.

Danes je tudi zadnji dan za prijavo glasovanja po pošti na lokalih volitvah, na katerih bodo v 212 občinah volili nova vodstva.

Kako voliti, če ste v bolnišnici, izolaciji?

Volivke in volivci, ki bi želeli glasovati po pošti, ker bodo na dan volitev v bolnišnici, socialnovarstvenem zavodu za institucionalno varstvo, priporu ali zavodu za izvrševanje kazenskih sankcij, morajo o tem obvestiti pristojne občinske volilne komisije.

Na enak način lahko glasujejo tudi invalidi, ki to sporočijo pristojni volilni komisiji in predložijo odločbo pristojnega organa o priznanju statusa invalida.

Prav tako lahko po pošti glasujejo volivci, ki jim je odrejena izolacija zaradi okužbe s koronavirusom. Tudi oni morajo obvestilu priložiti ustrezno dokazilo.

Druge volivke in volivci, ki jih 20. novembra ne bo doma, bodo lahko svoj glas oddali na predčasnem volišču. Ne omogoča pa zakon na lokalnih volitvah glasovanja na volišču izven kraja bivališča (t. i. volišča omnia), prav tako ni glasovanja iz tujine.

Starejše novice